Ο ΥΕΘΑ απαντάει τι ισχύει για τις Τοποθετήσεις –Μεταθέσεις εν ενεργεία αιρετών στρατιωτικών

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μπούμπας με θέμα «Τοποθετήσεις –Μεταθέσεις εν ενεργεία αιρετών στρατιωτικών», σας γνωρίζονται , τα ακόλουθα: Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4071/2012, ο οποίος τροποποίησε το Ν. 3852/2010, ορίζεται ότι «Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι δήμαρχοι, Δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και Πρόεδροι και τα μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου μετά από αίτηση τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν. Για τους υπηρετούντες σε παραμεθόριες περιοχές η παρούσα διάταξη έχει ισχύ μόνο για μετάθεση ή απόσπαση αποκλειστικά σε άλλη παραμεθόρια περιοχή». Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.4609/2019 το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων εντάσσεται στις διατάξεις των άρθρων 93 και 182 του Ν. 3852/2010 τα οποία αναφέρονται σε ευεργετήματα- διευκολύνσεις των εκλεγμένων, στην τοπική αυτοδιοίκηση, δημόσιων υπαλλήλων.  Καθίσταται σαφές ότι τα στελέχη που έχουν εκλεγεί ως μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, πέραν των υπηρεσιακών τους υποχρεώσεων, καλούνται να

  
εκτελέσουν επιπλέον ένα πολυδιάστατο και σημαντικό έργο στην τοπική αυτοδιοίκηση πλην όμως, οι περιορισμοί του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, για τα αιρετά στελέχη που υπηρετούν στην παραμεθόριο περιοχή, έχει όπως προαναφέρθηκε ισχύ, μόνο για τοποθέτηση - μετάθεση σε άλλη παραμεθόριο περιοχή και όχι προς το εσωτερικό. Οι τοποθετήσεις-μεταθέσεις των αιρετών στελεχών, πραγματοποιούνται /εκπονούνται με πλήρη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, προκειμένου να υφίστανται/υλοποιούνται οι παράγοντες ίσης μεταχείρισης μεταξύ όλων των λοιπών στελεχών.   Ο συνολικός αριθμός στελεχών που αιτήθηκαν την έκτακτη μετάθεσή τους ως εκλεγόμενοι δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και ως πρόεδροι και μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, από το Στρατό Ξηράς, είναι εβδομήντα πέντε (75), από τους οποίους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ικανοποιήθηκαν εξήντα (60), ποσοστό ικανοποίησης 80% και δεν ικανοποιήθηκαν δεκαπέντε (15), ποσοστό μη ικανοποίησης 20%, καθόσον υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές και εξελέγησαν στο εσωτερικό της Χώρας. Όσον αφορά στη Πολεμική Αεροπορία, περιπτώσεις παραπόνων που υποβλήθηκαν κατά διαταγών μετάθεσης (ή μη) εκλεγμένων αιρετών στελεχών, δεν αποτελούν υπαιτιότητα της Υπηρεσίας αλλά αφορούν σε καθυστερημένη υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους ίδιους ή εκλογή τους σε χρόνο μεταγενέστερο της διαταγής μετάθεσης. Επισημαίνεται πως αυτές οι περιπτώσεις επανεξετάστηκαν και τα στελέχη τοποθετήθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία. Τέλος επισημαίνεται ότι η μέριμνα υπέρ των στελεχών και των οικογενειών τους, αποτελεί πρωταρχικό μέλημα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και όχι απλώς σύνολο ευεργετικών μέτρων. Για τους παραπάνω λόγους, οι χειρισμοί που αφορούν στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των μεταθέσεων, εδράζονται στην απαρέγκλιτη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και κάθε άλλου συναφούς θεσμικού κειμένου.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά