ΕΣΠΕΕΡ: Θεσμοθέτηση νέου Ειδικού Μισθολογίου Στρατιωτικών


ΘΕΜΑ:  Θεσμοθέτηση νέου Ειδικού Μισθολογίου Στρατιωτικών


ΣΧΕΤ: Ειδικά Μισθολόγια στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».
          
                Πριν λίγε ημέρες μας γνωστοποιήθηκε το νέο Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για μέτρα εφαρμογής άνω των 4,5 δις ευρώ από το 2019 και ορισμένα εξ αυτών έχουν εφαρμογή μέσα στο 2017, όπως  την θεσμοθέτηση του νέου τροποποιημένου ειδικού μισθολογίου Στρατιωτικών. Η Κυβέρνηση σκοπεύει να νομοθετήσει νέο ειδικό μισθολόγιο «έκτρωμα», το οποίο είναι αντισυνταγματικό και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες είναι δεσμευτικές για την Κυβέρνηση, όπως είναι η υπ. Αριθμ. 1125/2016 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ (όμοιες οι 1126-1128/2016), σε συνέχεια  προγενέστερων  αποφάσεων με τις οποίες κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι μειώσεις των αποδοχών που επέβαλαν οι Ν.4093/2012 & Ν.4307/2014 στο ειδικό μισθολόγιο των στρατιωτικών, με περαιτέρω περικοπές στις αποδοχές των στελεχών.

                Το υπό ψήφιση μισθολόγιο, τιμωρεί κατά ουσία τους άγαμους και τους διαζευγμένους Στρατιωτικούς, δημιουργεί μεγάλες εσωτερικές ανισότητες μεταξύ ομοιόβαθμων στελεχών, αλλά καθώς και με τα έτη υπηρεσίας. 

                Με την κατάργηση του χρονοεπιδόματος και συγχώνευση του στον Βασικό Μισθό, την κατάργηση των επιδομάτων ειδικών συνθηκών, ετοιμότητας, αυξημένης ευθύνης, εξομάλυνσης και ειδικής απασχόλησης δημιουργείται σαφέστατα ένα πολύ χαμηλότερο συνολικό καταλογιστέο από το υπάρχον. 
          

                Στην θέση όλων αυτών των επιδομάτων έρχεται το επίδομα ιδιαίτερων συνθήκων, το οποίο επίδομα είναι λάθος σε όλη του την δομή, θα έπρεπε να υπολογίζεται όχι με βάση τον βαθμό, αλλά με την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Περιοχής και Μονάδας που υπηρετεί το κάθε στέλεχος και να είναι το ίδιο ποσό για όλους, ανεξαρτήτως βαθμού και όχι 500€ για Αρχηγό που υπηρετεί στην Αθήνα και 105€ για Δνεα που υπηρετεί στην Μεγίστη, άλλη η βαρύτητα των συνθηκών για ένα στέλεχος που υπηρετεί στην Μεγίστη και άλλη η βαρύτατα για το στέλεχος που υπηρετεί στην Αθήνα…..

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ

               Συντασσόμαστε πλήρως με τις θέσεις της Π.Ο.Ε.Σ. και του Προέδρου μας κ. Ανέστη Τσουκαράκη. 

ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

                Ουδεμία παρέκκλιση από τις μισθολογικά επίπεδα του Ιούλιου του 2012, σύμφωνα και με τις αποφάσεις του ΣτΕ,, η οποιαδήποτε πρόταση πάνω σε νέο ειδικό μισθολόγιο θα πρέπει να έχει ως βάση την μισθολογική κλίμακα ως είχε μέχρι και 31/07/2012 και όχι ως 31/12/2016.

                Το εν λόγω επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών, να έχει την λογική επιδότησης όπως το επίδομα εξομάλυνσης και να έχει ως ανώτατο όριο τα 250€ και να κατηγοριοποιηθεί σε δυο γεωγραφικά όρια: α)  Σε περιοχές και Μονάδες αυξημένης και υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας, 250€, β)  Σε περιοχές και Μονάδες μεσαίας και χαμηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας, 200€. Στο εν λόγω επίδομα να προσμετράτε επιπλέον 50€ για τους έγγαμους και 100€ για όσους είναι έγγαμοι με παιδί.
                 
                Επέκταση των υφιστάμενων κλιμάκιων ανά κατηγορία με εξορθολογισμό βαθμού και έτη  υπηρεσίας.

                Σε διαφορετική περίπτωση να διατηρηθούν τα επιδόματα Ιδιαίτερων Συνθηκών και Ετοιμότητας ως έχουν.

               Θα πρέπει να θεσμοθετηθεί η υπερωριακή αποζημίωση, καθώς και η εργασία πέραν του πενθήμερου όπως ισχύει σε όλο τον Δημόσιο Τομέα.
                 
                Να υπολογιστούν ως συντάξιμες αποδοχές, όλες οι υπερωρίες και υπηρεσίες του προσωπικού που έχουν γίνει έως τώρα, που καλύπτουν ήδη και με το παραπάνω μια πενταετία πλασματικής εργασίας μέχρι και Στρατιωτικό με 14ετη υπηρεσίας.. 
                   
               Το επίδομα παραμεθορίου το οποίο θεσμοθετείται με το νέο νομοσχέδιο, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τους συναδέλφους που υπηρετούν στις Μονάδες Προκάλυψης.

               Να συμπεριληφθούν στο υπόψη μισθολόγιο και ανα κατηγορία σε ξεχωριστή κλίμακα, οι κάτοχοι των μεταπτυχιακών σπουδών, αλλά και όλοι αυτοί που έχουν κάποιο πτυχίο ΑΤΕΙ και ΑΕΙ.

               Το επίδομα θέση ευθύνης να συνυπολογιστεί με βάση την δομή του ενιαίου μισθολογίου και να καταμεριστεί σε όλο το προσωπικό, αναλόγως βαθμού και με βάση την μισθολογική κλίμακα και της κατηγορίας κατάταξης.

                Το όποιο μισθολόγιο ψηφιστεί, να μην έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για οποιαδήποτε μεταγενέστερη δημοσιονομική δαπάνη.
             
               Νομοθετική πρόβλεψη για δεσμευτικό χαρακτήρα το υπόλοιπο 50% των αναδρομικών.  
                
                Πρόβλεψη για επίδομα ενοικίου σε όλους του Στρατιωτικούς με συνολικές αποδοχές έως 20.000€, το εν λόγω επίδομα να μην συμπεριλαμβάνεται στα αντίμετρα….

                Να συνεχίσει να χορηγείται το επίδομα οικογενειακής παροχής., όπως χορηγείται στο υφιστάμενο επίδομα εξομάλυνσης σε συζύγους που τελούν σε διάσταση ή διαζευγμένους ή άγαμους που έχουν τέκνα για τα οποία δικαιολογείται η καταβολή του, και χορηγείται εφόσον αποδεδειγμένα καταβάλλουν διατροφή.

                Να  απαλειφθεί η περίπτωση δ στην παράγραφο Β του άρθρου 127.

                Η Κυβέρνηση προσπαθεί να μας «γλυκάνει» με το άρθρο  155 περί προσωπικής διαφοράς, αλλά στην ουσία αυτή η προσωπική διαφορά είναι πυροτέχνημα, διότι κάποιοι για να την καλύψουν θα πρέπει να περάσουν 4 εως 5 χρόνια και πάνω και κάποιοι άλλοι θα έχουν βγει ήδη στην σύνταξη και δεν θα την καλύψουν ποτέ, θα πρέπει όμως να συνυπολογίσουμε ότ,ι στην ουσία δεν υπάρχει καμιά προσωπική διαφορά για τον εξής λόγο ότι, από 01/01/2018 επέρχεται νέα αύξηση ΕΦΚΑ στο 6,67% και από το 2019 στο 10%, καθώς και την μείωση του αφορολόγητου που για ένα άγαμο από τα 1900€ πέφτει στα 1250€…..

              Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ. οφείλει να εκφράσει, την απογοήτευση της για τον όποιο απροκάλυπτο πολιτικό εμπαιγμό στους φυλακές και υπερασπιστές της Πατρίδας με την υπό ψήφιση του νέου ειδικού μισθολογίου.

                                            Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                                            Ο                                             Ο
                                     Πρόεδρος                             Γεν. Γραμματέας
        
                              Αθανάσιος Μακρής              Αντώνιος Καρτσωνάκης 
                               Επ.Οπ Λχιας (ΔΒ)                 Επ.Οπ Λχιας (Τ.ΠΖ)

Share on Google Plus

About VALIA ABATZI

Παιδί στρατιωτικής οικογένειας. Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Πτυχιούχος Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα. Έχει παρουσιάσει αρκετές εκδηλώσεις και είναι η ιδιοκτήτρια του ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας ΔΙΕΚ Τρίπολης. Διδάσκει Στρατιωτικό Ρεπορτάζ και Δημόσιες σχέσεις στις ΕΔ. Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου