Σύνταξη: Ποιοι στρατιωτικοί κερδίζουν έως 138 ευρώ το μήνα [πίνακες και παραδείγματα]

 


16:06


Μεγαλύτερη σύνταξη έως και 170 ευρώ το μήνα στα μικτά και έως 138 ευρώ στα καθαρά ποσά (μετά τις κρατήσεις και προ φόρου) κερδίζουν οι στρατιωτικοί που παραμένουν για ένα ή δύο έτη στον ίδιο βαθμό ή παίρνουν υψηλότερο βαθμό λόγω της παραμονής τους και αποστρατεύονται με υψηλότερες αποδοχές.

Αυξήσεις συντάξεων όμως έχουν και οι παλαιοί απόστρατοι εξαιτίας της κατάργησης της μείωσης του νόμου 4093 στα μερίσματά τους.

Οι μειώσεις αυτές επιβάλλονταν μέχρι τον Απρίλιο του 2023 στα μερίσματα των αποστράτων που είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν το 2017. Η μείωση καταργήθηκε με νόμο και το κέρδος που προέκυψε δεν ήταν μόνο ότι αυξήθηκαν τα μερίσματα κατά 5%, 10% ή 15%, αλλά υπήρξαν αυξήσεις και στις κύριες συντάξεις, καθώς η μείωση του νόμου 4093 παρέμεινε μεν στην κύρια σύνταξη, αλλά με μικρότερο ή και μηδενικό ποσοστό από πριν, διότι δεν λαμβάνεται πλέον υπόψη το άθροισμα κύριας και μερίσματος, αλλά μόνον η κύρια σύνταξη, εφόσον υπερβαίνει μόνη της τα 1.000 ή 1.500 ή 2.000 ευρώ.

Με την κατάργηση των μειώσεων του νόμου 4093 στα μερίσματα έγινε επανυπολογισμός της μείωσης μόνον επί της κύριας σύνταξης Ο επανυπολογισμός πήγε πίσω στη σύνταξη του 2019 και αναθεωρήθηκαν οι κρατήσεις του νόμου 4093, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να προκύψουν μικρότερες μειώσεις και μεγαλύτερη σύνταξη. Το αποτέλεσμα του επανυπολογισμού των κρατήσεων ήταν να προκύψει αύξηση, που δόθηκε ως προσωπική διαφορά.
Για παράδειγμα:Πριν καταργηθεί η μείωση του νόμου 4093, απόστρατος που λάμβανε 1.300 ευρώ από κύρια σύνταξη και 280 ευρώ από μέρισμα και ΕΚΟΕΜΣ έφτανε σε άθροισμα τα 1.580 ευρώ. Με βάση την κλίμακα του νόμου 4093, η μείωση για συνάξεις ή άθροισμα πάνω από 1.500 ευρώ είναι 10%, επομένως είχε μείωση 10% στην κύρια και στο μέρισμα. Από την κύρια έχανε 130 ευρώ και από τα μερίσματα 28 ευρώ. Η μείωση καταργήθηκε στο μέρισμα, οπότε παίρνει πίσω τα 28 ευρώ και στο εξής το μέρισμα παύει να συνυπολογίζεται στο άθροισμα με την κύρια σύνταξη, και η μείωση του νόμου 4093 υπολογίζεται μόνον στην κύρια σύνταξη. Με βάση την κλίμακα για συντάξεις από 1.000 ως 1.500 ευρώ είναι 5%, που σημαίνει ότι η περικοπή στην κύρια πέφτει στα 65 ευρώ από τα 130 ευρώ. Στην πράξη, ο απόστρατος κέρδισε αύξηση 65 ευρώ το μήνα στη σύνταξή του!
Χήρα απόστρατου που λάμβανε 850 ευρώ από σύνταξη χηρείας και 250 ευρώ μέρισμα, άρα σύνολο 1.100 ευρώ, είχε μείωση 5% και από την κύρια έχανε 42 ευρώ, ενώ από το μέρισμα 12 ευρώ. Με την κατάργηση της μείωσης στο μέρισμα πήρε πίσω τα 12 ευρώ, αλλά ταυτόχρονα, επειδή στο εξής το μέρισμα παύει να συνυπολογίζεται στο άθροισμα με την κύρια σύνταξη, σταματά να έχει και τη μείωση στην κύρια σύνταξη, διότι είναι κάτω από 1.000 ευρώ και δεν υπόκειται σε μείωση του νόμου 4093! Στην πράξη κέρδισε αύξηση κατά 42 ευρώ το μήνα στη σύνταξή της, εξαιτίας της κατάργησης της μείωσης του νόμου 4093 στο μέρισμα.
Σύνταξη: Τι ισχύει με το λεγόμενο πριμ προσαύξησης 1,5% στα ποσοστά αναπλήρωσης και ποιοι το δικαιούνται;

Το πριμ 1,5% προσαυξάνει το ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης στην ανταποδοτική σύνταξη μετά το 45ο έτος για τις νέες συνταξιοδοτήσεις. Προβλέφθηκε στο νόμο 4670/2020 (νόμος Βρούτση) προκειμένου να μην υπάρχει καμία απώλεια συντάξεων για όσους αποχωρούν με 45 έτη και άνω από 1ης/10/2019 και μετά, διότι με τα παλιά ποσοστά του νόμου Κατρούγκαλου οι συντάξεις έβγαιναν μεγαλύτερες μετά τα 45 έτη. Ετσι θεσπίστηκε προσαύξηση 1,5%, με την οποία το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος από το 45ο και άνω, αντί για 0,5%, αυξάνεται κατά 2%, όπως θα ήταν αν παρέμενε ο νόμος Κατρούγκαλου.

Η ειδική προσαύξηση 1,5% δεν εφαρμόζεται στους ασφαλισμένους των άλλων Ταμείων διότι δεν ανήκουν σε ειδικό καθεστώς όπως οι στρατιωτικοί, που ο χρόνος υπηρεσίας λογίζεται στο διπλάσιο. Η εξαίρεση αυτή όμως συνιστά μια από τις αδικίες που θα πρέπει να αποκατασταθούν με την πρώτη ευκαιρία από τη νέα κυβέρνηση, έστω και αν αφορά λίγους ασφαλισμένους από τα άλλα Ταμεία που καταφέρνουν να πιάσουν 45ετία.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Αυξήσεις στην τσέπη χωρίς να συμψηφιστεί με προσωπική διαφορά πήραν χιλιάδες απόστρατοι που συνταξιοδοτήθηκαν μετά το νόμο Κατρούγκαλου με διπλάσιους χρόνους συμπληρώνοντας πάνω από 45 έτη. Οι εν λόγω συνταξιούχοι ήταν αδικημένοι γιατί βρέθηκαν να έχουν προσωπική διαφορά στον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση. Με ειδική πρόβλεψη όμως που μπήκε στην εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας για τις αυξήσεις συντάξεων το 2023, η προσωπική διαφορά δεν συμψηφίστηκε με την αύξηση 7,75%, την οποία και πήραν στην τσέπη.

ΧΑΜΕΝΟΙ
Οι απόστρατοι με λιγότερα από 40 χρόνια που απέκτησαν μεγάλη προσωπική διαφορά αρχικά με το νόμο Κατρούγκαλου, την οποία μείωσαν στη συνέχεια με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση και τους έμεινε μικρό υπόλοιπο μετά την αύξηση 7,75%, θα περιμένουν τις αυξήσεις του 2024 για να δουν πραγματική ωφέλεια στην τσέπη τους, καθώς οι περισσότεροι αναμένεται ότι με μια αύξηση της τάξης του 4% με 4,2% θα μηδενίσουν την υπόλοιπη προσωπική διαφορά και θα δουν καθαρό κέρδος στην τσέπη.
Υψηλότερη η σύνταξη μετά τον νέο νόμο

Για τους στρατιωτικούς που αποχωρούν φέτος με επιπλέον χρόνο παραμονής στον ίδιο βαθμό ή με προαγωγή σε υψηλότερο βαθμό λόγω κρίσεων, βάσει των νέων διατάξεων του νόμου 4915/2022, οι συντάξεις βγαίνουν υψηλότερες.

Για παράδειγμα:

*Στρατιωτικοί που συμπλήρωσαν την ηλικία των 60 ετών το 2022 με βαθμό υποστράτηγου, υποναύαρχου, υποπτέραρχου καταλαμβάνονται από τις νέες διατάξεις παραμονής στο βαθμό και μπορούν να αποστρατευτούν φέτος με το νέο ηλικιακό όριο των 61 ετών. Οι συντάξεις που θα πάρουν θα έχουν έξτρα αύξηση λόγω της παραμονής τους στην υπηρεσία για ένα ή δύο επιπλέον έτη.

*Στρατιωτικός με βαθμό ταξίαρχου που θα αποχωρούσε στα 59 και τώρα αποχωρεί στα 61 θα έχει επί της ουσίας προσαύξηση σύνταξης για δύο έτη, που δεν θα την έπαιρνε με το παλιό ηλικιακό όριο. Αν είχε 36 χρόνια, θα αποστρατευτεί με 38 χρόνια και θα κερδίσει αύξηση στη σύνταξη. Με συντάξιμες αποδοχές 2.430 ευρώ και με αποστρατεία με το παλιό ηλικιακό όριο (59 ετών) και 36 έτη θα έπαιρνε σύνταξη 1.298 ευρώ μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις και πριν το φόρο. Με το νέο ηλικιακό όριο (61) και με 38 χρόνια θα πάρει 1.372 ευρώ, δηλαδή αυξημένη σύνταξη κατά 74 ευρώ το μήνα, ή κατά 888 ευρώ σε ετήσια βάση.

*Στρατιωτικός που με το προηγούμενο καθεστώς θα αποχωρούσε υποχρεωτικά έχοντας 35 έτη χωρίς δυνατότητα παραμονής λόγω συμπλήρωσης του παλιού ηλικιακού ορίου μπορεί να βγει με 37 έτη, παραμένοντας 2 χρόνια στον ίδιο βαθμό με τον νέο νόμο. Με συντάξιμες αποδοχές 3.000 ευρώ και 35 έτη θα έπαιρνε σύνταξη 1.398 ευρώ μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις και πριν το φόρο, ενώ με παραμονή για 2 έτη και αποστρατεία με 37 χρόνια θα πάρει 1.536 ευρώ, δηλαδή αυξημένη σύνταξη κατά 138 ευρώ το μήνα, ή κατά 1.656 ευρώ σε ετήσια βάση.
Σύνταξη: Ερχονται έξτρα μερίσματα από ταξίαρχο και άνω

Η κατάργηση των μειώσεων του νόμου 4093 στα μερίσματα των αποστράτων που προβλέφθηκε στο νόμο 5018/2023 συνοδεύτηκε και με την προσαύξηση των μεριδίων στα μερίσματα του ΜΤΣ από το βαθμό του ταξίαρχου και άνω.

Τα έξτρα μερίδια είναι 4 ως 10 και σημαίνουν αυξήσεις μερισμάτων για τους αντίστοιχους βαθμούς από 20 ευρώ το μήνα ως 51 ευρώ το μήνα, δεδομένου ότι η τιμή μεριδίου του ΜΤΣ πήρε μικρή αύξηση και καθορίστηκε στα 5,1 ευρώ από 4,9 ευρώ.

Τα επιπλέον μερίδια και οι αυξήσεις στα μερίσματα που προβλέπονται ανά βαθμό (από ταξίαρχο και άνω) είναι:

* Στους διατελέσαντες αρχηγούς ΓΕΕΘΑ δίδονται 10 επιπλέον μερίδια, που σημαίνει αύξηση μηνιαίου μερίσματος κατά 51 ευρώ.
*Στους διατελέσαντες αρχηγούς ΓΕΣ, πρώην Χωροφυλακής και ΕΛ.ΑΣ. δίδονται 9 επιπλέον μερίδια, που σημαίνει αύξηση μηνιαίου μερίσματος κατά 45 ευρώ.
*Στους διατελέσαντες γενικούς επιθεωρητές Στρατού και διοικητές Στρατιάς και αντίστοιχους πρώην Χωροφυλακής και ΕΛ.ΑΣ. δίδονται 8 επιπλέον μερίδια, που σημαίνει αύξηση μηνιαίου μερίσματος κατά 35 ευρώ.
*Στους αποστρατευόμενους με βαθμό αντιστράτηγου δίδονται 6 επιπλέον μερίδια, που σημαίνει αύξηση μηνιαίου μερίσματος κατά 30 ευρώ.
*Στους αποστρατευόμενους με βαθμό υποστράτηγου χορηγούνται 5 επιπλέον μερίδια, που σημαίνει αύξηση μηνιαίου μερίσματος κατά 25 ευρώ.
*Στους αποστρατευόμενους με βαθμό ταξίαρχου δίδονται 4 επιπλέον μερίδια, που σημαίνει αύξηση μηνιαίου μερίσματος κατά 20 ευρώ.

Τα επιπλέον μερίδια και οι αυξήσεις θα πληρωθούν αναδρομικά από την αρχή του 2023.

Πόσο κερδίζουν στη σύνταξη οι ένστολοι με την παραμονή για 1 έως 2 έτη
Συντάξιμος μισθός Σύνταξη με 35 έτη Σύνταξη με 37 έτη (2 έτη παραμονής) Αύξηση Σύνταξη με 36 έτη Σύνταξη με 38 έτη (2 έτη παραμονής) Αύξηση Σύνταξη με 39 έτη Σύνταξη με 40 έτη (1 έτος παραμονής) Αύξηση
1.480 908 978 70 943 1.014 71 1.049 1.085 35
1.575 941 1.016 75 978 1.054 76 1.092 1.129 38
1.670 975 1.054 79 1.014 1.094 80 1.134 1.174 40
1.765 1.008 1.092 84 1.049 1.134 85 1.176 1.219 42
1.860 1.041 1.130 88 1.085 1.174 89 1.219 1.263 45
1.955 1075 1.167 93 1.121 1.214 94 1.261 1.308 47
2.050 1.108 1.205 97 1.156 1.254 98 1.303 1.316 13
2.145 1.141 1.243 102 1.192 1.294 103 1.316 1.355 39
2.335 1.208 1.319 111 1.263 1.333 71 1.388 1.442 54
2.525 1.274 1.353 78 1.316 1.411 95 1.470 1.529 59
2.715 1.316 1.426 110 1.363 1.489 126 1.504 1.565 61
3.000 1.398 1.536 138 1.466 1.556 90 1.624 1.691 68


Συντάξιμος μισθός: Μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών από 2002 μέχρι τη συνταξιοδότηση. Ποσά συντάξεων μετά τις κρατήσεις ασθένειας και ΑΚΑΓΕ

Τα νέα μερίσματα των αποστράτων μετά την κατάργηση της μείωσης του νόμου 4093Απόστρατοι Στρατού Ξηράς
Βαθμός Αποστρατείας Μέρισμα και ΕΚΟΕΜΣ
Αρχηγός ΓΕΣ 388
Αντιστράτηγος 342
Υποστράτηγος 296
Συνταγματάρχης 262
Αντισυνταγματάρχης 239
Ταγματάρχης 217


*Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (ΕΚΟΕΜΣ)Απόστρατοι Πολεμικής Αεροπορίας
Βαθμός Αποστρατείας Μέρισμα και ΕΚΟΕΜΑ
Αρχηγός ΓΕΑ 592
Πτέραρχος 560
Αντιπτέραρχος 560
Υποπτέραρχος 528
Ταξίαρχος 480
Σμήναρχος 464
Αντισμήναρχος 416
Επισμηναγός 384
Σμηναγός 352
Υποσμηναγός 304
Ανθυποσμηναγός 288


*Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΕΚΟΕΜΑ)Απόστρατοι Πολεμικού Ναυτικού
Βαθμός Αποστρατείας Μέρισμα και ΕΚΟΕΜΝ
Αρχηγός ΓΕΝ 579
Ναύαρχος 544
Αντιναύαρχος 511
Υποναύαρχος 470
Αρχιπλοίαρχος 420
Πλοίαρχος 362
Αντιπλοίαρχος 324
Πλωτάρχης 289
Υποπλοίαρχος 267
Ανθ/πλοίαρχος 251
Σημαιοφόρος 239


*Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ)

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά