ΣΑΣΜΥ: Υγειονομική Περίθαλψη - Καθυστερήσεις στην εκκαθάριση δαπανών υγείας στρατιωτικών, προτάσεις εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου

 


ΠΡΟΣ : Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο,


ΚΟΙΝ : Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Χαρδαλιά

Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κ. Αντώνιο Οικονόμου

Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών

Υποθέσεων

κ.κ. Α/ΓΕΕΘΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ ΠΟΕΣ - ΠΟΜΕΝΣ - ΣΑΣΜΥΝ - ΣΑΣΥΔΑ - ΣΑΣ

– ΣΑΙΡ- ΣΑΑΥΣ-ΠΟΣ –ΣΟΕΔ - ΜΜΕ - Στρατιωτικοί συντάκτες

ΘΕΜΑ : Υγειονομική Περίθαλψη - Καθυστερήσεις στην εκκαθάριση δαπανών υγείας

στρατιωτικών, εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου.

ΣΧΕΤ. : α. ΠΔ 432/1983

β. Π∆ 340/1994 (ΦΕΚ Α΄181)

γ. Π∆ 136/2014 (ΦΕΚ Α΄224)

δ. Φ.758_30_1130054_Σ.1608_30 ΑΠΡ 2019_ΓΕΣ_ΔΥΓ_4 ο

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Ο ΣΑΣΜΥ(Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών) μετά

από όχληση των μελών του συνέταξε το παρόν έγγραφο ώστε να αιτηθεί την

συνδρομή σας για την βελτίωση του χρόνου εκκαθάρισης δαπανών υγείας αλλά και

την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης με την

βελτίωση και εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου.

Καθημερινά έρχονται αναφορές από μέλη μας για μεγάλες

καθυστερήσεις στην εκκαθάριση δαπανών υγείας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα

να καθυστερεί να αποδοθεί στα μέλη μας το δικαιούμενο ποσοστό από

χρήματα τα οποία οι ίδιοι έχουν καταβάλει. Οι καθυστερήσεις αυτές σε αρκετές

περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμη και τους έξι (6) μήνες, ενώ υπάρχει σε

εκκρεμότητα η αποζημίωση δαπανών υγείας που εκτελέστηκαν στην Νήσο

«Κ» από τον Ιούνιο του 2022 λόγω έλλειψης κονδυλίων.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι πάντα υπήρχαν μεγάλες καθυστερήσεις αλλά τις

περισσότερες φορές αυτές ολοκληρώνονταν τουλάχιστον με την λήξη του

οικονομικού έτους.

Επίσης επειδή δεν υπάρχει ηλεκτρονική διασύνδεση των κρατικών

νοσοκομείων με το σύστημα των ΕΔ, εάν για έκτακτη ανάγκη ένα μέλος μας

στρατιωτικός (π.χ βρίσκεται σε διακοπές στο νησί της Κέρκυρας και υπέστη μια

κάκωση δεξιού κάτω άκρου) μεταβεί σε δομές του εθνικού συστήματος υγείας και


-2-


δεν φέρει μαζί του το βιβλιάριο υγείας είναι υποχρεωμένος να πληρώσει το κόστος

αυτών ( άραγε θα διαθέτει μαζί του τα απαιτούμενα χρήματα;) και κατόπιν να προβεί

στην έκθεση απαιτούμενης δαπάνης για να λάβει το ποσό που δικαιούται σε χρόνο

που όπως προείπαμε ίσως να ξεπερνά και τους έξι (6) μήνες.

Τα ανωτέρω αναδεικνύουν τις χρόνιες παθογένειες του συστήματος το οποίο

πιστεύουμε ότι χρήζει αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό.

Το Π.Δ 432/83 στο οποίο βασίζεται η υγειονομική περίθαλψη των

στρατιωτικών θεωρούμε ότι είναι πλέον παρωχημένο και δεν ανταποκρίνεται πλήρως

τόσο στις ανάγκες του προσωπικού των Ε.Δ όσο και των οικογενειών τους.

Στο Άρθρο 4 ορίζεται ότι η υγειονομική περίθαλψη των στρατιωτικών τόσο

σε νοσοκομειακό όσο και σε εξωνοσοκομειακό επίπεδο παρέχεται μόνο από τους

ιατρούς των Μονάδων και τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία χωρίς να υπάρχει η

δυνατότητα επιλογής ιατρού.

Ο περιορισμός αυτός δημιουργεί σειρά προβλημάτων ειδικά σε όσα μέλη μας

υπηρετούν στις παραμεθόριες περιοχές του Έβρου καθώς και σε ακριτικά νησιά.

Εδώ πρέπει να μνημονεύσουμε ότι με την ΚΥΑ Υ4α/οικ.18421/14 Φεβρουαρίου 2011

(ΦΕΚ Β΄257) δόθηκε η δυνατότητα πρόσβασης στα στρατιωτικά νοσοκομεία Αθηνών

και Θεσσαλονίκης (401 ΓΣΝΑ, 251 ΓΝΑ, ΝΝΑ, 417 ΝΙΜΤΣ, 424 ΓΣΝΕ) με σκοπό την

εξυπηρέτηση των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού και στους υπόλοιπους

πολίτες (εκτός στρατιωτικών) χωρίς αντιστρόφως ανάλογη πρόβλεψη.

Από απαντήσεις σε ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου γνωρίζουμε ότι το

θέμα της υγειονομικής κάλυψης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και

των οικογενειών τους έχει ήδη τεθεί και εξεταστεί στο πλαίσιο διακλαδικής Ομάδας

Εργασίας (ΟΕ) υπό του ΓΕΕΘΑ/Β1, για την αναθεώρηση του ΠΔ 432/83 τουλάχιστον

από το 2018. Δεν γνωρίζουμε ωστόσο τα αποτελέσματα ούτε έχουμε διαπιστώσει

κάποια τροποποίηση του ΠΔ 432/83.

Πιστεύουμε ότι έφτασε πλέον η ώρα για ριζικές τομές στο θεσμικό

πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης των στρατιωτικών και των οικογενειών

τους.

Γνωρίζουμε ότι τα μέλη μας όπως όλοι οι στρατιωτικοί δεν έκαναν ποτέ

και δεν θα κάνουν ποτέ σκόντο στο καθήκον που τους έχει ορίσει η πολιτεία

για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής

ακεραιότητας.

Θα πρέπει όμως και η πολιτεία να ενσκήψει στα διαπιστωμένα προβλήματα

του προσωπικού λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα καθώς και το γεγονός ότι η

μείωση προσωπικού λόγω και των μνημονιακών δεσμεύσεων τα τελευταία έτη σε

συνάρτηση με την αύξηση του μέσου όρου ηλικίας στο στράτευμα επέφερε ένα

εργασιακό άγχος αφού καθημερινά όλο και μικρότερος αριθμός συναδέλφων πρέπει

να ανταποκριθεί στις ίδιες και σε πολλές περιπτώσεις αυξημένες επιχειρησιακές

απαιτήσεις που το διεθνοποιημένο περιβάλλον επιβάλει.

Ως ΣΑΣΜΥ σας προτρέπουμε να εξετάσετε και να νομοθετήσετε ώστε :

 Αυξηθεί το προσωπικό του υγειονομικού στο βαθμό που απαιτείται

ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στον όγκο εργασίας και να γίνεται η εκκαθάριση

των δαπανών εντός του τρέχοντος μηνός.


 Να δοθεί η δυνατότητα στους εν ενεργεία στρατιωτικούς να

επισκέπτονται συμβεβλημένους ιδιώτες ιατρούς της πρωτοβάθμιας αλλά και

της δευτεροβάθμιας βαθμίδας υγείας ώστε να υπάρχει αποσυμφόρηση των

μεγάλων νοσοκομείων αλλά ταυτόχρονα να δοθεί και στα στελέχη η δυνατότητα

επιλογής ιατρού. Γνωρίζεται ότι η δυνατότητα πρόσβασης σε εξειδικευμένους

ιατρούς, όσων υπηρετούν, σε παραμεθόριες περιοχές είναι αρκετά

περιορισμένη.


-3-


 Να δοθεί λύση ώστε τα προστατευόμενα μέλη των στελεχών να

δικαιούνται συνταγογράφησης οπτικών για τη διόρθωση της όρασης τους. Γνωρίζεται

ότι τα τέκνα των μελών μας ,στρατιωτικών, ίσως είναι τα μόνα που έχουν τεθεί εκτός

του πλαισίου που διέπει την κάλυψη εξόδων αγοράς γυαλιών οράσεως.


 Η αποζημίωση των στελεχών, για τις δαπάνες που αφορούν

εργοθεραπείες, οδοντιατρικές δαπάνες κτλ, σε µη συμβεβλημένους ιατρούς,

υπολογίζεται σε ποσοστό επί του κρατικού τιμολογίου. Απαιτείται όμως η

προσαρμογή του κρατικού τιμολογίου ,το όποιο έχει εκδοθεί εδώ και δεκαετίες,

στα σημερινά δεδομένα της αγοράς.


 Επειδή πιστεύουμε στη ρήση « το προλαμβάνειν είναι καλύτερο του

θεραπεύειν» προτείνουμε την νομοθέτηση για υποχρεωτική περιοδική εξέταση των

στελεχών μετά την ηλικία των 45 ετών δύο φορές το χρόνο με εξειδικευμένες

εξετάσεις για την έγκαιρη διάγνωση και αποτροπή ενός αιφνίδιου θανάτου.

 Επειδή το εργασιακό άγχος σίγουρα θα πρέπει να γίνει αντικείμενο

μελέτης λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή στάνταρ προτείνουμε την θέσπιση

εξειδίκευσης ιατρού εργασίας και την τοποθέτηση ιατρών αυτής της

ειδικότητας σταδιακά σε όλους τους σχηματισμούς με την υποχρέωση

διατήρησης αρχείων «crue rest» για όλο το προσωπικό.


 Να εξεταστεί η δυνατότητα και να υλοποιηθεί η ηλεκτρονική διασύνδεση

των ασφαλισμένων μελών μας στο ΥΠΕΘΑ με την βάση δεδομένων του εθνικού

συστήματος υγείας για αποφυγή της γραφειοκρατίας και καθυστερήσεων.

Επειδή επί δεκαετίες δεν έχει επέλθει ουσιαστικός εκσυγχρονισμός του

θεσμικού πλαισίου εκτός από την ρύθμιση κάποιων επιμέρους θεμάτων με το ΠΔ

136/2014 (Τροποποίηση Άρθρου 3 ΠΔ-432 Καθορισμός Μελών Οικογένειας

Στρατιωτικών) από την τότε ΑΝΥΕΘΑ κ. Φώφη Γεννηματά με συνυπογράφοντες τον

τότε υπουργό υγείας κ. Μαυρουδή Βορίδη , και Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα,

παρακαλούμε όπως εξετάσετε τις προτάσεις μας οι οποίες θα επιταχύνουν την

εκκαθάριση των δαπανών προς όφελος των μελών μας, θα εκσυγχρονίσουν το

θεσμικό πλαίσιο, θα προσφέρουν υπηρεσίες πρόληψης αιφνίδιων

περιστατικών, θα δημιουργήσουν μια βάση δεδομένων προς μελέτη για την

αντιμετώπιση του εργασιακού στρες και εν τέλη θα αυξήσουν την πίστη των

μελών μας ότι η πολιτεία στέκεται αρωγός επιλύοντας τα προβλήματα που

προκύπτουν.

Όσον αφορά δαπάνες οι οποίες έχουν ήδη εκκαθαριστεί, όπως αυτών

της Νήσου «Κ» , αλλά δεν έχουν πιστωθεί τα χρήματα στα μέλη μας λόγω

έλλειψης κονδυλίων πιστεύουμε ότι η λύση είναι η άμεση αποδέσμευση

κονδυλίων. Παρακαλούμε όπως το πράξετε ειδικά για τις δαπάνες εκείνες του

οικονομικού έτους 2022.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για περεταίρω εξειδίκευση των θέσεων

μας εφόσον το κρίνεται σκόπιμο.

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά