Την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00, ο Σύλλογος Αποφοίτων ΣΤΥΑ, μετά από επίσημη πρόσκληση του Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της ΒτΕ, συμμετείχε στη δεύτερη συνεδρίαση της προαναφερθείσας Επιτροπής στην "Αίθουσα Γερουσίας" του Μεγάρου της Βουλής,  στο πλαίσιο ακρόασης των Φορέων, εκπροσωπούμενος από το Πρόεδρό του Σμήναρχο ε.α. κ. Βασίλειο Τσιλιγιάννη.

Καταιγιστικός ο Πρόεδρος του Σ.Α.Σ και Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου Αποφοίτων ΑΣΣΥ Σμχος ε.α. Βασίλειος Τσιλιγιάννης στην τοποθέτησή του στη Βουλή των Ελλήνων, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας για συζήτηση, εξέταση ή επεξεργασία του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις».
Μίλησε με ευθύ, καθαρό και πειστικό λόγο για:
α) Τη θεραπεία των δυσμενών συνεπειών της βαθμολογικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ,
β) Tην μετονομασία της ΣΜΥΑ σε Σχολή Τεχνολόγων Αεροπορίας (ΣΤΑ),
γ) Τη μισθολογική κατάταξη σπουδαστών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων,
δ) Για σειρά βελτιωτικών μισθολογικών ρυθμίσεων,
ε) Για τη μοριοδότηση διαζευγμένων στελεχών,
στ) Την κατάργηση της παρ.α του άρθρου 16 του σχεδίου νόμου που αφορά πόρους του ΝΙΜΤΣ
και ζ) Την αναδρομικότητα των αντισυνταγματικών κρατήσεων του ν.4093/2012 από τα ΜΤ από το 2021.
Στη δευτερολογία του ανέφερε πως δεν υπήρξε, δυστυχώς, εκπροσώπηση των ΑΣΣΥ στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου παρ’ ότι εκπροσωπούμε γύρω στα 60 χιλιάδες στελέχη των ΕΔ. Πρόσθεσε, επιπλέον, ότι υπάρχουν ζητήματα αντισυνταγματικότητας στο σχέδιο νόμου, καθώς και θέματα άνισης και διακριτικής μεταχείρισης τα οποία δεν θεραπεύονται ή δημιουργούνται νέα. Έχουμε καταθέσει λεπτομερές υπόμνημα με τις προτάσεις μας, κατέληξε και είμαστε έτοιμοι να παράξουμε οποιαδήποτε βοήθεια ή διευκρίνηση απαιτηθεί.
Στο τέλος ακούγεται ο ΥΕΘΑ κ. Παναγιωτόπουλος ο οποίος καταλήγει ότι αποσύρεται οριστικά το άρθρο 16 που αφορά πόρους του ΝΙΜΤΣ. Καθώς και ότι δεν υπάρχει αντίρρηση να δοθεί η αναδρομικότητα από την κατάργηση του ν.4093/2012 από το 2021, σε συνεννόηση όμως με τις διοικήσεις των ΜΤ.
Οφείλουμε όμως, τόνισε, να είμαστε συνεπείς με τις οικονομικές μας δυνατότητες και τη δημοσιονομική πραγματικότητα. Το νομοσχέδιο αυτό δεν είναι μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, σαρωτική και ολοκληρωτική. Δείτε το όλο βίντεο. Δείτε 
παρακάτω την παρέμβαση του Προέδρου του Σ.Α.Σ και το κλείσιμο του ΥΕΘΑ.

Παράλληλα, λόγω του περιορισμένου διατιθέμενου χρόνου, υποβλήθηκε και σχετικό αναλυτικό Υπόμνημα στο Προεδρείο της Επιτροπής.

 

Διαβάστε το υποβληθέν υπόμνημα του Συντονιστικού Συμβουλίου Αποφοίτων ΑΣΣΥ ΕΔΩ

Διαβάστε το υποβληθέν υπόμνημα του Σ.Α.Σ για μετονομασία της ΣΜΥΑ σε ΣΤΑ ΕΔΩ και τη προτεινόμενη τροπολογία ΕΔΩ

Δείτε στο καναλι του Σ.Α.Σ το video με την ομιλια του προέδρου ΕΔΩ

Διαβάστε την ομιλία του Προέδρου: