ΓΕΣ - Υποδοχή - Ενημέρωση νεοτοποθετημένων στελεχών


ΠΟΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
TYPOGRAPHY


 ΘΕΜΑ : Μέριμνα για το Προσωπικό (Υποδοχή –Ενημέρωση Νεοτοποθετημένων Στελεχών)

ΣΧΕΤ. : ΠαΔ 4-49/2019 Χειρισμός Στρατιωτικού Προσωπικού

1. Σας γνωρίζουμε, ότι στο πλαίσιο της μέριμνας για το στρατιωτικό προσωπικό, αποτελεί προτεραιότητα της Υπηρεσίας το συνεχές έμπρακτο ενδιαφέρον για το ανθρώπινο δυναμικό, έτσι ώστε αυτό να μπορεί να αφοσιωθεί στο έργο του απαλλαγμένο, κατά το δυνατό, από προβλήματα της καθημερινότητας.

2. Η Υπηρεσία αναγνωρίζει ότι το προσωπικό ανταποκρίνεται με αφοσίωση και επιτυχία στο δύσκολο έργο που του έχει ανατεθεί, ενώ παράλληλα καλείται να συνδυάζει τις αυξημένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις με τις οικογενειακές του ανάγκες.

3. Οι μεταθέσεις είναι μία διαδικασία άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λειτουργία του στρατεύματος και την ιδιότητα του στρατιωτικού από την είσοδό του στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι και την αποστρατεία του. Η γρήγορη και ομαλή προσαρμογή των νεοτοποθετημένων στελεχών στις νέες τους Μονάδες αλλά και στους νέους τόπους εγκατάστασης, οι οποίοι θα αποτελέσουν το σπίτι τους για κάποια από τα επόμενα χρόνια της ζωής τους, αποτελεί προτεραιότητα της Υπηρεσίας.

4. Στο πλαίσιο αυτό, με την Προσθήκη 2 του Παραρτήματος «Α» του σχετικού, έχει καθοριστεί η διαδικασία υποδοχής – ενημέρωσης της εν λόγω κατηγορίας στελεχών. Πέραν αυτών και προκειμένου να τύχουν εφαρμογής τα καθορισθέντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν επιπρόσθετα και τα εξής:

α. Οι Διοικήσεις των Σχηματισμών/Μονάδων σε συνεργασία με το στέλεχος που έχει οριστεί ως υπεύθυνος υποδοχής-εξοικείωσης («Επίκουρος»), να συντάσσουν καταστάσεις με το σύνολο του προσωπικού που πρόκειται να ενταχθεί στη δύναμή τους. Επιδίωξη είναι, το συντομότερο δυνατό, να έρχονται σε μία πρώτη επαφή με τα μετατιθέμενα στελέχη ώστε αυτά να αισθάνονται, πριν ακόμα παρουσιαστούν στη νέα τους Μονάδα, το ενδιαφέρον της Υπηρεσίας.

β. Η επικοινωνία αυτή να αποτελέσει ένα δίαυλο μέσω του οποίου θα μπορούν τα στελέχη να παίρνουν πληροφορίες-τηλέφωνα-κατευθύνσεις για τη Μονάδα αλλά και την ευρύτερη περιοχή.

γ. Με το σχετικό, έχουν καθορισθεί τα καθήκοντα του «Επίκουρου» και τα βασικά θέματα για τα οποία πρέπει να είναι ενημερωμένος προκειμένου να διευκολύνει τους μετατιθέμενους. Εξυπακούεται ότι τα αναφερόμενα θέματα είναι ενδεικτικά και η ενημέρωση πρέπει να προσαρμόζεται στις προσωπικές ανάγκες των μετατιθεμένων.

δ. Τονίζεται ότι το προσωπικό που επιλέγεται για τα καθήκοντα του «Επίκουρου» απαιτείται να είναι το πλέον κατάλληλο για τη θέση αυτή, να ενδιαφέρεται πραγματικά για την εξυπηρέτηση των συναδέλφων του και να έχει ικανότητα καλής επικοινωνίας με το προσωπικό.

5. Πέραν των παραπάνω, χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν και στους «Ενημερωτικούς Οδηγούς Νεοτοποθετημένων Στελεχών», οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ και αποτελούν βοήθημα για τους στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους.

6. Η ευθύνη για την γρήγορη και ομαλή προσαρμογή των νεοτοποθετημένων στελεχών στις Μονάδες δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν απλή υποχρέωση κάποιων. Επιθυμητό είναι να προκύπτει αβίαστα, από τη συμπεριφορά του συνόλου των συναδέλφων, υλοποιώντας το πνεύμα Μονάδας και υιοθετώντας την υποδοχή που οι ίδιοι ανέμεναν, όταν βρέθηκαν στην ίδια θέση.

7. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά