Του Σμηνάρχου ε.α. Δημητρίου Σχίζα της 8ης σειράς
Οτιδήποτε θελήσει να χρησιμοποιήσει ο Άνθρωπος στην ζωή του από μηχανικής απόψεως θα πρέπει να είναι σίγουρος και βέβαιος ότι το μηχάνημα αυτό λειτουργεί κατά ιδανικό τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Στην Π.Α. αυτό το αξίωμα δεν είναι απλά επιθυμητό αλλά απόλυτα επιβεβλημένο, καθόσον είναι άμεσα συνυφασμένο με την ζωή Ανθρώπων και βέβαια με την υψηλή αποστολή της για την προστασία της Ελευθερίας και της ακεραιότητος της Πατρίδος. Ως εκ τούτου είναι πασιφανές ότι όλο αυτό το προσωπικό που εργάζεται με αφοσίωση σε όλους τους τεχνολογικούς της τομείς για ασφαλείς πτήσεις πρέπει οπωσδήποτε να είναι αντίστοιχων γνώσεων ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτό το υψηλό του καθήκον. Με την ανάπτυξη της Αεροπορικής Ιδέας και την χρήση του συνεχώς εξελισσόμενου Α/φους σε πολλαπλούς τομείς δράσεως του Ανθρώπου, εγεννήθη και στην Πατρίδα μας περί το τέλος της 10ετίας του 1940 η επιτακτική ανάγκη ιδρύσεως Σχολής για την απόκτηση τεχνολογικών αεροπορικών γνώσεων  υψηλών απαιτήσεων σύμφωνα με την αποστολή της Π.Α., και έτσι δημιουργήθηκε από τους τότε Ηγέτες μας η ΣΤΥΑ.
Η συνέχεια της προσφοράς των αποφοίτων Στελεχών της Σχολής είναι γνωστή και κατά καιρούς Ηγέτες της Π.Α. και όχι μόνο να αποκαλούν όλα αυτά τα Στελέχη ότι αποτελούν την ραχοκοκαλιά, τον κορμόν λειτουργίας για την επίτευξη της υψηλής αποστολής της. Είναι γεγονός ότι η όλη διαδικασία για μία ασφαλή πτήση ως στοιχείο της οποιασδήποτε αποστολής της, είναι μια συνεχής αλυσίδα ενεργειών που θα καταλήξουν στην ακίδα της που είναι ο Πιλότος μέσα στο Α/φος. Αναλύοντας αυτή την αλυσίδα διαπιστώνεται ότι για να βρεθεί ο Πιλότος στην θέση του έτοιμος για πτήση, έχουν προηγηθεί όλοι οι απαραίτητοι εξειδικευμένοι τεχνολόγοι για την προετοιμασία του και στη συνέχεια όλοι αυτοί που θα το κατευθύνουν επιτυχώς στην εκτέλεση της αποστολής του και την ασφαλή επιστροφή του. Όταν όμως κάποιοι από τους κρίκους αυτής της αλυσίδας σπάσουν ή δεν αποδίδουν τα μέγιστα, τότε και ο κορμός υποφέρει ή ακόμη και σπάει και η ακίδα της όποιας αποστολής πιθανόν να καταστεί αμφιβόλου αποτελέσματος.
Τελευταία κάποιοι αρμόδιοι, αναρμόδιοι και παντοειδούς παρατρεχάμενοι προσπαθούν να εξασθενίσουν σημαντικά όλους αυτούς τους κρίκους που συνθέτουν τον κορμόν της όλης αποστολής της Π.Α. Ο Ανθρώπινος αυτός κορμός είναι γερός και δυνατός, στηριζόμενος αποκλειστικά στην γνώση, στην μεγίστη ευθύνη καθήκοντος, στη Αγάπη προς την Πατρίδα αλλά και στο φιλότιμο που αποτελεί διαχρονικά Ελληνικό ιδεώδες. Όταν όλα αυτά επιβραβεύονται από την εκάστοτε Ηγεσία ως αναγνώριση προσφοράς, τότε πραγματικά υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην επιτυχία κάθε αεροπορικής αποστολής της Π.Α., καθότι αυτή η αναγνώριση αποτελεί μεγίστη δύναμη στην επίτευξη των εκάστοτε πολλαπλών στόχων της.
Αντίθετα όταν γίνονται συνεχείς προσπάθειες να υποβαθμιστεί το έργον αυτών των Ανθρώπων, τότε επιτυγχάνεται όχι μόνο εν προκειμένω αλλά σε όλους τους τομείς της ζωής, αμφιβολία, φόβος για το μέλλον και εν πολλοίς αγανάκτηση. Σε όλους δε καθίσταται γνωστόν ότι ο μεγαλύτερος φόβος στη ζωή των Ανθρώπων είναι να φοβούνται. Αυτός ο φόβος τα τελευταία χρόνια έχει διοχετευτεί στο Ανθρώπινο αυτόν κορμό της Π.Α. με τα όσα έως σήμερα έχουν γίνει εις βάρος τους και ακόμη μεγαλύτερος θα γίνει με την φημολογούμενη απόφαση της νυν Ηγεσίας για το καίριο κτύπημα που ίσως σχεδιάζεται με την καθιέρωση <Σώματος Υπαξιωματικών>. Προς τούτο έχουν κληθεί και έγιναν συζητήσεις αρμοδίως από την Ηγεσία  με κάποιους από αντίστοιχες δομές των Ε.Δ. των ΗΠΑ. Είναι βέβαια γνωστό ότι ουδεμία σχέση υπάρχει με τις υφιστάμενες εκεί δομές. Εκεί στελεχώνονται κυρίως από μισθοφόρους που δελεάζονται αποκλειστικά από το χρήμα και χρησιμοποιούνται για πολλαπλούς ρόλους. Εδώ πηγαίνουν απόφοιτοι Λυκείου με πανελλαδικές εξετάσεις για να υπηρετήσουν την Πατρίδα με αίσθηση υψηλής ευθύνης, με όνειρα και προοπτικές για την ζωή τους στο παρόν και στο μέλλον που θα δημιουργήσουν και οικογένεια.
Με όλα αυτά εις όλους γνωστά, απευθυνόμενοι στην Αεροπορική Ηγεσία μας και σε κάθε άλλον πραγματικά αρμόδιο, σας καλούμε να μην προβείτε σε αυτό το τεράστιο λάθος, να μην καταστρέψετε τα όνειρα νέων παιδιών της Πατρίδος μας, να μην υποβαθμίσετε έτι περισσότερον τον κορμόν της Π.Α. και μάλιστα σε περίοδο που η Πατρίδα μας αντιμετωπίζει τόσο έντονα την εξ ανατολών απειλή. Μην επηρεάζεστε από κάποιους παρατρεχάμενους της εκάστοτε εξουσίας προς ίδιον αυτών όφελος και άσχετους με την υπάρχουσα σκληρή πραγματικότητα, και τελικά να έχετε πάντα κατά νουν ότι: <Δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται> και όλοι εκτιμάται ότι θέλουμε η δρυς της Π.Α. από τις ρίζες, τον κορμό έως την κορυφή να είναι πάντα επιβλητικά όρθια και σεβαστή από όλους.