Οδηγίες σε μονάδες για ΕΜΘ που αποστρατεύθηκαν - Εχει προβλεφθεί η πίστωση στον προϋπολογισµό εξόδων οικονοµικού έτους 2021

 Σας κοινοποιούµε το από 12-04-21 πδ, «Αποστρατείες Εθελοντών Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς», που δηµοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθµό 948/20 Απρ 21 ΦΕΚ (τ Γ΄) και για την οποία έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισµό εξόδων οικονοµικού έτους 2021 µε την υπ΄ αριθµό 1056870/14 Απρ 21 βεβαίωση του ΓΕΣ/∆ΟΙ/2. 

2 . Οι Μονάδες που υπηρετούν οι αποστρατευόµενοι: α. Να τους χορηγήσουν ΦΠ ή ΦΜ για τον τόπο οριστικής τους διαµονής και να τους διαγράψουν την 05 Μαϊ 21. β. Να υποβάλλουν στο ΓΕΣ/Β1/3α και 7α αποδεικτικό κοινοποίησης και υπεύθυνη δήλωση για τον τόπο οριστικής τους διαµονής στην οποία θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία: πόλη, οδός, Ταχυδροµικός Κώδικας, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Αστυνοµικό Τµήµα, ΑΦΜ και ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου. Τα υπόψη παραστατικά να υποβληθούν και: (1) Στα ΓΕΣ/∆ΠΖ-∆ΙΤ-∆ΤΧ-∆ΕΜ αντίστοιχα. (2) Στις αρµόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες. (3) Στις αρµόδιες Επιστρατεύουσες Αρχές ή Μονάδες Επιστρατεύσεως. 3. Τα ΓΕΣ/∆ΠΖ-∆ΙΤ-∆ΤΧ-∆ΕΜ: α. Να ελέγξουν την πληρότητα των ατοµικών φακέλων και να καταχωρήσουν τη µεταβολή της αποστρατείας. β. Να τηρήσουν τα ατοµικά έγγραφα επί 6µηνο και µετά να διαβιβάσουν αυτά στο ΓΕΣ/ΥΣΑ. 4. Ο Σχηµατισµός, το Συγκρότηµα, ή η Μονάδα από την οποία αποστρατεύονται: α. Να ενηµερώσουν και να κλείσουν το Βιβλιάριο Μητρώου Μονίµου ή Εθελοντή Υπξκού (Υποδ «Α»/1ο ΕΓ/61/1983) και το Ατοµικό ∆ελτίο Υγείας (Υποδ «Γ»/1ο ΕΓ/63/1983). Να παραλάβουν το ∆ελτίο Στρατιωτικής Ταυτότητας και τη Μεταλλική Ταυτότητα, τα οποία να παραµείνουν εντός του Βιβλιαρίου Μητρώου. Σε περίπτωση απώλειας του ∆ΣΤ να υποβάλλεται µαζί µε την υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση από την αστυνοµική αρχή στην οποία να εµφανίζεται η ηµεροµηνία δήλωσης της απώλειας. β. Να συγκεντρώσουν και να αποστείλουν τα παραπάνω το συντοµότερο δυνατόν απ΄ ευθείας στην οικία ∆νση Ο-Σ του ΓΕΣ. γ. Να παραλάβουν τα Βιβλιάρια Υγειονοµικής Περίθαλψης των αποστρατευόµενων και των προστατευόµενων µελών τους, καθώς και την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) εφόσον υπάρχει και να τα αποστείλουν στο ΓΕΣ/∆ΥΓ. δ. Να παραλάβουν το ΒΙΜΑΥ και να το αποστείλουν στο ΓΕΣ/∆ΥΠ.   

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά