Η απάντηση του ΥΠΕΘΑ για την Κατάργηση ηλικιακών ορίων αποστρατείας αξιωματικών

 Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Μανωλάκος με θέμα «Κατάργηση ηλικιακών ορίων αποστρατείας αξιωματικών», σας γνωρίζω τα ακόλουθα: 

Τα ζητήματα αποστρατείας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων ρυθμίζονται πρωτίστως στους ν.2439/1996 (Α'219) και ν. 3883/2010 (Α΄167), όπως σήμερα ισχύουν, το πεδίο εφαρμογής των οποίων καθορίζεται από το άρθρο 91 παρ.2 του ν.3883/2010. 

Παράλληλα, το συνταξιοδοτικό καθεστώς των στελεχών διέπεται κυρίως από τις ισχύουσες διατάξεις του ν.3865/2010 (Α'120) και του π.δ. 169/2007 (Α' 210). Περαιτέρω, κατά τη συνδυαστική ανάγνωση τόσο των σταδιοδρομικών, όσο και των συνταξιοδοτικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, καθίσταται δυνατή η συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας για την απολαβή πλήρους σύνταξης, μέσω του καθεστώτος των αξιωματικών που τίθενται Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ), αλλά και της δυνατότητας προσμέτρησης πλασματικών χρόνων υπηρεσίας. Ειδικότερα, οι υπαγόμενοι αξιωματικοί στο νομικό πλαίσιο του ν.2439/1996 (Α'219) αποστρατεύονται λόγω κατάληψης του ορίου ηλικίας, που ορίζει το άρθρο 21 του σχετικού νόμου, κατόπιν τακτικής ετήσιας κρίσης τους. 

Εφόσον, όμως, οι αποστρατευθέντες δεν είναι δικαιούχοι πλήρους σύνταξης, ήτοι δεν έχουν συμπληρώσει την τριακονταπενταετή (35) πραγματική υπηρεσία ή το εξηκοστό (60) έτος της ηλικίας τους, κατά το άρθρο 20 παρ.5 του ν.3865/2010 (Α'120), δύνανται με αίτησή τους να τεθούν ΕΟΘ, εωσότου καταστούν δικαιούχοι πλήρους σύνταξης. Αντιθέτως, οι υπαγόμενοι αξιωματικοί στο νομικό πλαίσιο του ν.3883/2010 (Α΄167), δεν βρίσκονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο αποστρατείας λόγω -2- κατάληψης του ορίου ηλικίας στον κατεχόμενο βαθμό, καθόσον δεν υφίσταται στο εν λόγω νομικό πλαίσιο ρύθμιση αντίστοιχη του άρθρου 21 παρ.8 του ν.2439/1996 (Α'219). 

Εντούτοις, όμως, παρέχεται και σε αυτούς η δυνατότητα υπαγωγής τους στο καθεστώς των ΕΟΘ μέχρι τη συμπλήρωση της πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας 35 ετών, κατόπιν σχετικής αίτησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Επιπλέον, κατ’ εφαρμογή του προεκτεθέντος νομικού πλαισίου, η συντάξιμη υπηρεσία πέρα από πραγματική διακρίνεται και σε πλασματική, και ως τέτοια λογίζεται υπό τον όρο καταβολής προβλεπόμενης εισφοράς όταν απαιτείται: 

(1) Χρόνος αυξημένος στο διπλάσιο έως 5 έτη που διανύθηκε σε συγκεκριμένες μονάδες - υπηρεσίες του άρθρου 40 παρ.5α του π.δ. 169/2007 (Α'210), σύμφωνα με τις διατάξεις του αυτού άρθρου. (2) Χρόνος αυξημένος έως 3 έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.4 του ν.3865/2010 (Α'120). Σε κάθε περίπτωση, όμως, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει ως πάγια βούληση τη ρεαλιστική ρύθμιση των αιτημάτων των στελεχών και την αποκατάσταση τυχόν αδικιών, εφόσον υπηρετούν την αρχή της ίσης μεταχείρισης και ικανοποιούν το αίσθημα δικαίου, εξαντλώντας για την επίτευξη του στόχου αυτού, όλα τα περιθώρια που υπάρχουν.

 Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ήδη αποστείλει προς το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα για την ακολουθούμενη πολιτική σε συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ζητήματα, σχετικό έγγραφο, και τελούμε εν αναμονή περαιτέρω ενεργειών του, επί των τεκμηριωμένων προτάσεων μας για την εξεύρεση της βέλτιστης δυνατής λύσης σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα, προς όφελος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά