Η νέα εγκύκλιος καθορίζει το νέο ανώτατο όριο αποδοχών και στα στελέχη των ΕΔ


Έρχονται αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και με την «βούλα» της σχετικής… εγκυκλίου

Μέσω αυτής καθορίζονται με κάθε λεπτομέρεια όλες οι αλλαγές στα μισθολόγια των κρατικών υπαλλήλων και φυσικά και των ένστολων. Καθορίζεται νέο ανώτατο όριο αποδοχών και αναπροσαρμόζονται μια σειρά από επιδόματα, όπως η οικογενειακή παροχή, το επίδομα θέσης ευθύνης ή εκείνο που αφορά στις Ένοπλες Δυνάμεις. Η αναπροσαρμογή των αποδοχών ενεργοποιείται από την 1 η Ιανουαρίου.

Μέσω της συγκεκριμένης εγκυκλίου -όπως προαναφέρθηκε- καθορίζεται και νέο ανώτατο όριο αποδοχών στο Δημόσιο. Στοιχείο που αφορά βεβαίως κρατικούς υπαλλήλους, όπως οι γενικοί γραμματείς υπουργείων, γιατροί του ΕΣΥ, δικαστικοί, στελέχη ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. Μεσότιτλος: Που διαμορφώνεται το νέο ανώτατο ύψος αποδοχών στο Δημόσιο.Καθορίζεται λοιπόν πως:


το ύψος του (γενικού) ανώτατου ορίου αποδοχών (αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου), διαμορφώνεται σε πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι ένα (5.121) ευρώ.
το ύψος του ανώτατου ορίου αποδοχών της περ. α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (όριο των Δικαστικών Λειτουργών και του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ.) διαμορφώνεται σε οκτώ χιλιάδες τετρακόσια είκοσι έξι ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (8.426,56).
το ύψος του ανώτατου ορίου αποδοχών (όριο Ιατρών του Ε.Σ.Υ.) διαμορφώνεται σε έξι χιλιάδες τετρακόσια πενήντα τέσσερα (6.454) ευρώ.
το ύψος του ανώτατου ορίου αποδοχών (όριο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας) διαμορφώνεται σε πέντε χιλιάδες εξακόσια δεκαπέντε (5.615) ευρώ.
το ύψος του ανώτατου ορίου αποδοχών (όριο των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.) διαμορφώνεται σε πέντε χιλιάδες διακόσια εξήντα εννιά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (5.269,88).

Σε κάθε περίπτωση, από το νέο χρόνο αναμορφώνεται το μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων (ενιαίο μισθολόγιο και ειδικά μισθολόγια) με έμφαση στους χαμηλόμισθους, όσους έχουν θέσεις ευθύνης, αλλά και στους γονείς. Υπολογίζεται μάλιστα ότι μέσα από αυτές τις «συνδυαστικές» παρεμβάσεις το «κέρδος» των κρατικών υπαλλήλων μπορεί να φτάσει έως και τους δύο μισθούς τον χρόνο.
«Κέρδος» έως και δύο μισθοί τον χρόνο

Συγκεκριμένα, ο εισαγωγικός μισθός δημοσίου υπαλλήλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα διαμορφωθεί στα 850 ευρώ από τα 780 που είναι σήμερα με αποτέλεσμα μαζί με τα επιδόματα τα οποία επίσης θα αναπροσαρμοστούν να υπάρχει τελικά εξίσωση με τον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα.

Ο μισθός αν προστεθεί το επίδομα παιδιού –το οποίο επίσης θα αυξηθεί- θα φτάσει τα 920 ευρώ και ουσιαστικά εξισώνεται με τον κατώτατο του ιδιωτικού τομέα όπου υπάρχουν 14 μισθοί αντί για 12 όπως στο δημόσιο. Ειδική έμφαση δίνεται σε όσους υπαλλήλους κατέχουν θέσεις ευθύνης, όπως τμηματάρχες και Διευθυντές. Με δεδομένη την αναμόρφωση του μισθολογίου υιοθετούνται και «μπόνους»: Οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα εμπλέκονται στην υλοποίηση του ετήσιου σχεδίου δράσης των υπουργείων θα επιβραβευθούν με την παροχή κινήτρων, με «μπόνους», το οποίο θα αγγίζει ως και το 15% του συνολικού βασικού μισθού τους. Η ενίσχυση των αποδοχών των Δημοσίων Υπαλλήλων ενεργοποιείται από την 1 η Ιανουαρίου του 2024.
Όλες οι παρεμβάσεις στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων

Ειδικότερα, από το νέο χρόνο για τις αποδοχές των κρατικών υπαλλήλων,
προβλέπεται:

1. Οριζόντια αύξηση 70 ευρώ των αποδοχών. «Φουσκώνει» κατά 70 ευρώ μεικτά ο βασικός μισθός όλων των υπαλλήλων.

2. Ενίσχυση της Οικογενειακή παροχής. Συγκεκριμένα, αυξάνεται:

Από τα 50 ευρώ, το επίδομα για ένα παιδί θα πάει στα 70 ευρώ.
Για δύο παιδιά από τα 70 στα 120
Για τρία παιδιά, από τα 120 το επίδομα θα διαμορφωθεί στα 170 ευρώ.
Και για 4 παιδιά από τα 170 στα 220 ευρώ

3. Αύξηση του επιδόματος θέσης ευθύνης κατά 30%: Αφορά τμηματάρχες, υποδιευθυντές, διευθυντές, γενικούς διευθυντές, ενώ αντιστοίχως αφορά και τα επιδόματα θέσης ευθύνης των ενστόλων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, των ιατρών του ΕΣΥ, των ερευνητών, των προϊσταμένων εκπαίδευσης κ.λπ.

Έτσι, ένας τμηματάρχης θα λάβει επιπλέον 87 ευρώ, ένας υποδιευθυντής 105 ευρώ, ένας διευθυντής 135 ευρώ και ένας γενικός διευθυντής 300 ευρώ περισσότερα τον μήνα.

4. Ενίσχυση κατά 15 ευρώ του επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που είναι έγγαμοι ή έχουν παιδιά. Πρόκειται για ειδικό επίδομα, το οποίο αναπροσαρμόζεται από 55 ευρώ σε 70 ευρώ για τους έγγαμους χωρίς τέκνα και από 115 ευρώ σε 130 ευρώ για τους έγγαμους με τέκνα.

5. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος παραμεθορίου. Το επίδομα παραμεθορίου αυξάνεται από 100 στα 130 ευρώ και αφορά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

6. Επιπλέον αύξηση μισθών των μελών ΔΕΠ (διδακτικό ερευνητικό προσωπικό) και θέσπιση ειδικού επιδόματος βιβλιοθήκης, με συνολική μεσοσταθμική αύξηση αμοιβών κατά 10%. Συγκεκριμένα αναπροσαρμόζεται, αναδρομικά από 7/10/2022, το μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ (12.500 δικαιούχοι), σε συμμόρφωση με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η αύξηση αυτή είναι επιπλέον της αύξησης των 70 ευρώ και της οικογενειακής παροχής που θα λάβουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι.

7. Αυξάνεται η χιλιομετρική αποζημίωση μετακίνησης των υπαλλήλων από 0,15 ευρώ σε 0,20 ευρώ για μετακινήσεις που αφορούν υπηρεσιακές ανάγκες. Επιπλέον, αναπροσαρμόζονται οι δαπάνες διανυκτέρευσης στο εσωτερικό από 25% έως 33%, καθώς και στο εξωτερικό κατά 10%. Αφορά το σύνολο των φυσικών προσώπων που μετακινούνται με εντολή Δημοσίου για υπηρεσιακές ανάγκες.

enikos.gr

/fonien.gr/


Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά