Θα καταβληθούν οι εφημερίες στο στρατιωτικό νοσηλευτικό προσωπικό

 Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Φωτεινή Μπακαδήμα με θέμα «ΠΟΜΕΝΣ: Αποζημίωση Εφημεριών - Βαρδιών στο στρατιωτικό Υγειονομικό Προσωπικό», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

 Σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ27681/29 Απρ 21 (Β΄1821) ΚΥΑ, την οποία μνημονεύετε και στη σχετική ερώτησή σας, το προσωπικό του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (Γ.Ν.Α.) θα αποζημιωθεί για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα εφημεριών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), για το χρονικό διάστημα από 22 Μαρτίου έως και 31 Μαΐου 2021, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ρυθμίζουν την αποζημίωση των εφημεριών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., με επιβάρυνση του Προϋπολογισμού (Π/Υ) του Υπουργείου Υγείας. 

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, οι οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς το συνερωτώμενο και επισπεύδον Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες πιστώσεις ώστε να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν οι αποζημιώσεις στους δικαιούχους. Σε κάθε περίπτωση οι αποζημιώσεις των εφημεριών καταβάλλονται με την τακτική μισθοδοσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικίες δημοσιονομικές διατάξεις, ενώ οι λεπτομέρειες ορίζονται από τις αρμόδιες οικονομικές Υπηρεσίες των Γενικών Επιτελείων όπως άλλωστε όλα τα θέματα μισθοδοσίας του στρατιωτικού προσωπικού.-2- ./. 

Αναφορικά με τη θέσπιση μόνιμης αποζημίωσης εφημεριών του στρατιωτικού υγειονομικού προσωπικού σας γνωρίζεται ότι, ο νόμος 4472/2017 (Α΄74) αποτελεί, από 1-1-2017, το νέο μισθολόγιο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των Σωμάτων Ασφαλείας. Είναι ειδικό και ως κριτήριο αμοιβής αποδέχεται την ανάγκη ειδικής μισθολογικής μεταχείρισης τους. Προς τούτο ρυθμίζει τις αποδοχές σε συνάρτηση με τις ιδιαιτερότητες, τη φύση και το χώρο της προσφερόμενης εργασίας. Πλην, όμως, στα προβλεπόμενα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις του άρθρου 127 του υπόψη νόμου, τα οποία καθορίστηκαν περιοριστικά, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων των εν λόγω στελεχών, καθώς και της απασχόλησης χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας, δεν συμπεριλαμβάνονται οι εφημερίες. Σε κάθε περίπτωση, και χωρίς να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι οι αρμοδιότητες για την πολιτική μισθών ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς εκείνο δίνει τις γενικές κατευθύνσεις, τις οποίες εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, με βάση την εφαρμοζόμενη εκάστοτε μισθολογική και δημοσιονομική πολιτική, το ΥΠΕΘΑ κατανοώντας τα προβλήματα των στελεχών των ΕΔ, έχει ως βούληση και στόχο τη δίκαιη αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται των αποδοχών τους, εξαντλώντας για την επίλυση τους όλα τα περιθώρια που υπάρχουν. 

 Σε ό,τι αφορά στην προσπάθεια ενίσχυσης της στελέχωσης του ΝΙΜΤΣ αλλά και του 251 ΓΝΑ, η πολιτική και στρατιωτική Ηγεσία κατέβαλλαν κάθε δυνατή προσπάθεια, πέραν του προβλεπόμενου προσωπικού που τοποθετείται σε αυτό, υπό τους περιορισμούς όμως που επιβάλλει η μαζική συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης (όπως η λειτουργία λοιπών υγειονομικών δομών, εμβολιαστικών κέντρων κ.λπ.). Μάλιστα, από την έναρξη ισχύος των διατάξεων περί πρόσληψης επικουρικού προσωπικού, για την αντιμετώπιση της πανδημίας στο ΝΙΜΤΣ έχουν αναλάβει υπηρεσία συνολικά 100 άτομα διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, ενώ έχουν ζητηθεί από την 1η ΥΠΕ, 40 επιπλέον άτομα επικουρικού προσωπικού, πλην ιατρών. Τέλος, σας γνωρίζεται ότι καταβάλλεται αέναη προσπάθεια ενίσχυσης του υγειονομικού προσωπικού και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας του, λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων αυξημένων αναγκών και τη συνδρομή των -3- ΕΔ στην αντιμετώπιση της πανδημίας (λειτουργία λοιπών υγειονομικών δομών, εμβολιαστικών κέντρων κ.λπ.), όπως ενδεικτικά χώροι ανάπαυσης του προσωπικού, τραπεζαρίας για τις ανάγκες σίτισης και λοιπές συνοδές λειτουργίες, καθώς και χορήγησης κανονικής αδείας, αλλά και ημερήσιας ανάπαυσης (ρεπό), μετά από εργασία σε εφημερία, αργία ή εξαιρέσιμη ημέρα.

 Ειδικότερα δε, για το προσωπικό που απασχολείται σε τμήματα και κλινικές Covid- 19 (πλην ιατρών), αυτό συμπεριλαμβάνεται και στη χρήση ειδικής άδειας μετ’ αποδοχών του άρθρου 105 του ν.2071/1992 (ειδική άδεια υγειονομικού προσωπικού σε τμήματα κλειστού τύπου). Κατά τα λοιπά αρμόδια να σας απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία Οικονομικών και Υγείας.

 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑ

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά