Π.Ο.Ε.Σ. προς Μετοχικά Ταμεία - Διασφαλίστε τα συμφέροντα των στρατιωτικών που εξυπηρετείτε - ελέγξτε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας

 

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
TYPOGRAPHYΘΕΜΑ : Αποζημίωση Προσωπικού και Μέσων που Απασχολήθηκε στην Αττική Οδό

α. Υπ΄ αριθμ. Φ.800/373010/Σ.439/2018 ΥΑ Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 535, «Κοστολόγηση/τιμολόγηση παρεχομένων υπηρεσιών και οικονομική τακτοποίηση δοσοληψιών Ενόπλων Δυνάμεων»)
β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 127/27.1.2022 έγγραφό μας

Αξιότιμε κε Δντά.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της (α) σχετικής προβλέπεται τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, προσαυξανόμενες κατά πενήντα τοις εκατό (50%) της αρχικής τιμής για υπηρεσίες (μέσα και προσωπικό) που παρέχονται προς όφελος φυσικών προσώπων, ενώ με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αυτής ως άνω (α) σχετικής απόφασης προβλέπεται ότι στα ποσά των τιμολογίων, που εκδίδονται κατά τα καθοριζόμενα στα άρθρα 1 και 2, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής, συνυπολογίζεται κράτηση τέσσερα τοις εκατό (4%) υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, ή του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, κατά περίπτωση, η οποία αποδίδεται στη συνέχεια κατά τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.

Με το (β) σχετικό, το οποία σας αποστέλλουμε συνημμένως για ενημέρωσή σας, ζητήσαμε από τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας να ενεργοποιήσει τις ως άνω διατάξεις, να τιμολογήσει και εν συνεχεία να ζητήσει να καταβληθούν από την ιδιωτική ανώνυμη εταιρία «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» τα οφειλόμενα ποσά που αναλογούν αφ΄ ενός στην εργασία (σε εργατοώρες) που παρείχε προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και αφ΄ ετέρου στη χρησιμοποίηση των όποιων μέσων διατέθηκαν από τις Ένοπλες Δυνάμεις στην Αττική Οδό, που διαχειρίζεται η αυτή ιδιωτική εταιρία, κατά την πρόσφατη χιονοκαταιγίδα που έπληξε τη Χώρα.

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλούμε, υπό την ιδιότητά μας ως θεσμικής εκπροσώπου των εν ενεργεία Ελλήνων στρατιωτικών, στο πλαίσιο διασφάλισης των συμφερόντων των μετοχομερισματούχων που εξυπηρετείτε, να εξαντλήσετε όλες τις δυνατότητες που σας δίδει η νομοθεσία προκειμένου να ελέγξετε εάν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προβεί σε τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών του στην ως άνω ιδιωτική εταιρία ώστε εν συνεχεία να σας αποδώσει το τέσσερα τοις εκατό (4%) που σας αναλογεί και σε περίπτωση που δεν το πράξει να προβείτε σε κάθε νομική ενέργεια/καταγγελία για τα διαφυγόντα από την αυτή κράτηση κέρδη, ως διαφυγόντα κέρδη των μελών μας μετόχων σας.

Οποιαδήποτε αδράνεια εκ μέρους σας θα μας στενοχωρήσει ιδιαίτερα και θα μας αναγκάσει να εξετάσουμε κάθε δυνατό νομικό μέσο σε βάρος οποιουδήποτε υπαιτίου δύναται να αποστερήσει οφέλη από και να βλάψει τα συμφέροντα των μελών μας μετόχων σας.

Παραμένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, παρακαλούμε για τις δέουσες ενέργειές σας, ενημερώνοντάς μας σχετικώς.

Οι Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών, προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και την ανάληψη τυχόν συναφών ενεργειών τους προς εξασφάλιση των μελών τους μερισματούχων των οικείων Μετοχικών Ταμείων

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά