Την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε Άσκηση Εκκένωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Στρατοπέδου «ΠΑΠΑΓΟΥ» με την επωνυμία «ΕΡΜΕΣ-2022», στην οποία συμμετείχε το σύνολο του προσωπικού.

Σκοπός της Άσκησης ήταν η ταχεία και με απόλυτη τάξη και ασφάλεια εκκένωση των κτιρίων του Στρατοπέδου, μετά από προειδοποιητικό τηλεφώνημα για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Κατά την διάρκεια της Άσκησης, εξετάστηκε η εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών εκκένωσης, που περιλαμβάνουν την συγκέντρωση του προσωπικού στα προκαθορισμένα Σημεία Συγκέντρωσης (ΣΣ) εντός των κτιρίων, την εκκένωση μέσω των κλιμάκων και των εξόδων διαφυγής, την συγκέντρωση του προσωπικού στα ΣΣ εκτός των κτιρίων, την καταγραφή του προσωπικού και την διενέργεια ερευνών στις κτιριακές εγκαταστάσεις με σκύλους του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων (ΤΕΝΞ) του ΓΕΣ, του Τμήματος Ασφάλειας Υλικών και Εγκαταστάσεων του ΓΕΝ, της Διεύθυνσης Προστασίας Δυνάμεων του ΓΕΑ και του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) για την εύρεση του εκρηκτικού μηχανισμού.

Η Άσκηση «ΕΡΜΕΣ-2022» οργανώθηκε και εκτελέστηκε με απόλυτη επιτυχία από την Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΑΜ – ΠΣΕΑ) του ΓΕΕΘΑ σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία, την ΕΛ.ΑΣ. και την Πυροσβεστική Υπηρεσία και εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα για την βελτίωση της ετοιμότητας και ανταπόκρισης του προσωπικού σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και ταχείας εκκένωσης κτιρίων.