ΠΟΜΕΝΣ: Ανησυχητική αύξηση του ‘’Δείκτη Νοσηρότητας’’ στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων

 

 

      Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, φιλοδοξεί μέσω της Αντιπροεδρίας Μέριμνας Προσωπικού της Ομοσπονδίας και των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων της ανά την Ελλάδα να ανοίξει το επόμενο χρονικό διάστημα τη δημόσια συζήτηση μεταξύ των αρμόδιων θεσμικών φορέων, για τα θέματα υγείας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, κρούωντας τον κώδωνα του κινδύνου, λόγω της επιθετικής αύξησης του «Δείκτη Νοσηρότητας», τα τελευταία έτη. Η αύξηση αυτή καθιστά επιτακτική την ανάγκη αναζήτησης και εξάλειψης των αιτιών που συνδράμουν προς αυτή την κατάσταση, αλλά και προς προάσπιση του υπερπολύτιμου αγαθού της υγείας των συναδέλφων μας και φυσικά προς όφελος της υπηρεσίας που προσμετρά μακρύ κατάλογο συναδέλφων που αδυνατούν να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους, βιώνοντας παθογόνες εργασιακές συνθήκες.

2.   Συγκεκριμένα, σας γνωρίζουμε κατόπιν και σχετικής επιστολής της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ν.Τ.Α.), ότι έχει καταγραφεί σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ 2019), για τα έτη 2015 έως και 2019, μείωση του ρυθμού νοσηρότητας κατά 3,8% στον γενικό πληθυσμό της Ελλάδας, ενώ από επίσημα στοιχεία παρατηρήθηκε για το ίδιο χρονικό διάστημα, αύξηση του εν λόγω δείκτη κατά 1,34%, για το προσωπικό του Στρατού Ξηράς.

3.   Όπου ‘’Δείκτης Νοσηρότητας’’ στο στρατιωτικό προσωπικό του Στρατού Ξηράς, εντάσσονται τα στελέχη των ΕΔ, που ανήκουν στην κατηγορία των «Ελαφράς Υπηρεσίας», εξαιτίας ανίατης ασθένειας που τους παρουσιάστηκε. Προβάλλοντας αυτήν την τάση, ελλείψει τωρινών δεδομένων, στο σήμερα, προκύπτει περεταίρω απόκλιση εις βάρος των Στελεχών του Στρατού Ξηράς. Στον προαναφερόμενο «δείκτη Νοσηρότητας» δεν συμπεριλαμβάνονται οι αιφνίδιοι θάνατοι συναδέλφων νεαρής ηλικίας οι οποίοι καταγράφονται δυστυχώς στις Ένοπλες Δυνάμεις το τελευταίο διάστημα, με ανησυχητικά αυξημένο βαθμό.

4.   Το αρνητικό αυτό γεγονός έγκειται στις εργασιακές συνθήκες που επικρατούν στο Στρατό Ξηράς κατά κύριο λόγο και δευτερευόντως στους υπόλοιπους κλάδους των ΕΔ, οι οποίες συμβάλλουν αρνητικά στην υγεία των στελεχών. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες αιτίες, όπως παρακάτω:

      α.    Συχνές μεταθέσεις. Η συνεχής μετακίνηση προκαλεί στα στελέχη και στις οικογένειες τους, ένα διαρκές στρες. Επιβαρυντικό αυτής της κατάστασης είναι και το γεγονός ότι σχεδόν σε κάθε μετακίνηση θα πρέπει να νοικιάζουν σπίτι, το οποίο τους αποστερεί πόρους από τον βιοπορισμό τους.  

     β.    Έλλειψη προσωπικού, με επακόλουθο την ανάληψη πολλαπλών καθηκόντων από κάθε στέλεχος, ασχέτως ειδικότητας, γνώσεων ή εκπαίδευσης τους.

    γ.    Συχνή εναλλαγή καθηκόντων, αναλόγως των αναγκών της υπηρεσίας, χωρίς να επιτυγχάνεται τελικώς κάποια εξειδίκευση. Εφαρμογή ενός ιδιότυπου συστήματος εργασίας του ‘’όλοι μπορούν να τα κάνουν όλα, εφόσον υπάρχει έλλειψη προσωπικού’’. 

    δ.    Ανάθεση καθηκόντων χωρίς πρότερη εκπαίδευση, ακόμα και σε θέσεις οικονομικά πόστα ή πόστα οι οποίες απαιτούν εξειδικευμένες Οικονομικές, Νομικές ή άλλες επιστημονικές γνώσεις. Γνώσεις πάνω σε διαδικασίες που σε άλλους κλάδους του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα αποτελούν ξεχωριστό επάγγελμα  (Εφαρμογή του εκπαίδευση επ’ έργο). Το γεγονός αυτό αφήνει πολλές φορές τα στελέχη έκθετα οικονομικών – νομικών παραλήψεων με οικονομικές/πειθαρχικές/ποινικές επιπτώσεις.

    ε.    Γερασμένο προσωπικό. Απαιτείται η συμπλήρωση σαράντα (40) ετών πραγματικής υπηρεσίας για να είσαι δικαιούχος πλήρους σύνταξης. Αυτό συμβαίνει στον πυλώνα του Ελληνικού Κράτους, τις Ένοπλες Δυνάμεις, που θα έπρεπε να βασίζεται κυρίως σε νέα – ικανά – υγιή άτομα, τα οποία θα έπρεπε να ανανεώνονται διαρκώς (όπως άλλωστε συμβαίνει σε άλλους σύγχρονους Στρατούς). Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οι τελευταίες ανακοινώσεις της Κυβέρνησης για την πρόσληψη προσωπικού είναι προς την σωστή κατεύθυνση θα πρέπει όμως να είναι συνεχείς και να αφορούν όλες τις κατηγορίες του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

5.   Μέσα από την έκθεση των αιτιών αύξησης της νοσηρότητας, που απαριθμήθηκαν στη παρούσα επιστολή, προκύπτουν και οι λύσεις για την άρση του φαινομένου. Επιπροσθέτως οι αιφνίδιοι θάνατοι θα μπορούσαν να αποφευχθούν με την ενσωμάτωση στο πλαίσιο της ετήσιας υγειονομικής εξέτασης, το Triplex καρδιάς (ή υπερηχοκαρδιογράφημα ή υπέρηχος καρδιάς) που είναι μία από τις πλέον διαδεδομένες και χρήσιμες εξετάσεις σχετικά με τη λειτουργία της καρδιάς και όχι απλό καρδιογράφημα, το οποίο δεν διαγνώσκει κανένα πρόβλημα, (συχνότητα, ηλικιακό εύρος κτλ προσδιορίζονται μετά από μελέτη). Η ενδεχόμενη αύξηση του κόστους της υγειονομικής εξέτασης από την ενσωμάτωση του Triplex καρδιάς, δικαιολογείται σε ένα χώρο εργασίας με ιδιαίτερα υψηλή νοσηρότητα.

6.   Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι από την φύση τους ένας απαιτητικός κλάδος, τον οποίο, χωρίς να διστάσουμε, επιλέξαμε να υπηρετήσουμε με αγάπη για την πατρίδα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η υπηρεσία δεν υποχρεούται να παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα (πχ εκπαίδευση, εξειδίκευση, επαρκές προσωπικό, ενημέρωση και άλλα) για να μπορέσουν τα στελέχη να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους χωρίς προβλήματα στην υγεία τους. Η υγεία αποτελεί ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Το κράτος θα πρέπει να εξασφαλίζει το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να απολαμβάνει το υψηλότερο εφικτό επίπεδο φυσικής και ψυχικής υγείας, και οι σύγχρονες πολιτικές υγείας θα πρέπει να παρέχουν τις συνθήκες που θα επιτρέψουν την άσκηση αυτού του δικαιώματος.

7.   Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, σας καλούμε να καταβάλετε άμεσα κάθε δυνατή προσπάθεια μείωσης ή και εξάλειψης των εργασιακών συνθηκών που καταστρέφουν την ψυχοσωματική υγεία του προσωπικού των ΕΔ αποδεικνύοντας έμπρακτα την στήριξή σας στην εργασιακή αυτή ομάδα που σε πλείστες περιπτώσεις υπερβάλλει εαυτόν προκειμένου να προασπίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας.

8.   Εισηγητής θέματος: Γενικός Γραμματέας ΕΣΠΕΕΝΤΑ: Ανχης (ΕΜ) Κυριακάκης Γεώργιος τηλέφ. 6936192137.

9.   Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377.

 

Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)


Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά