ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ‏


1.           Σύμφωνα με το άρθρο 3 του σχετικού (α), ορίζεται ότι: «1. Μέλη οικογενείας των Στρατιωτικών που δικαιούνται της κατά το άρθρ. 2 του παρόντος περίθαλψης είναι: α. Η σύζυγος του δικαιούχου Στρατιωτικού, περιλαμβανομένης και αυτής που βρίσκεται σε διάσταση. β. Για το γυναικείο Στρατιωτικό προσωπικό, ο σύζυγος της δικαιούχου περίθαλψης, αν είναι ανίκανος για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος, της ανικανότητος αυτού βεβαιούμενης με γνωμάτευση της Επιτροπής Απαλλαγών του τόπου κατοικίας του και εφόσον τα μηνιαία εισοδήματα αυτού σε είδος ή σε χρήμα από οποιαδήποτε πηγή δεν υπερβαίνουν το μισό του βασικού μισθού του Μόνιμου Ανθυπολοχαγού ή των αντίστοιχων βαθμών των λοιπών Κλάδων των ΕΔ και του Λιμενικού Σώματος. γ. Παιδιά: …….».

 

2. Σύμφωνα, εξάλλου, με το σχετικό (β) ορίζεται:

 

     α.    Στο άρθρο 4 παρ. 2, ότι: «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις».

 

     β.    Στο άρθρο 116 παρ. 2, ότι: «Δεν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου ή λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το Κράτος μεριμνά για την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών».

 

              3.  «Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και βασικό στόχο κάθε σύγχρονης δημοκρατικής χώρας. Όραμά μας είναι μια κοινωνία στην οποία άνδρες και γυναίκες μοιράζονται εξίσου τα αγαθά, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, στην εργασία, στην πολιτική, στην εξουσία, στον ελεύθερο χρόνο, στη φροντίδα, στην οικογένεια και στην προσωπική ζωή. Μια κοινωνία όπου άνδρες και γυναίκες αποφασίζουν τι θα σπουδάσουν, με τι θα απασχοληθούν, πόσα παιδιά θα κάνουν, αν θα ασχοληθούν με τα κοινά, χωρίς το βάρος των στερεοτύπων του φύλου που προδιαγράφει επαγγέλματα, αμοιβές, καθήκοντα και απολαβές, αλλά και ολόκληρη τη δραστηριότητα της καθημερινής ζωής. Σήμερα, οι άνισες συνθήκες ζωής και εργασίας των ανδρών και των γυναικών επιδεινώνονται εξαιτίας της σοβαρής οικονομικής κρίσης σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο. Πιστεύουμε ότι σε περιόδους κρίσης η αρχή της ισότητας των φύλων δεν είναι πολυτέλεια, αλλά βασική συνιστώσα της αναπτυξιακής, κοινωνικής και πολιτιστικής πολιτικής με την οποία επιχειρείται η διέξοδος από την κρίση…. (Απόσπασμα από το Προλογικό Σημείωμα του Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών).

 

4. Από την παράθεση των διατάξεων του άρθρου 3 του σχετικού (α), ως ανωτέρω παρά. 1 προαναφέρθηκε, προκύπτει άνιση μεταχείριση καθώς και διάκριση μεταξύ των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, μιας και η σύζυγος του άρρενος στελέχους δικαιούται περίθαλψης, ενώ ο άνεργος σύζυγος του θήλεος στελέχους δεν δικαιούται, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που ορίζονται.

 

     Μέχρι και σήμερα, όπου όλη η Ελληνική κοινωνία και οικογένεια δοκιμάζεται από την κρίση και τα υψηλότατα ποσοστά ανεργίας, η Ελληνική πολιτεία (δια της διοικήσεως) δεν έχει αποκαταστήσει αυτή την αδικία, με αποτέλεσμα να διαταράσσονται τα θεμέλια της Ελληνικής οικογένειας και της κοινωνικής συνοχής.

 

5. Επειδή, όπως έχει κριθεί νομολογιακά, η αρχή της ισότητας που καθιερώνεται συνταγματικά, αποτελεί νομικό κανόνα που δεσμεύει τον κοινό νομοθέτη ο οποίος μπορεί να ρυθμίσει με ενιαίο ή διαφορετικό τρόπο τις ποικίλες πραγματικές ή προσωπικές καταστάσεις και σχέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες κοινωνικές, οικονομικές, επαγγελματικές ή άλλες συνθήκες που συνδέονται με καθεμία από τις καταστάσεις ή σχέσεις αυτές και στηριζόμενος σε γενικά και αντικειμενικά κριτήρια, που τελούν σε συνάφεια προς το αντικείμενο της ρύθμισης για την οποία κάθε φορά πρόκειται. Πρέπει όμως, κατά την επιλογή των διαφόρων τρόπων ρύθμισης, να κινείται μέσα στα όρια που διαγράφονται από την αρχή της ισότητας και τα οποία αποκλείουν τόσο την έκδηλα άνιση μεταχείριση, όσο και την αυθαίρετη εξομοίωση διαφορετικών καταστάσεων ή την ενιαία μεταχείριση προσώπων τελούντων υπό διαφορετικές συνθήκες, με βάση τυπικά ή συμπτωματικά ή άσχετα μεταξύ τους κριτήρια.

 

6. Κατόπιν των ανωτέρω, και μετά από ενημέρωση θήλεων συναδέλφων μελών μας, στις οικογένειες των οποίων υφίσταται η ανωτέρω αδικία, παρακαλούμε όπως εξετασθεί η δυνατότητα τροποποίησης της παραγράφου 1 (α) του άρθρου 3 του σχετικού (α) ως: «Ο/Η σύζυγος του/της δικαιούχου Στρατιωτικού, περιλαμβανομένης και αυτού/αυτής που βρίσκεται σε διάσταση», και να καταργηθεί η παράγραφος 1(β) του ιδίου άρθρου.

 

7. Τα κόμματα του Ελληνικού κοινοβουλίου, προς τα οποία αποστέλλεται το παρόν, παρακαλούνται για τις κατά την κατά την κρίση τους ενέργειες.

 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

 

Ο Πρόεδρος
 
Τσουκαράκης Ανέστης
Αντισυνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800
Ο Γεν. Γραμματέας
 
Τσάκαλος Αναστάσιος
Αρχικελευστής ΕΜΘ (ΜΗΧ)
6943487931
 
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά