Δεν μπορεί να γίνει ίδρυση στρατιωτικού φαρμακείου στην Αχαια

 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Άγγελος Τσιγκρής, με θέμα «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεχνικού (ΚΕΤΧ) Πάτρας» σας γνωρίζω τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Οργάνωσης Λειτουργίας του ΚΕΤΧ (ΚΟΛ ΚΕΤΧ), ήδη μία εκ των αποστολών αυτού στην ειρήνη είναι η παροχή εκπαίδευσης σε τεχνικό προσωπικό των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, κατόπιν πρότερης έγκρισης και έκδοσης σχετικής διαταγής από το ΓΕΣ, εφόσον βέβαια υφίσταται ανάλογο αίτημα. Αναφορικά με την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του πολιτικού προσωπικού, έχουν συμπεριληφθεί δύο (2) θέσεις ΔΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων, συγκεκριμένα των ειδικοτήτων Μηχανολογίας/ Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων - Οχημάτων και Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων - Οχημάτων, στον Γ΄ Κύκλο Κινητικότητας 2022, χωρίς ωστόσο να έχει υποβληθεί καμία αίτηση επιθυμίας.

 Περαιτέρω, για τις ανάγκες εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης του Κέντρου έχει διατεθεί από τους αρμόδιους φορείς, για το τρέχον έτος, το ποσό των 22.337,92 €. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι πιστώσεις διατίθενται στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού του ΓΕΣ και κατόπιν σχετικών αιτήσεων των Μονάδων. Σε ό,τι αφορά στο ενδεχόμενο λειτουργίας Στρατιωτικού Φαρμακείου, ως παράρτημα του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών (ΣΦΑ), στην περιοχή των Πατρών ήδη σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν σήμερα δεκατέσσερα (14) Στρατιωτικά Φαρμακεία (ΣΦ). Πιο συγκεκριμένα, εννέα (9) του Στρατού Ξηράς, τρία (3) του Πολεμικού Ναυτικού και δύο (2) της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), τα οποία καλύπτουν το 90% της επικράτειας. Περαιτέρω, για την ίδρυση ενός ΣΦ απαιτείται σημαντική δαπάνη καθώς πρέπει να πληρούνται αυστηρές προδιαγραφές, ενώ το προσωπικό που απαιτείται για να λειτουργήσει κάθε τέτοιο φαρμακείο είναι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία εξειδικευμένο, δηλαδή με ειδικότητες φαρμακοποιού και βοηθού φαρμακοποιού, ενω κατ’ ελάχιστο, θα πρέπει να στελεχωθεί με 2 Αξιωματικούς (ΥΦ) και 2 Υπαξιωματικούς (ΒΦΑΡ). 

Εν προκειμένω, η ίδρυση νέου ΣΦ στο Νομό Αχαΐας θα βελτίωνε την παρεχόμενη φαρμακευτική περίθαλψη των δικαιούχων της περιοχής, αλλά στην παρούσα φάση κρίνεται μη ρεαλιστική, για τους παρακάτω λόγους:

  Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΦΣ) Αχαΐας έχει δηλώσει ρητά με την από 17-06-2021 Επιστολή του, ότι σε περίπτωση ίδρυσης νέου ΣΦ θα καταγγείλει την σχετική σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ). Στο ενδεχόμενο αυτό και προκειμένου οι ασφαλισμένοι του ΥΠΕΘΑ να προμηθεύονται κάποιο φάρμακο εκτός εργασίμων ωρών ή όταν το οικείο ΣΦ δεν μπορεί να τους το χορηγήσει - αφού πολλές εταιρείες απαιτούν την πληρωμή των προϊόντων τους με αντικαταβολή - θα είναι υποχρεωμένοι να το αγοράζουν τοις μετρητοίς και να κάνουν κατόπιν δαπάνη υγειονομικής περίθαλψης. Η κατάσταση αυτή θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην φαρμακευτική περίθαλψη των ασφαλισμένων του ΥΠΕΘΑ, ιδιαίτερα για τα ακριβά φάρμακα ή για τις χρόνιες θεραπείες. 

 Το εξειδικευμένο προσωπικό (ΥΦ και ΒΦΑΡ) που θα έπρεπε να μετακινηθεί, θα οδηγούσε σε αποδυνάμωση των ΣΦ που είναι ήδη επιβαρυμένα λόγω της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης. Συγχρόνως, για τους ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ, η συνταγογράφηση φαρμάκων γίνεται, ήδη από 10 Φεβρουάριου 2020, με έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), διευκολύνοντας τους ασφαλισμένους με εξυπηρέτησή τους σε σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό συμβεβλημένων φαρμακείων. Επιπλέον, μετά την έναρξη της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων παρατηρήθηκε εκθετική αύξηση συμβεβλημένων φαρμακείων, καθώς διευκολύνεται ο ορθότερος και ταχύτερος έλεγχος των εντολών φαρμάκων των ασφαλισμένων και η ελαχιστοποίηση του χρόνου αποζημίωσης των εν ενεργεία στελεχών και των φαρμακείων. 

Σχετικά με το ενδεχόμενο υποδοχής νεοσυλλέκτων οπλιτών στο ΚΕΤΧ, η αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων, εν προκειμένω δε του Στρατού Ξηράς, αποτελεί διαρκή επιδίωξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), προκειμένου αυτός να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε διαμορφούμενες απειλές και προκλήσεις. Κατά την παρούσα χρονική περίοδο το Γενικό Επιτελείο Στρατού, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που έχουν δοθεί, έχει συγκροτήσει επιτροπή η οποία αξιολογεί την υφιστάμενη διαδικασία κατάταξης των στρατεύσιμων, με σκοπό τη βελτίωση αυτής, λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και συνεκτιμώντας παράλληλα πλήθος άλλων παραγόντων. 

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, το ΥΠΕΘΑ έχει ως προτεραιότητά του την παρακολούθηση, εξέταση και αξιολόγηση των προτάσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της εν λόγω διαδικασίας κατάταξης. Τέλος σας γνωρίζω ότι το ΥΠΕΘΑ σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην τεχνική εκπαίδευση, μεριμνά διαρκώς για την ουσιαστική αναβάθμισή της και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την υιοθέτηση σχετικών προτάσεων που είναι συμβατές με το γενικότερο σχεδιασμό των Ενόπλων Δυνάμεων και δεν αντιβαίνουν στην προσπάθεια εξορθολογισμού των διαθεσίμων ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά