Απάντηση Βορίδη για το τι ισχύει για την συνυπηρέτηση Δημοσίου υπαλλήλου με ένστολο

 

Σε απάντηση της 128/7-10-2021 Ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΙΝΑΛ κα. Ευαγγελία Λιακούλη και κ. Βασίλης Κεγκέρογλου με θέμα: «Μεγάλες καθυστερήσεις στις αποσπάσεις εργαζομένων στο δημόσιο τομέα για συνυπηρέτηση με ένστολο σύζυγο» σας ενημερώνουμε ότι: 

 Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα απόσπασης λόγω συνυπηρέτησης με άλλο δημόσιο υπάλληλο, συμπεριλαμβανόμενων και των ενστόλων, σύμφωνα με το άρ. 11 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, ως εξής:

 «1. Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η απόσπαση για συνυπηρέτηση στην περιοχή που υπηρετεί σύζυγος ή συμβιών κατά την έννοια του άρθρου 1 του N. 4356/2015 (Α΄ 181) δημόσιος υπάλληλος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δημόσιας υπηρεσίας, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. ή λειτουργός, κατά προτεραιότητα εκτός νομού Αττικής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Η απόσπαση ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης των οικείων Υπουργών ή, προκειμένου για απόσπαση μεταξύ Ο.Τ.Α., με την έκδοση απόφασης από τα αρμόδια για το διορισμό όργανα. 2. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, μετά το πέρας των οποίων απαιτείται η επανεξέταση από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας του αιτήματος του υπαλλήλου για εκ νέου απόσπαση έως δύο (2) έτη, στην ίδια ή σε άλλη υπηρεσία της ίδιας περιοχής, συνεκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες. 3. Ειδικές διατάξεις περί συνυπηρέτησης διατηρούνται σε ισχύ».

 Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρ. 21 του ν. 2946/2001, η απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης με ένστολο διενεργείται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης του υπαλλήλου και σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. Περαιτέρω σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2α του άρ. 27 του ν. 4807/2021, προβλέπεται ότι δεν απαιτείται η συμπλήρωση διετίας από τον διορισμό για τους υπαλλήλους που αποσπώνται για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7, καθώς και για λόγους συνυπηρέτησης σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4440/2016, με την επιφύλαξη ότι ο διορισμός δεν έγινε με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας. Όσον αφορά τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων αποτελεί δέσμια αρμοδιότητα της Διοίκησης, χωρίς να δικαιολογείται για οποιοδήποτε λόγο η αδυναμία συγκρότησής τους καθώς σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για την συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων (αρ. 30 του ν. 4369/2016 όσο και του αρ. 159 του Υπαλληλικού Κώδικα), προβλέπεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν στην αρμόδια υπηρεσία υπάλληλοι προκειμένου να οριστούν μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, αυτοί ορίζονται από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότηση του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του Νομού αυτού, που πληρούν τις προϋποθέσεις. Επιπλέον και σε ό,τι αφορά τον ορισμό των τακτικών αιρετών μελών και πάλι η νομοθεσία είναι σαφής και έχει εξασφαλίσει την εκπροσώπηση των εργαζομένων στα υπηρεσιακά συμβούλια με την πρόβλεψη παράτασης της θητείας των αιρετών εκπροσώπων που είχαν εκλεγεί για τη διετία 2019-2020 μέχρι την 31.10.2021, ρύθμιση που κρίθηκε αναγκαία στο πλαίσιο της αδυναμίας διενέργειας εκλογών αιρετών εκπροσώπων συνεπεία της πανδημίας του COVID 19. Συγκεκριμένα με την παρ. 1 του άρθρου 178 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), παρατάθηκε η θητεία των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, των οποίων η θητεία έληγε στις 31.12.2020, μέχρι την ανάδειξη νέων αιρετών εκπροσώπων και το αργότερο έως 28.02.2021. Εν συνεχεία με την παρ. 1 του άρθρου 489 του ν. 4781/2021 (Α’ 231), η θητεία των αιρετών παρατάθηκε έως τις 30/6/2021 και ακολούθως, με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4807/2021 (Α ́ 96) προβλέπεται ότι η θητεία των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια παρατείνεται εκ νέου έως την 31η/10/2021.

 Βάσει όλων των ανωτέρω προκύπτει ότι για τις καθυστερήσεις που αναφέρονται στις σχετικές Ερωτήσεις, δεν προκύπτει νομοθετικό κενό ή ανάγκη διευθέτησης σε νομοθετικό επίπεδο των υφιστάμενων ρυθμίσεων, αλλά απαιτείται οι αρμόδιες Υπηρεσίες να προβαίνουν ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ H Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών Του Υπουργείου Εσωτερικών Μαρίνα Χρύση στις απαιτούμενες κατά νόμο ενέργειές τους εξυπηρετώντας τα δικαιώματα των υπαλλήλων που εν προκειμένω συνδέονται με την προστασία της οικογένειας.


 Ο Υπουργός Μαυρουδής Βορίδης

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά