Απάντηση Δενδια για την Βαθμολογική αδικία αξιωματικών αποφοίτων Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής

 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζω τα ακόλουθα: 

Όλοι οι Αξιωματικοί για θέματα σταδιοδρομικής εξέλιξης υπάγονταν στον ν.2439/1996 (Α΄219) μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.3883/2010 (Α΄167), που επέφερε αλλαγές στους χρόνους προαγωγής σε κάθε βαθμό ανεξαρτήτως προέλευσης. 

Συγκεκριμένα, οι Αξιωματικοί προέλευσης ΣΑΝ, τάξεων 1994 έως 2003, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού, όταν συμπλήρωσαν 6 έτη στο βαθμό του Υπολοχαγού (9 έτη υπηρεσίας ως Αξιωματικού), ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, ως Αξιωματικοί που συμπλήρωσαν το μέγιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό τους, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν.2439/1996. Επιπρόσθετα, το προϊσχύσαν θεσμικό πλαίσιο εισήγαγε και την απαγόρευση προαγωγών συγκεκριμένων κατηγοριών Αξιωματικών Σωμάτων, όπως οι απόφοιτοι ΣΑΝ, πριν την έναρξη προαγωγών στον αντίστοιχο βαθμό των Αξιωματικών Όπλων του ΣΞ, Μαχίμων του ΠΝ και Ιπταμένων της ΠΑ, που ονομάσθηκαν το ίδιο έτος Αξιωματικοί. 


Ακολούθως, με την αλλαγή του προϊσχύσαντος θεσμικού πλαισίου από την έναρξη ισχύος του ν.3883/2010, καταργήθηκαν οι ανωτέρω περιορισμοί, οι οποίοι δημιούργησαν διαφοροποιήσεις στους χρόνους προαγωγής των Αξιωματικών αποφοίτων ΣΑΝ σε σχέση με άλλους Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΕΙ. Αντιθέτως, οι προαγωγές, πλέον, με τον ν.3883/2010 και λόγω κοινών σταθερών χρόνων παραμονής σε κάθε βαθμό, εξομαλύνθηκαν ή πρόκειται να εξομαλυνθούν στο μέλλον. 


Σε κάθε περίπτωση, τα Γενικά Επιτελεία εφαρμόζουν απαρέγκλιτα το ισχύον νομικό πλαίσιο, ενώ τυχόν τροποποίηση αυτού δύναται να εξεταστεί κατόπιν εμπεριστατωμένης επιτελικής επεξεργασίας και εισήγησης.


 ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑ

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά