Προτάσεις για τις Μεταθέσεις Στρατιωτικού Προσωπικού (Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων)

 

ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις Στρατιωτικού Προσωπικού (Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων)


1. Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ. επανέρχεται με τις προτάσεις θέματος που έθεσε δια του

Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και για τις οποίες ο κ. ΥΠΕΘΑ δεσμεύτηκε ότι «Σε κάθε

περίπτωση τα ζητήματα που έθεσε η εν λόγω Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής

Ενότητας Σερρών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.) θα μελετηθούν αρμοδίως σε συνεργασία με τα

Γενικά Επιτελεία και θα υπάρξουν νομοθετικές παρεμβάσεις, όπου αυτό κριθεί

αναγκαίο».


2. Επειδή επήλθε εύλογος χρόνος, ζητούμε τη δυνατόν έκδοση της Υπουργικής

Απόφασης με τα κριτήρια που έθεσε το Σωματείο.


3. Ως επί το πολύ, το σύνολο των μνημονευόμενων κατωτέρω προτάσεων

αποβλέπουν στη διαφάνεια και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του διοικουμένου στην

αποτροπή του αισθήματος άδικης και άνισης αντιμετώπισης και περαιτέρω δημιουργούν
ένα βελτιστοποιημένο πλαίσιο ορθής λήψης αποφάσεων από τα στελέχη, έλλογου και

έγκαιρου οικογενειακού προγραμματισμού απολήγοντας σε ένα ολιστικό σύστημα

μεταθέσεων με ποιοτικά χαρακτηριστικά και ποσοτικά μετρήσιμα και αξιολογούμενα

δεδομένα.

4. Υπό το ανωτέρω πρίσμα τα στελέχη των Ε.Δ. θα λειτουργούν προσηλωμένα στο

έργο της υψηλής αποστολής τους και παράλληλα θα θωρακισθεί η ανάγκη τους για δίκαιη

αντιμετώπιση.


5. Επιπρόσθετα οι προτάσεις τις Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ. έχουν ως κύριο γνώμονα τη

διαφάνεια, εδραζόμενες σε αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων

Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία ήδη έχει απευθύνει σύσταση σε όλους τους

αρμόδιους φορείς του δημόσιου τομέα συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΕΘΑ από το

έτος 2002 προκειμένου σε κάθε προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού να γίνεται μνεία

της δυνατότητας πρόσβασης των υποψηφίων σε στοιχεία που αφορούν στους

λοιπούς συνυποψήφιους, ώστε να ασκήσουν τα δικαιώματα προσβολής των

σχετικών αποφάσεων ή πινάκων, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία. Επίσης η

Αρχή επισήμανε την ανάγκη ανακοίνωσης και ευαίσθητων προσωπικών

δεδομένων και χορήγησης στοιχείων, υπό προϋποθέσεις, τα οποία είναι απόρρητα,

στην περίπτωση που το προβλεπόμενο σε διάταξη νόμου απόρρητο δεν είναι

απόλυτο αλλά σχετικό.


6. Το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στα Τακτικά Μέλη μας στο πλαίσιο της

αδιάλειπτης διαφάνειας που χαρακτηρίζει την Ένωση και την εν συνόλω πορεία των

ενεργειών που τα αφορούν.


7. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών παρακαλείται για τις

δικές της συλλογικές ενέργειες και την απάντηση στο τιθέμενο θέμα ώστε το Σωματείο μας

να ενημερώσει τα μέλη του.


8. Οι κ.κ. Βουλευτές, ως αντιπρόσωποι του Έθνους, στους οποίους αποστέλλεται

το παρόν παρακαλούνται προς αξιολόγηση και κρίση του τιθέμενου θέματος και για τις

περαιτέρω εν αναμονή κοινοβουλευτικές ενέργειες, δια των μέσων κοινοβουλευτικού

ελέγχου, προκειμένου το Σωματείο μας να ενημερώσει τα μέλη του.


 Η οικειοποίηση άνευ παραπομπής, μέρους ή του συνόλου του παρόντος κειμένου αποτελεί λογοκλοπή και καθιστά παραβίαση

πνευματικών δικαιωμάτων της Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ (Ν.2121/1993, 2014/26/ΕΕ , Ν.4481/2017).


9. Ο ΑΔΦ Σερρών παρακαλείται, περί του ευρύτερου ενδιαφέροντος θέματος, για

τις περαιτέρω ενέργειές του στο πλαίσιο του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45) «Κώδικας

Διοικητικής Διαδικασίας», των σχετικών απαντητικών χρονικών προθεσμιών και των

διαλαμβανομένων της παραγράφου 8γ του άρθρου 30 Γ του Ν.1264/1982.


10. Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση

καθώς και για περαιτέρω στοιχειοθέτηση των θεμάτων του Σωματείου μας τα οποία

εδράζονται υπό δεδομένα αντικειμενικότητας, κοινωνικής και επαγγελματικής δικαιοσύνης

με απόληξη την έλλογη εξομάλυνση του εργασιακού βίου των στρατιωτικών.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-                                                              -Ο-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αθανάσιος Μακράκης                         Παναγιώτης Σαρακατσάνης

6947293370                                                6977566243

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά