Ανοιχτή Επιστολή για τη δυσμενή μεταχείριση έναντι των αποφοίτων ΑΣΣΥ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΔΥΣΜΕΝΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΣΣΥ

Αξιότιμοι Κύριοι/ες Βουλευτές,
Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων της Σχολής Μονίμων Υπξκων (ΣΑΣΜΥ), με αφορμή το κατατεθέν προς συζήτηση στη Βουλή Νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ, κατόπιν επεξεργασίας του αλλά και ως αποδέκτης πλείστων παραπόνων από αποφοίτους της Σχολής, πολλών εξ αυτών μελών μας, αναδεικνύει την δημιουργία κατά παράδοξου τρόπου, άνισης μεταχείρισης μεταξύ δύο κατηγοριών, των Αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ, προς όφελος των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ 445/74 (Α’ 160) και των μονιμοποιηθέντων εθελοντριών του Ν. 705/77 (Α’ 279).
Η παραδοξότητα, έγκειται στο γεγονός ότι, η συγκεκριμένη διάταξη εμφανίστηκε αιφνιδίως με την κατάθεση του Νομοσχεδίου προς νομοτεχνική επεξεργασία και συζήτηση στο Κοινοβούλιο, ενώ κατά τη δημόσια διαβούλευση δεν εντασσόταν εντός αυτού, με αποτέλεσμα την αδυναμία υποβολής σχολιασμού αναλόγως, από τους αποφοίτους ΑΣΣΥ.
Συγκεκριμένα στο άρθρο 32 παρ. 1 αναγράφεται: «Στο τέλος της παραγράφου 26 του άρθρου 18 του Ν.4407/16 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Για τους εν ενεργεία αξκους που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του N. 445/1974 (Α’160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του N. 705/1977 (Α’279) οι οποίοι μέχρι τις 31-12-14 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας , ο χρόνος των υποπαραγράφων β´ και γ´ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας µόνιµου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξή τους. Για τους αξκους που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δε γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών».
C:\Users\Στέφανος\Desktop\sasmy_logo.jpg ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (Σ.Α.Σ.Μ.Υ) Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ’ αριθ. 07/27-3-2018 διάταξη Εκούσιας δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Τρικάλων, καταχωρημένο στα βιβλία σωματείων του αυτού δικαστηρίου με αριθμό μητρώου 1602/2018. Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.sasmy.gr/ Ε-mail : info@sasmy.gr Ομάδα Facebook : https://web.facebook.com/groups/
Η ανωτέρω διάταξη αφορά εκείνα τα στελέχη τα οποία προάγονται σύμφωνα με τις εναπομείνασες διατάξεις του Ν.2439/96 που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, δηλαδή των ετών κατάταξης από 1984 έως και τα τέλη του 1990. Ειδικότερα, αυτό που απορρέει από την ανωτέρω διάταξη είναι η προαγωγή στο βαθμό του Ταγματάρχη (και αντιστοίχων) στα 30 έτη υπηρεσίας ακριβώς, και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη (και αντιστοίχων) στα 34 έτη, ανεξαρτήτως οργανικών θέσεων (13+17 και 13+21, Ν.2439/96 άρθρο 5 υποπαράγραφοι 8β & γ). Με ενέργειες των Γενικών Επιτελείων, με το νόμο Ν.4433/16, είχε ρυθμιστεί πλήρως ώστε να ισχύει μόνο για τους Αξκους εξ ΑΣΣΥ για λόγους ιεραρχικής ομαλότητας.
Στην περίπτωση που ψηφιστεί και ισχύσει η παραπάνω ρύθμιση και για τους Αξκους εξ Εθελοντών, θα προκληθεί μεταβολή στην ιεραρχική σχέση μεταξύ αυτών και των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ για τους κατωτέρω λόγους:

1. Παρακάμπτονται πλήρως οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2439/96 οι οποίες δίνουν πάντα προτεραιότητα προαγωγής, στους αποφοίτους ΑΣΣΥ έναντι των Εθελοντών, του ίδιου ημερολογιακού έτους κατάταξης, καθώς και σε κάποιες περιπτώσεις προγενέστερου έτους κατάταξης, καθιστώντας την ημερομηνία κατάταξης ως το μόνο κριτήριο προαγωγής.
Κατ’ αυτό τον τρόπο θα διαταραχθεί η δομή της Ιεραρχίας που ισχύει μέχρι σήμερα, καθιστώντας τους Αξκους αποφοίτους ΑΣΣΥ νεότερους των Αξκων εξ Εθελοντών, αφού μεγάλος αριθμός εξ αυτών έχουν προγενέστερη ημερομηνία κατάταξης (από μήνες έως και έτη).
2. Δεδομένου ότι, με το Ν.4407/16 οι επετηρίδες των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και Αξκων εξ Εθελοντών διαχωρίστηκαν, οι τελευταίοι θα προσπεράσουν τους πρώτους στους βαθμούς του Ταγματάρχη και Αντισυνταγματάρχη, αφού απλά, θα συμπληρώσουν τα 30 και 34 έτη υπηρεσίας αντίστοιχα νωρίτερα έως και πάνω από ένα χρόνο. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ευνόητο είναι πως, θα υπάρξει μόνιμη αλλαγή της αρχαιότητας προς όφελος των Αξκων εξ Εθελοντών και εις βάρος των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ, διότι υπάρχει διαφοροποίηση στο ημερολογιακό έτος προαγωγής.
3. Επιπλέον παρατηρείται ότι, για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας κατάταξης των Αξκων εξ Εθελοντών του Ν.Δ 445/74 (Α’ 160), προσμετράτε και η τυχόν θητεία που ως κληρωτοί είχαν υπηρετήσει, με αποτέλεσμα ο χρόνος θητείας να λαμβάνεται υπόψη τόσο στο Συνταξιοδοτικό όσο και στο βαθμολογικό καθεστώς τους. Εν αντιθέσει στους Αξκους αποφοίτους ΑΣΣΥ αλλά και ΑΣΕΙ, η ύπαρξη τυχόν χρόνου θητείας, προσμετράτε μόνο στη συντάξιμη υπηρεσία και όχι για την προαγωγή τους στο βαθμό του Ταγματάρχη και Αντισυνταγματάρχη στα 30 και 34 έτη αντίστοιχα. Πέραν τούτου, ακούγεται αρκετά οξύμωρο το γεγονός της θεμελίωσης δικαιώματος προαγωγής
σε βαθμό Ανώτερου Αξκου, λόγω της ύπαρξης του χρόνου στρατιωτικής θητείας.
4. Σας υπενθυμίζουμε πως προσπάθεια της εκάστοτε Ηγεσίας του Στρατεύματος, τουλάχιστον των τελευταίων 20 – 30 ετών, είναι η παρεχόμενη αναβάθμιση του ρόλου των Στελεχών που αποφοιτούν από τις Σχολές ΑΣΣΥ όλων των κλάδων. Αυτό από μόνο του προσδιορίζει το υψηλό μορφωτικό - στρατιωτικό επίπεδο των Στελεχών που αποφοιτούν από τις ΑΣΣΥ. Εν αντιθέσει η ψήφιση της ανωτέρω διάταξης έρχεται να «ακυρώσει» όσα έως τώρα εκάστη Ηγεσία πρεσβεύει περί αναβάθμισης των Σχολών Υπαξιωματικών, καθόσον οι προερχόμενοι εξ Εθελοντών Αξκοί, δεν είναι απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών.
5. Με απώτερο σκοπό να καταδειχτούν όλα αυτά τα ανωτέρω στοιχεία, αναφέρονται τα ακόλουθα:
α. Η εισαγωγή των σπουδαστών στις Παραγωγικές Σχολές Υπξκων των ΕΔ από το 1992 γίνεται με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
β. Οι Παραγωγικές Σχολές Υπξκων με το Ν.2319/01 εντάχθηκαν στην Ανώτερη Βαθμίδα Εκπαίδευσης. Γι’ αυτό και η ονομασία Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπξκων (ΑΣΣΥ).
γ. Με το άρθρο 24 του Ν.4361/16 αναγνωρίστηκαν ως απόφοιτοι Ανώτερης Στρατιωτικής Σχόλης, οι αποφοιτήσαντες όλων των Τάξεων των Σχολών Υπξκων των ΕΔ, χωρίς καμία εξαίρεση, αρκεί να έχουν απολυτήριο λυκείου αποκτηθέν έστω και σε μεταγενέστερο της αποφοίτησης από τη Σχολή χρόνο. Αυτό κατέστησε το σύνολο των αποφοίτων Παραγωγικών Σχολών Υπξκων κοινό και αδιαίρετο.
δ. Η φοίτηση στη Σχολή Υπξκων για 2 έτη παρείχε στους σπουδαστές εξειδικευμένη ακαδημαϊκή και πρακτική εκπαίδευση ανάλογα με την ειδικότητα που είχαν επιλέξει, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν ακριβώς σε αυτό που η Υπηρεσία ζητούσε από εκείνους να ανταποκριθούν. Την ακαδημαϊκή από καθηγητές πανεπιστημίου εκπαίδευση, καθώς και την πρακτική εκπαίδευση, συμπλήρωνε και η συνεχής στρατιωτική εκπαίδευση, αντίστοιχη με αυτή των σχολών Αξκων (για λιγότερο χρόνο), με ότι αυτό συνεπάγεται για τη σφυρηλάτηση της στρατιωτικής νοοτροπίας και την ικανότητα διοίκησης.

Αξιότιμοι Κύριοι/ες Βουλευτές,
Από τα παραπάνω πέραν του ζητήματος ηθικής τάξεως που προκύπτει, το θέμα έχει και σαφείς επιχειρησιακές πτυχές και προεκτάσεις, οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας.
Εν κατακλείδι ο ΣΑΣΜΥ εισηγείται κατά περίπτωση :
α) Την άμεση απόσυρση της παρ. 1 του άρθρου 32 στο κατατεθέν Νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ,
ή σε διαφορετική περίπτωση
β) στο Ν.4407 (Α’134), άρθρο 18 μετά την παράγραφο 26 όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.4433/16 εισάγεται νέα παράγραφος 26Α ως εξής::«Οι προερχόμενοι από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπξκων (ΑΣΣΥ) που εντάσσονται στις διατάξεις της παραγράφου 26, κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται, με τη συμπλήρωση του απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων».


Για το Διοικητικό Συμβούλιο
-Ο- Πρόεδρος Ευάγγελος Στέφος -Ο- Γεν. Γραμματέας Στέφανος Κουκουράβας
«Ο αγαθός ανήρ και επί το βέλτιστον λέγων ά, αν λέγη άλλο τι ουκ εική ερεί». ΠΛΑΤΩΝ
Απόδοση στη νέα Ελληνική: «Όσα λέγει ο καλός άνθρωπος τα λέγει αποσκοπώντας στο καλό και δεν μιλάει ποτέ στην τύχη!».

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά