Π.Ο.Ε.Σ. - Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και στρατιωτικοί ειδικών καταστάσεων

Π.Ο.Ε.Σ. - Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και στρατιωτικοί ειδικών καταστάσεων
ΘΕΜΑ : Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα και Στελέχη Ειδικών Καταστάσεων
α. ΝΔ 1400/1973 (ΦΕΚ Α΄ 114, «Περί Καταστάσεων των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»)
β. Ν.2472/1997 (ΦΕΚ Α΄ 50, «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»)
γ. Ν.3418/2005 (ΦΕΚ Α΄ 287, «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας»)
δ. Ν.3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84, «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»)
ε. Ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137, «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων  έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.»)
Με το παρόν έγγραφό μας θέλουμε να σας μεταφέρουμε τον έντονο προβληματισμό που εκφράστηκε, με συγκινησιακό μάλιστα τόνο, σε ημερίδα που διοργάνωσε η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (Ε.Σ.Π.Ε.Λ.), από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Βόλου – Μαγνησίας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Β.), Λοχαγό (ΦΠΖ-ΕΥ) Κοντούρη Δημήτριο, αναφορικά με τα στελέχη ειδικών καταστάσεων του Στρατού Ξηράς και συγκεκριμένα τους ελαφράς υπηρεσίας.
Με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 8, 14 και 14α του (α) σχετικού νομοθετικού διατάγματος, μεταξύ των καταστάσεων των εν ενεργεία μονίμων αξιωματικών αναφέρεται η ελαφρά υπηρεσία, στην οποία εντάσσεται μόνιμος αξιωματικός του Στρατού Ξηράς και των Κοινών Σωμάτων, ο οποίος, συνεπεία τραύματος ή νοσήματος όχι σε διατεταγμένη υπηρεσία, είναι ανίκανος για πάσα άλλη υπηρεσία, πλην της τοιαύτης γραφείου και η υπηρεσία γραφείου, στην οποία εντάσσεται μόνιμος αξιωματικός του Στρατού Ξηράς και των Κοινών Σωμάτων, ο οποίος, συνεπεία τραύματος ή νοσήματος σε διατεταγμένη υπηρεσία, είναι ανίκανος για πάσα άλλη υπηρεσία, πλην της τοιαύτης γραφείου.
Αντίστοιχα, με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 8, 15 και 16 του ίδιου ως άνω νομοθετικού διατάγματος, αναφέρονται οι καταστάσεις υπηρεσίας ξηράς και υπηρεσίας εδάφους, στις οποίες εντάσσονται, για τους ίδιους παραπάνω λόγους, οι αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, αντίστοιχα.
Με την ένταξή τους στην ειδικές ως άνω καταστάσεις της ελαφράς υπηρεσίας και της υπηρεσίας γραφείου, οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του Στρατού Ξηράς και των Κοινών Σωμάτων αναγράφονται, προσφωνούνται και αναφέρονται, σε όλα τα επίσημα έγγραφα (δελτία ταυτοτήτων, υπηρεσιακά κλπ), αλλά και οι ίδιοι οφείλουν να αναφέρουν (παρουσιάζονται) οποτεδήποτε και αν κληθούν, αμέσως μετά το βαθμό και το Ο/Σ που έκαστος ανήκει και το χαρακτηριστικό της κατάστασής τους, δηλαδή Λοχαγός (ΠΖ – ΕΥ) ή Αρχιλοχίας (ΠΖ – ΥΓ). Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτό παρατηρείται μόνο στα στελέχη του Στρατού Ξηράς και των Κοινών Σωμάτων και όχι στα όμοια του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, για τα οποία δεν μνημονεύεται κανένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και πουθενά.
Η υγεία των πολιτών και τα δεδομένα που αφορούν στην υγεία των αυτών (υποκειμένων/φυσικών προσώπων) είναι «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα και αντιμετωπίζονται με ένα ιδιαίτερο νομικό πλέγμα των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 2 του (β) σχετικού, 13 του (γ) σχετικού, 18 και 25 του (δ) σχετικού και 44, 62 και 84 του (ε) ομοίου, εκ των οποίων καθίσταται προφανές ότι οι ενδείξεις «ΕΥ» (για τους ελαφράς υπηρεσίας) και «ΥΓ» (για τους υπηρεσίας γραφείου), αξιωματικούς και υπαξιωματικούς του Στρατού Ξηράς και των Κοινών Σωμάτων, αν και δεν αποκαλύπτουν με λεπτομέρεια την ακριβή κατάσταση της υγείας ενός εκάστου στελέχους, εν τούτοις επιτυγχάνουν να στοχοποιήσουν πανηγυρικά ευθέως όσους συναδέλφους μας αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, αφού τους αναγκάζουν, όπως προαναφέρθηκε, να δηλώνουν με τον πλέον επίσημο τρόπο προς άπαντες, μη έχοντες λόγο να λαμβάνουν τέτοια γνώση, ότι αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας, από τη στιγμή που οι κατά το νόμο αρμόδιοι ούτως ή άλλως έχουν γνώση.
Κατόπιν των ανωτέρω θεωρώντας ότι η ως άνω άδικη και αναχρονιστική πρακτική αναγραφής και προσφωνήσεως των χαρακτηριστικών «ΕΥ» και «ΥΓ» όπισθεν του βαθμού και Ο/Σ εκάστους στελέχους έρχεται ξεκάθαρα σε σύγκρουση με τις απαγορεύσεις περί «ευαίσθητων» προσωπικών δεδομένων και ιατρικού απορρήτου, παρακαλούμε όπως αναλάβετε τις κατάλληλες κατά την κρίση σας ενέργειες για την κατάργησή της.

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά