Ομιλία ΥΕΘΑ Ευάγγελου Αποστολάκη κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίουΟΜΙΛΙΑ ΥΕΘΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ''ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ'' ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
Μετά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής και τη σημερινή ακρόαση των φορέων, νομίζω ότι κατ’ αρχάς το κύριο συμπέρασμα που έχει εξαχθεί για το νομοσχέδιο είναι ότι πράγματι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και περιέχει διατάξεις, των οποίων ο αντίκτυπος είναι ήδη θετικός.
Φυσικά οι προτάσεις που υποβάλλονται έχουν πάντα ενδιαφέρον και είμαι σίγουρος ότι γίνονται με πραγματικό σκοπό τη βελτίωση των όρων εργασίας και ζωής των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Είμαστε εδώ για να τις ακούσουμε, να τις συζητάμε, να τις βελτιώνουμε και να τις ενσωματώσουμε στη νομοθεσία, όσες είναι παραγωγικές.
Σχετικά με τα όσα ακούστηκαν σε αυτήν την αίθουσα κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, η οποία, με την εξαίρεση του ύφους με το οποίο μου απευθύνθηκε ο συγκεκριμένος βουλευτής, ήταν εξαιρετικά χρήσιμη και εποικοδομητική, θα ήθελα να μείνω στα κύρια θέματα που επισημάνθηκαν και να κάνω κάποιες διασαφηνίσεις.
Σχετικά με τα Γραφεία Νομικής Υποστήριξης Στελεχών, επειδή πρόκειται για ένα θέμα που προσφέρεται απ’ ό,τι βλέπω για παρερμηνείες, ειδικά αν κάποιος δεν διάκειται καλόπιστα έναντι του Υπουργείου και των Γενικών Επιτελείων, σας διαβεβαιώνω ότι ουδείς επιδιώκει την παράκαμψη της στρατιωτικής ιεραρχίας.
Για το λόγο αυτό άλλωστε, τα Γραφεία αυτά είναι αρμόδια για να ενημερώνουν τα πολυάριθμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων σχετικά με το τι προβλέπει ο νόμος και οι διαταγές της υπηρεσίας, ώστε τα ίδια τα στελέχη να γνωρίζουν καλύτερα τα δικαιώματά τους, να μην υποθέτουν πράγματα που δεν ισχύουν και οι ενέργειες που κάνουν να μην πέφτουν στο κενό, λόγω άγνοιας ή έλλειψης ενημέρωσης.
Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι η τήρηση της πειθαρχίας και η ιεραρχική αναφορά των θεμάτων που τα απασχολούν είναι ο πρώτος και κύριος κανόνας που γνωρίζει κάθε στρατιωτικός και φυσικά δεν πρόκειται να δίδεται οποιαδήποτε οδηγία για παραβίαση ή παράκαμψή του.
Τυχόν δε περιπτώσεις κακοδιοίκησης που διαπιστώνονται, κάτι που πράγματι δεν είναι συχνό στις Ένοπλες Δυνάμεις, φαντάζομαι ότι ουδείς διαφωνεί ότι πρέπει να εντοπίζονται το συντομότερο δυνατόν και τα προβλήματα που δημιουργούν να επιλύονται άμεσα και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Ως προς την εξίσωση της θητείας των αντιρρησιών συνείδησης με την ένοπλη στρατιωτική υποχρέωση, πρόκειται, όπως γνωρίζετε, για βήμα εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με το γενικότερο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Συνθήκης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Οφείλουμε σε αυτά τα θέματα, ως Ένοπλες Δυνάμεις, να μην κάνουμε ούτε εκπτώσεις, ούτε να υποκρινόμαστε ότι δεν γνωρίζουμε το νομικό πλαίσιο που μας αφορά.
Ως προς την κατάργηση της διάταξης που προβλέπει τη συμμετοχή εκπροσώπων της ομοσπονδίας στα συμβούλια που αποφασίζουν τις μεταθέσεις των στρατιωτικών, πρέπει να υπενθυμίσω ότι τα κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη τους τα συμβούλια αυτά περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
      Στοιχεία που αφορούν την εκτίμηση της μαχητικής ικανότητας του στρατού, τη δομή και τη διάρθρωσή του και τις παρούσες και μελλοντικές του υπηρεσιακές ανάγκες.
      Τα περιεχόμενα των ατομικών φακέλων των στελεχών, δηλαδή προσωπικά δεδομένα υγείας, δικαστικές αποφάσεις, πειθαρχικές ποινές, οικογενειακά και περιουσιακά στοιχεία κ.α.
Επομένως, οι εκπρόσωποι της ΠΟΜΕΝΣ, ανεξαρτήτως του βαθμού και της θέσης τους, συμμετέχουν ως «παρατηρητές», λαμβάνουν γνώση του συνόλου των θεμάτων που τίθενται υπόψη των συμβουλίων μεταθέσεων, κάτι που γεννά τα εξής σοβαρά πραγματικά και νομικά ζητήματα:
Πρώτον: Είναι κατ’ αρχήν θεσμικά και υπηρεσιακά απαράδεκτο οι συνεδριάσεις των συμβουλίων να γίνονται υπό τον έλεγχο προσώπων ασχέτων με τη λειτουργία, το αντικείμενο και τον σκοπό τους. Ο ρόλος των συνδικαλιστικών οργανώσεων δεν είναι η συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της διοίκησης, ούτε η επιτήρησή της.
Επίσης, τα μέλη των συμβουλίων, τα οποία έχουν και το βάρος και την ευθύνη της γνώμης τους, πρέπει να έχουν και την ελευθερία να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, προκειμένου οι κρίσεις που γίνονται να είναι νομικά και ουσιαστικά δίκαιες, χωρίς το υπονοούμενο ενδεχόμενο δημοσιοποίησής τους.
Τα εχέγγυα αμεροληψίας ως προς την επιλογή τους είναι καθορισμένα με νόμο, ενώ ουδεμία σχετική εγγύηση υπάρχει για την επάρκεια, το γνωσιακό υπόβαθρο ή την αντικειμενικότητα των «παρατηρητών».
Δεύτερον: Οι «παρατηρητές» λαμβάνουν γνώση διαβαθμισμένων πληροφοριών που αφορούν τη δομή, τη διάρθρωση και τη στελέχωση του στρατού. Με τον τρόπο αυτόν παραβιάζεται ο βασικός κανόνας τήρησης του στρατιωτικού απορρήτου, δηλαδή της αποκάλυψης πληροφοριών μόνο όταν υπάρχει υπηρεσιακή ανάγκη γνώσης.
Τρίτον: Οι παρατηρητές λαμβάνουν γνώση προσωπικών δεδομένων των στελεχών, χωρίς να διαφαίνεται η ύπαρξη οποιασδήποτε εύλογης αιτίας ή νόμιμου σκοπού. Και σημειώνεται ότι οι αξιωματικοί των οποίων τα δεδομένα λαμβάνει γνώση ο εκπρόσωπος της ΠΟΜΕΝΣ είναι αμφίβολο αν είναι μέλη της, ούτε φυσικά εάν συναινούν.
Για τους λόγους αυτούς, η συμμετοχή εκπροσώπων της ΠΟΜΕΝΣ στα συμβούλια μεταθέσεων πρέπει να καταργηθεί, διατηρώντας έτσι τόσο το κύρος των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και τη δυνατότητα της Ομοσπονδίας να επικεντρωθεί στην πραγματική της αποστολή.
Αυτά είχα να σας πω, τα υπόλοιπα μπορούμε να τα συζητήσουμε και στην Ολομέλεια.
Σας ευχαριστώ.

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά