Έγγραφο ΠΟΕΣ για τις απαλλαγές στην Νυχτερινή ΕκπαίδευσηΘΕΜΑ   :    Μέριμνα για το Στρατιωτικό Προσωπικό                

ΣΧΕΤ    :    α.   Φ.320/7/439523/Σ.736/04 Απρ 2017/ΓΕΣ/ΔΕΚΠ(Δ5)/2β
                   β.    Υπ’ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/3-6-3011 απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 1139, «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα»)
                   γ.    ΠΔ 88/1999 (ΦΕΚ Α΄ 94, «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ»)
             
                   Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ.

                   Με το (α) σχετικό, το ΓΕΣ ενημέρωσε τις Μονάδες και Ανεξάρτητες Υπομονάδες του ΣΞ αναφορικά με τις αποφάσεις του για την τροποποίηση του πλαισίου διεξαγωγής της Νυχτερινής Εκπαίδευσης (ΝΕ), με σκοπό την αναβάθμισή της. Στο Παράρτημα «Α» του υπόψη σχετικού, όπου αναφέρονται οι κατευθύνσεις για την οργάνωση – διεξαγωγή  των ΝΕ, και συγκεκριμένα στην παράγραφο 6 (β) αναγράφεται ότι, κατά την ημέρα διεξαγωγής της ΝΕ δεν θα δίδονται απαλλαγές στα στελέχη. Η εν λόγω οδηγία ωστόσο δεν διακρίνει τις περιπτώσεις όπου τα στελέχη εκτελούν εικοσιτετράωρη (24ωρη) υπηρεσία την αμέσως προηγούμενη ημέρα, με αποτέλεσμα τυχόν επακριβής εφαρμογή της οδηγίας αυτής από τη Διοίκηση να έλθει σε ευθεία σύγκρουση με το άρθρο 7 της (β) όμοιας  απόφασης, σύμφωνα με την οποία, οι στρατιωτικοί που εκτελούν 24ωρη υπηρεσία διανυκτερεύσεως τις καθημερινές δικαιούνται απαλλαγής την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

                   Σύμφωνα με το άρθρο 8 του (γ) σχετικού ο κανονικός χρόνος των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων και των στρατιωτικών, τη νύχτα, δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά μέσο όρο τις οκτώ ώρες ανά εικοσιτετράωρο σε περίοδο μιας εβδομάδας και ότι οι εργαζόμενοι τη νύχτα, όταν η εργασία την οποία εκτελούν ενέχει ιδιαίτερους κινδύνους ή σημαντική σωματική ή πνευματική ένταση, δεν πρέπει να εργάζονται, περισσότερο από οκτώ ώρες, κατά τη διάρκεια εικοσιτετράωρης περιόδου στην οποία πραγματοποιούν νυχτερινή εργασία                                                      

                   Από τα παραπάνω συνάγεται το εξής: Εάν στέλεχος εκτελέσει εικοσιτετράωρη (24) υπηρεσία διανυκτέρευσης την αμέσως προηγούμενη ημέρα της ΝΕ, συμπεριλαμβανομένων των οκτώ (8) ωρών τη νύχτα, θα παραμείνει εντός του στρατοπέδου από την παράδοση της υπηρεσίας του την επομένη ημέρα την 07.00΄ πρωινή και θα αποχωρήσει με τη λήξη του ωραρίου εργασίας (15.00΄), επανερχόμενος στη Μονάδα του την ώρα που έχει καθορισθεί για την έναρξη της ΝΕ. Δηλαδή αυτό το στέλεχος θα εργασθεί συνεχόμενα τριάντα δύο (32) ώρες, θα κάνει μια ολιγόωρη παύση, η οποία σε αρκετές των περιπτώσεων μπορεί να καταναλωθεί στη διαδρομή, προκειμένου να μεταβεί στην οικία του και να επιστρέψει στη Μονάδα του και θα εργασθεί πάλι κατά τη νυχτερινή περίοδο.

              Προς αποφυγή παρερμηνειών και αποφάσεων από τις Διοικήσεις, που τυχόν θα έρθουν σε σύγκρουση με τη σχετική νομοθεσία, εμπεριέχουσες πειθαρχικές ή ακόμα και ποινικές ευθύνες, εξαιτίας της μη εφαρμογής αυτής, ως προς την υποχρέωση της Διοίκησης για την εξασφάλιση του ελάχιστου προβλεπόμενου χρόνου ανάπαυσης του προσωπικού, μετά από την εκτέλεση εικοσιτετράωρης (24ωρης) υπηρεσίας, προτείνουμε όπως διευκρινισθεί ότι κατά την ημέρα διεξαγωγής της ΝΕ δεν θα δίδονται απαλλαγές στα στελέχη, εκτός της απαλλαγής που δικαιούνται όσα στελέχη εκτελούν εικοσιτετράωρη (24ωρη) υπηρεσία την αμέσως προηγούμενη ημέρα, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/3-6-3011 απόφασης ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 1139).
             
              Ευελπιστούμε στην υιοθέτηση της πρότασής μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
                      
       Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Τσουκαράκης Ανέστης
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800

Ο Γεν. Γραμματέας

Μαστρογιαννάκης Χρίστος
Λοχαγός (ΠΒ)
6931116066
Share on Google Plus

About VALIA ABATZI

Παιδί στρατιωτικής οικογένειας. Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Πτυχιούχος Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα. Έχει παρουσιάσει αρκετές εκδηλώσεις και είναι η ιδιοκτήτρια του ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας ΔΙΕΚ Τρίπολης. Διδάσκει Στρατιωτικό Ρεπορτάζ και Δημόσιες σχέσεις στις ΕΔ. Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου