Ενημέρωση της Μισθοδοσίας μέσω Ηλεκτρονικής Εφαρμογής

1. Αποστέλλεται, συνημμένα, το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών

Περιφέρειας Θεσσαλίας, που αφορά σε πρότασή της για ενημέρωση του

προσωπικού αναφορικά με τη μισθοδοσία του μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής.

2. Συγκεκριμένα προτείνεται η δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής με την

οποία το στέλεχος θα εισέρχεται με προσωπικό κωδικό πρόσβασης και θα βλέπει τη

δική του αναλυτική μισθοδοσία όλων των μηνών που έχει πληρωθεί, τα μισθολογικά

του στοιχεία αλλά και το υπόλοιπο των δόσεων που οφείλει και θα του παρακρατηθεί

από τις επόμενες μισθοδοσίες, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή της ήδη λειτουργούσας στο

προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και στο εκπαιδευτικό προσωπικό του

Υπουργείου Παιδείας.

3. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η άμεση online πρόσβαση από το ίδιο το

προσωπικό σε μισθολογικές μεταβολές (αλλαγή χρονοεπιδόματος, οφειλές από

παρακράτηση αναδρομικών - υπόλοιπο οφειλής και δόσεων, μεταβολές

οικογενειακής κατάστασης κ.λ.π.), στοιχεία μισθοδοσίας (κρατήσεις, βασικοί μισθοί

κ.λ.π) και καταπολεμείται η γραφειοκρατία και η απασχόληση προσωπικού των

οικονομικών υπηρεσιών.

4. Τα κόμματα του Ελληνικού κοινοβουλίου, προς τα οποία αποστέλλεται το

παρόν, μετά του συνημμένου του, παρακαλούνται για τις κατά την κρίση τους

ενέργειες.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος


Τσουκαράκης Ανέστης

Αντισυνταγματάρχης (ΣΔΓ)

6974365800

Ο Γεν. Γραμματέας


Τσάκαλος Αναστάσιος

Αρχικελευστής ΕΜΘ (ΜΗΧ)

6943487931


1. Σας γνωρίζουμε όπως μας μεταφέρθηκε από στελέχη του Στρατου Ξηράς

ότι για τους 2 τελευταιους μήνες πληρωμής Ιαν-Φεβ 2013 δεν έχουν λάβει τον φάκελο με

το αντίγραφο της μηνιαίας μισθοδοσίας τους που καταβάλλεται σε τραπεζικό ίδρυμα.

Επιπλέον δεν έχουν ενημέρωση για το υπόλοιπο της οφειλής που θα τους παρακρατηθεί

απο τις επόμενες μισθοδοσίες με αποτέλεσμα
να μην μπορούν να προγραμματίσουν

τις μελλοντικές οικονομικές τους υποχρεώσεις .


2. Στη μισθοδοσία Ιαν 2013
συνέπεσαι να ξεκινήσει η παρακράτηση

αναδρομικών μειώσεων των αποδοχών, που επεβλήθησαν απο 1-8-2012 με το Νόμο

4093/2012. Πέραν αυτού στα παραπάνω αντιγραφα μισθοδοσίας, που ελάμβαναν ολα τα

προηγούμενα χρόνια τα στελέχη, φαίνεται και το υπόλοιπο της οφειλής που θα τους

παρακρατηθεί από τις επόμενες μισθοδοσίες.

3. Για να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής μισθοδοσίας, μας μεταφέρθηκε

από στελέχη ότι, σε μερικές περιπτώσεις ζητήθηκε να υποβάλλουν αναφορά

αναγράφωντας με την αιτιολογία που επιθυμούν το αντίγραφο. Η υποβολή μη

υπηρεσιακής αναφοράς εκτιμάται ότι θα επιφέρει πρόσθετο κόστος σε χαρτί (κόλλες Α4),

μελάνι εκτυπωτή και γενικά αναλώσιμα αλλά και χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία

για να απαντηθούν οι αναφορές.
Για παράδειγμα ενά στέλεχος υποβάλλει αναφορά (1

φύλλο Α4) που ζητά αντίγραφο μισθοδοσίας, στη συνέχεια η αναφορά με διαβιβαστικό

έγγραφο από την Μονάδα του υποβάλλεται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία (άλλο 1

φύλλο Α4). Η οικονομική υπηρεσια εν συνέχεια αφού παραλάβει την αναφορά εκτυπώνει

το αντίγραφο μισθοδοσίας και στη συνέχεια με διαβιβαστικό έγγραφο το αποστέλλει στην

μονάδα του ενδιαφερόμενου στελέχους για ενημέρωση του (άλλα 2 φύλλα Α4). Όπως

διαπιστώνεται για ένα αντίγραφο μισθοδοσίας θα εκτυπωθούν επιπλέον 3 κόλλες Α4

(έγγραφα). Είναι κατανοητό πως αν ζητήσουν όλα τα στελέχη αντίγραφο μισθοδοσίας

τότε θα είναι σαν να έχουν εκτυπωθεί άλλες 3 μηνιαίες μισθοδοσίες με μεγάλο πρόσθετο

κόστος και χαμένες εργατοώρες του προσωπικού που θα απασχοληθεί.

4. Κατόπιν των παραπάνω καθώς η ενημέρωση με το υπόλοιπο των δόσεων

και της αναλυτικής κατάστασης μισθοδοσίας κρίνεται επιβεβλημένη οσοδήποτε ποτέ μεσα

σε αυτή την δυσχερή οικονομική συγκυρία και την αβεβαιοτητα από το τι θα προκύψει στο

μέλλον (εκκαθάριση φορολογικών δηλώσεων, φόρος στα ακίνητα κλπ),
προτείνεται η

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΏΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

(Ε.Σ.ΠΕ.Θ.)Ηλεκτρονική διεύθυνση:
espeth.blogspot.gr

Email:
natsioulas.ilias@gmail.com

Δνση: Ανδρέα Παπανδρέου 30, ΤΚ 41500 (Υπόψη Ηλία

Νατσιούλα)

δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής με την οποία το στέλεχος θα εισέρχεται με

προσωπικό κωδικό πρόσβασης και θα βλέπει την δική του αναλυτική μισθοδοσία

όλων των μηνών που έχει πληρωθεί, τα μισθολογικά του στοιχεία αλλα και το

υπόλοιπο των δόσεων που οφείλει και θα του παρακρατηθεί απο τις επόμενες

μισθοδοσίες.5. Αντίστοιχη εφαρμογή υπάρχει τόσο στα Σώματα Ασφαλείας για το

προσωπικό της ελληνικής Αστυνομίας όσο και στο Υπουργείο Παιδείας για το

εκπαιδευτικό προσωπικό.

6. Η εφαρμογή μπορεί να σχεδιαστεί είτε μέσω της ΕΑΠ, (αρμόδια υπηρεσία

καταβολής της μισθοδοσίας), στα πρότυπα της απογράφης που είχε γίνει ατομικά από

κάθε στέλεχος είτε να τηρείτε σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό σύστημα του Στρατού, ώστε

να υπάρχει πρόσβαση μέσω της υπηρεσίας.

7. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η άμεση online πρόσβαση από το ίδιο το

προσωπικό σε μισθολογικές μεταβολές (αλλαγή χρονοεπιδόματος, οφειλές από

παρακράτηση αναδρομικών- υπόλοιπο οφειλής και δόσεων, μεταβολές οικογενειακής

κατάστασης κ.λ.π.), στοιχεία μισθοδοσίας (κρατήσεις, βασικοί μισθοί κ.λ.π)

καταπολεμείται η γραφειοκρατία και η απασχόληση προσωπικού των Οικονομικών

Υπηρεσιών τόσο για εκτύπωση αντιγράφων μισθοδοσίας όσο και για παροχή

οικονομικών πληροφοριών σχετικά με την μισθοδοσία του κάθε στελέχους που θα

υποβάλλει υπερεσιακώς αναφορά.

8. Παρακαλούμε για την προώθηση του παρόντος εγγράφου στους

αρμοδίους.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος


Ηλίας Νατσιούλας

Υπολοχαγός (Ο)

6936773450, *715451

Ο Γεν. Γραμματέας


Δημήτριος Κούτσικος

Υπολοχαγός (ΠΒ)

6937449973,*788970
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά