Στεφανής: Αν άλλαζε το νομοθετικό πλαίσιο για διαζευγμένους γονείς θα υπήρχε πρόβλημα επάρκειας προσωπικού

 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Αντώνιος Μυλωνάκης με θέμα «Ο ν.4800/2021 δεν επιλύει τα προβλήματα των διαζευγμένων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα: 

Με το ν.4800/2021 (Α΄81), επήλθαν μεταρρυθμίσεις στις σχέσεις γονέων - τέκνων, που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση του βέλτιστου συμφέροντος του τέκνου με την ενεργό παρουσία των δύο γονέων κατά την ανατροφή του, μετά τη διακοπή της συμβίωσης, το διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου ή τη λύση του συμφώνου συμβίωσης. 

Σχετικά με τα μέτρα για το προσωπικό, που αφορούν στις εκτελούμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 της Απόφασης ΥΕΘΑ , υπό στοιχεία, Φ.400/32/82424/Σ.343/27 Μαϊ 11 (Β΄1139) , όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 της Απόφασης ΑΝΥΕΘΑ, υπό στοιχεία Φ.400/15/214623/Σ.3587/18 Ιουν 19 (Β΄ 2335), «Ο γονέας ανηλίκου τέκνου που ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα την επιμέλεια αυτού, είτε εν τοις πράγμασι, είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης, εκτελεί μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και απαλλάσσεται από τη συμμετοχή σε ασκήσεις, υποβάλλοντας σχετική προς τούτο αναφορά...».

 Ως εκ τούτου, στην παρούσα φάση και σε επίπεδο νομοθετικό, έχει ληφθεί μέριμνα μόνο για τις περιπτώσεις γονέων που ασκούν κατ’ αποκλειστικότητα την επιμέλεια ανηλίκου τέκνου τους, καθώς σύμφωνα με τις ανωτέρω μνημονευόμενες Υπουργικές Αποφάσεις, το εν λόγω προσωπικό απαλλάσσεται με σχετική αίτησή του από υπηρεσίες που απαιτούν διανυκτέρευση.-2- 

Σε κάθε περίπτωση, ενδεχόμενη επέκταση αντίστοιχης απαλλαγής από 24ωρες υπηρεσίες σε διαζευγμένο προσωπικό που δεν ασκεί την επιμέλεια, αλλά έχει απλώς δικαίωμα επικοινωνίας με το/τα τέκνο/τέκνα του, αναμένεται να προκαλέσει ζήτημα επάρκειας προσωπικού για την εκτέλεση υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), καθώς με αυτόν τον τρόπο, αυτομάτως θα πολλαπλασιαστούν οι περιπτώσεις δικαιούμενων αντίστοιχης απαλλαγής.

 Σε ό,τι αφορά στα μέτρα που αφορούν στις μεταθέσεις, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο όπου παραμετροποιούνται τα κριτήρια μεταθέσεων των στελεχών, η κατάσταση διαζευγμένου γονέα με ανήλικο τέκνο του οποίου δεν έχει την επιμέλεια, δεν προβλέπεται να λαμβάνεται υπόψη, τόσο κατά τον σχεδιασμό των μεταθέσεων, όσο και κατά τη μοριοδότηση.

 Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση όπου και οι δύο (2) διαζευγμένοι γονείς ανήλικων τέκνων είναι στελέχη των ΕΔ, οπότε η συνυπηρέτησή τους είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία, εφόσον όμως το επιθυμούν και τα δύο (2) στελέχη. Παρόλα αυτά, όμως, το προεκτεθέν ζήτημα δύναται να εξετασθεί κατόπιν υποβολής στοιχειοθετημένης πρότασης από τα Γενικά Επιτελεία και υπό την προϋπόθεση ότι ο σχεδιασμός των μεταθέσεων και αντίστοιχων υπηρεσιακών μεταβολών των στελεχών των ΕΔ, θα συνεχίζει να διέπεται, με σειρά προτεραιότητας, από υπηρεσιακά, κοινωνικά και αντικειμενικά κριτήρια, με πρώτιστο στόχο την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών και την προάσπιση του αξιόμαχου, με ταυτόχρονο σεβασμό των προσωπικών αναγκών των στελεχών, δεδομένου του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα των ΕΔ. 

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για τον εξορθολογισμό, αλλά και τη βελτίωση του ισχύοντος πλαισίου μεταθέσεων, όπως επίσης και της εν γένει μέριμνας για το στρατιωτικό προσωπικό, το ΓΕΕΘΑ συλλέγει, επεξεργάζεται και συντονίζει τις απόψεις και προτάσεις των Γενικών Επιτελείων προκειμένου να εισηγηθεί, όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο, τις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις

. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑ

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά