Όλα τα μέτρα που ισχύουν για τις μονογονεικες οικογένειες στις ΕΔ

 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Καλλιάνος με θέμα «Μέτρα προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών», σας γνωρίζονται, κατά το μέρος που αφορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), τα ακόλουθα: 

Τα σχετικά με τα διοικητικά ευεργετικά μέτρα μέριμνας υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, που υπάγεται στην κατηγορία των μονογονεϊκών οικογενειών, ρυθμίζονται με σαφήνεια από τις διατάξεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. 

Συγκεκριμένα, ο γονέας ανήλικου τέκνου που ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα την επιμέλεια αυτού, είτε εν τοις πράγμασι, είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης, εκτελεί μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και απαλλάσσεται από τη συμμετοχή του σε ασκήσεις, υποβάλλοντας σχετική προς τούτο αναφορά, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προς τη Μονάδα ή την Υπηρεσία του, η οποία τη διαβιβάζει προς το οικείο Γενικό Επιτελείο (ΓΕ), για την έκδοση σχετικής απόφασης.-2- ./.

 Επίσης, γονέας που ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα την επιμέλεια ανήλικου τέκνου που είναι ΑμεΑ, είτε εν τοις πράγμασι, είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης, απαλλάσσεται από την εκτέλεση υπηρεσιών και συμμετέχει σε ασκήσεις, μόνον εφόσον το επιθυμεί. 

Για την υπαγωγή του στην κατηγορία αυτή, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αναφορά, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς τη Μονάδα ή Υπηρεσία του, η οποία διαβιβάζει την αλληλογραφία στο οικείο ΓΕ, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά. 

Παράλληλα, καθορίστηκε η δυνατότητα των Διοικήσεων όλων των Κλιμακίων για μεταφορά των τέκνων των μονογονεϊκών οικογενιών της δύναμής τους από και προς τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα δημοτικά σχολεία με διαφοροποίηση της ώρας προσέλευσης και αναχώρησης, στις περιπτώσεις που δεν επηρεάζεται η επιχειρησιακή λειτουργία της Μονάδας ή της Υπηρεσίας. 

Η κάθε Διοίκηση δύναται να λαμβάνει κατά την κρίση της μέτρα για την αναπλήρωση των ωρών απουσίας του προσωπικού από την εργασία του, ώστε να τηρείται απαρέγκλιτα το προβλεπόμενο από τη σχετική νομοθεσία 40ωρο εργασίας εβδομαδιαίως. 

Όσον αφορά στη στέγαση σε οικήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, οι μονογονεϊκές οικογένειες με ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο εντάσσονται στους «κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας και ανεξαρτήτως μοριοδότησης» δικαιούχων στέγασης, με διάρκεια προσωρινής στέγασης μεγαλύτερη των δικαιούχων γενικής κατηγορίας.. Αναφορικά με τον παραθερισμό σε θέρετρα των Ενόπλων Δυνάμεων, οι μονογονεϊκές οικογένειες παραθερίζουν «κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας και ανεξαρτήτως μοριοδότησης». Περαιτέρω, οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών μετατίθενται μόνο εφόσον υποβάλλουν σχετική αναφορά. 

Σε ό,τι έχει σχέση με τα μέτρα προστασίας των μονογονεϊκών οικογενειών για το πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ισχύουν όλα τα προβλεπόμενα από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που αφορά στους Δημοσίους Υπαλλήλους και είναι τα κάτωθι:  Το μειωμένο ωράριο λόγω γέννησης τέκνου αυξάνεται κατά ένα εξάμηνο ή η άδεια ανατροφής τέκνου αυξάνεται κατά ένα μήνα.-3-  Η άδεια ασθένειας τέκνων στους γονείς μονογονεϊκών οικογενειών είναι οκτώ ημέρες κατ’ έτος έναντι τεσσάρων για τους γονείς ενός έως δύο τέκνων και επτά στους τρίτεκνους γονείς. 

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η πολιτική και στρατιωτική Ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων παρακολουθεί, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό, τυχόν προβλήματα τα οποία αναφύονται, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη κατηγορία, και μελετά τις βέλτιστες λύσεις ενισχύοντας και εμπλουτίζοντας τα μέτρα προστασίας των ευπαθών ομάδων μεταξύ των οποίων και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Κατά τα λοιπά αρμόδια να σας απαντήσουν είναι τα συναρμόδια Υπουργεία.


 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑ

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά