ΠΟΜΕΝΣ : H πρόταση για τις σειρές ΑΣΣΥ κατάταξης έτους 1991ΘΕΜΑ : Βαθμολογική Εξέλιξη Στελεχών Ε.Δ

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

  1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., με την παρούσα επιστολή καθιστά την Πολιτεία δέκτη της αγωνίας μεγάλης μερίδας συναδέλφων αναδεικνύοντας ένα πρόβλημα που αφορά τη διακριτή μεταχείριση Αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι οποίοι εντάχθηκαν στις τάξεις των ΕΔ το έτος 1991 (ήτοι απόφοιτοι τάξεως 1993), έναντι των στελεχών που εισήχθησαν βάσει του Ν.Δ 445/1974 και του Ν.705/1977.
  2. Σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ.11 του (γ) σχετικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ.4 του (δ) όμοιου, τα στελέχη του ΝΔ 445/1974 και κατ’ επέκταση του Ν.705/1977, υπήχθησαν πλέον στις διατάξεις του (α) όμοιου και προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού, χωρίς όμως να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροι από αυτούς Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ τάξεως 1993, τους οποίους και ακολουθούσαν στο αριστερό της επετηρίδας από την προαγωγή τους ως αξιωματικοί, σύμφωνα με το (β) όμοιο.
  3. Καθ’ αυτό τον τρόπο διαταράχθηκε η έννοια ιεραρχίας καθόσον δίχως αξιολογικά κριτήρια προαγωγών οι αρχαιότεροι στρατιωτικοί εκ παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ τάξεως 1993 τέθηκαν νεότεροι κατά βαθμό.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται να προβλεφθεί η πρόταση της Ομοσπονδίας, στο επικείμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ώστε να εξαλειφτεί η δημιουργηθήσα βαθμολογική απόκλιση και η αποκατάσταση της ιεραρχικής τάξης που αποτελεί και το θεμέλιο λίθο του στρατεύματος:
           α.   Στο άρθρο 27 του Ν.3883/2010(Α΄167), προστίθεται παράγραφος 4Α ως εξής:
« 4Α. Ειδικότερα για την προαγωγή στο βαθμό του Λοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ε.Δ., των αξιωματικών που προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, οι οποίοι συμπλήρωσαν εικοσιπέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στο χρονικό διάστημα από 1.1.2016 μέχρι 31.12.2016, απαιτείται η συμπλήρωση τριών (3) ετών στο βαθμό του Υπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ε.Δ. και κρίνονται εκτάκτως εντός διμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.»
            β.  Στο άρθρο 23 του Ν.3883/2010, προστίθεται περίπτωση στ΄ και αντικαθίστανται οι περιπτώσεις α΄ εδάφιο (4),β΄ εδάφιο (6) και γ΄ εδάφιο (6) του ιδίου νόμου, ως εξής:
«....στ. Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι των άλλων κλάδων των Ε.Δ. για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης. Οι παραπάνω αξιωματικοί προάγονται όταν κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, με τη συμπλήρωση σαράντα (40) συντάξιμων ετών ή και πλέον αυτών και μέσα σε ένα (1) μήνα αποστρατεύονται».
           γ.  Το άρθρο  32 παρ.1α του Ν.3883/2010 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:
              «Η αποστρατεία τους δεν οφείλεται σε κρίση τους ως αποστρατευτέων ή σε παραίτησή τους , εκτός αν έχουν συμπληρώσει με την παραίτησή τους 40ετή ή και πλέον αυτής συντάξιμης υπηρεσίας».
  1. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση και πληροφορία καθώς και για δια ζώσης συνάντηση καθώς η ΠΟΜΕΝΣ ευελπιστεί στην ανάληψη ενδεδειγμένων πρωτοβουλιών ώστε να αποκατασταθεί η αναφερόμενη αδικία.
  2. Ομάδα εργασίας:
       α. Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Μακράκης Αθανάσιος, e-mail: .
       β. Χειριστής θέματος, Γραμματέας Παραγωγικών Σχολών: Κουκουράβας Στέφανος, τηλ. 6983531360, e-mail: .

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
  
Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)
Γεώργιος Θεοδώρου
Λγος (ΠΖ)

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά