ΚΛΑΥΣΙΓΕΛΟΣ - Άρθρο Λγου(ΕΜ) Στέφανου Κουκουράβα

Η ορολογία της λέξεως Ιεραρχία τόσο Ελληνικά, όσο και διεθνώς (hierarchy) χαρακτηρίζει γενικά, την κατά βαθμό, σειρά και τάξη διαφόρων θεμάτων, καθώς και προσώπων κατά την μεταξύ τους σειρά, άσκηση καθηκόντων.
H Ιεραρχία στις Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ) είναι πολύ βασική έννοια, καθώς είναι ένας παράγοντας ο οποίος προσδίδει διάταξη και δομή στο σύνολο του έμψυχου δυναμικού. Κατά την ιεραρχική δομή, κάθε άτομο έχει ένα καλά καθορισμένο «επίπεδο» στο οποίο ανήκει, διότι κάθε επίπεδο της ιεραρχίας έχει ακριβώς «από πάνω» ένα προϊστάμενο και ακριβώς «από κάτω» ένα υφιστάμενο κλιμάκιο και κατ’ αυτό τον τρόπο δομείται το ιεραρχικό δέντρο, το οποίο είναι μία από τις σημαντικότερες δομές των Ε.Δ. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι σε όρους αφηρημένης άλγεβρας η ιεραρχία ορίζεται απλά ως ένα διατεταγμένο σύνολο.
Δυστυχώς όμως με τις επερχόμενες αλλαγές που επήλθαν μετά την ψήφιση του ατελή χαρακτήρα της παρ. 1 του άρθρου 32, του Νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ: «Ρυθμίσεις μέριμνας προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», δημιουργούνται πλείστα προβλήματα, διότι η συγκεκριμένη διάταξη μεροληπτεί αναιτιολόγητα υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας, αυτής των Εθελοντών του ν.δ. 445/74 και Εθελοντριών του Ν.705/77, έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ όλων των Κλάδων των ΕΔ.
Η ψήφιση της εν λόγω διάταξης θα επαναφέρει τις βραχύβιες εκείνες διατάξεις του Ν.4407/16 (Α’ 134), οι οποίες ορθώς καταργήθηκαν μέσω των διατάξεων του Ν.4433/16 (Α’ 213), ενώ αντίστοιχα η επάλληλη εισαγωγή – κατάργηση σε σύντομο χρονικό διάστημα και εκ νέου ενεργοποίηση της ίδιας διάταξης:
α. Ανατρέπει την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση της διοικητικής δράσης.
β. Εξομοιώνει αναιτιολόγητα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και ως προς τα τυπικά προσόντα, ήτοι τους Αξκούς αποφοίτους ΑΣΣΥ µε την κατηγορία Αξκων εξ Εθελοντών του ν.δ. 445/74 και Εθελοντριών του Ν.705/77, θέτοντας κατ’ αυτό τον τρόπο αφενός ζήτημα άνισης μεταχείρισης, αφετέρου και διασάλευσης της αρχαιότητας, με αποτέλεσμα Αξκοί που προέρχονται από την κατηγορία Ακξων εξ Εθελοντών και Εθελοντριών να καταστούν αρχαιότεροι από Αξκούς απόφοιτους ΑΣΣΥ, οι οποίοι στο ισχύον πλαίσιο προβαδίζουν στην ιεραρχία.
Κατ’ αυτό τον τρόπο επέρχεται αλλαγή, στις παραπάνω κατηγορίες Αξκων τόσο στη μεταξύ τους Διοικητική σχέση σε Μονάδες και Υπηρεσίες, όσο και στην ιεραρχική δομή του στρατεύματος, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ιεραρχίας, εξασφαλίζοντας σε βάθος χρόνου την πειθαρχία, την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του στρατεύματος.
Στα ανωτέρω μπορεί να προστεθεί και η ευνοϊκή μεταχείριση που παρατηρείται προς τους Εθελοντές του ν.δ. 445/74 και Εθελόντριες του Ν.705/77, όσον αφορά τον προβλεπόμενο χρόνο Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας ως προϋπόθεση προαγωγής. Το παραπάνω γεγονός αν μη τι άλλο προσβάλλει βάναυσα τον κώδικα αξιών μας, διότι διασαλεύει - ανατρέπει την καθεστώσα τάξη, αυτά διδαχθήκαμε ως Σπουδαστές Παραγωγικών Σχολών, θέτοντας πιθανών θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ.
Η γραμμική ιεραρχία και η πυραμιδική οργάνωση αποτελούν τη θεμελιώδη δομή για τις Ένοπλες Δυνάμεις, με τις ρίζες αυτής της δομής να εκτείνονται από αρχαιοτάτων χρόνων.
Εν κατακλείδι εξυπηρετώντας η Πολιτεία τα θέλω ορισμένων κύκλων, δημιουργεί ανισότητες, αδικίες και ευνοϊκή μεταχείριση σε ορισμένες κατηγορίες προσωπικού, συνέπεια αυτών την ανατροπή της υφιστάμενης τυπικής επετηρίδας αρχαιότητας των Αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ, με καταφανή σε όλους μας την μη τήρηση των κανονισμών περί προαγωγών, βάσει των οποίων δεν μπορεί να κρίνονται νεότεροι, εάν πρωτίστως δεν κριθούν οι αρχαιότεροι αυτών. 


ΛΓΟΣ (ΕΜ) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Σ.Α.Σ.Μ.Υ.)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το περιεχόμενο του παρόντος άρθρου, εκφράζει απολύτως προσωπικές απόψεις του συντάκτη.

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά