ΥΠΕΘΑ: Στην ΚΥΑ θα ρυθμιστουν όλες οι περιπτώσεις προσωπικού των ΕΔ που δικαιούνται επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων

 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Αντώνιος Μυλωνάκης, με θέμα «Αποζημίωση πτητικού έργου στο υγειονομικό προσωπικό», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

 Καταρχάς, με τις διατάξεις του άρ.61 του ν.4872/2021 (Α΄247) θεσπίστηκε η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο πάσης φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρέτησε για το χρονικό διάστημα από την 1 η Ιανουαρίου 2021 έως και την 30η Νοεμβρίου 2021 στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία (ΣΝ), συμπεριλαμβανομένου και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), καθώς και στα νοσοκομεία, κέντρα υγείας και λοιπές δομές αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας. Επιπρόσθετα, δικαιούχοι καθίστανται και τα υγειονομικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) που είχαν διατεθεί κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα σε εμβολιαστικά κέντρα και λοιπές δομές υγείας του υπόψη άρθρου.

 Σύμφωνα με τις διευκρινιστικές οδηγίες, υπό στοιχεία Αρ.Πρωτ.οικ.2/ 121810/ΔΕΠ/15-Δεκ-21/ΥΠΟΙΚ/ΓΓΔΠ/ΓΛΚ/Τμήμα Γ΄&Δ΄, που παρασχέθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 61 του ως άνω νόμου, δεν εμπίπτει το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί σε λοιπές, πλην ΣΝ και ΝΙΜΤΣ, δομές αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μολονότι υπήρξε σχετική εισήγηση ώστε να συμπεριληφθεί στους δικαιούχους της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης το σύνολο του υγειονομικού προσωπικού των ΕΔ που υπηρετεί σε υγειονομικές μονάδες των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ), συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού που εκτελεί διακομιδές επ’ ωφελεία του ΕΚΑΒ. 

Ωστόσο, το ΥΠΕΘΑ προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις από το ΥΠΟΙΚ, βάσει των στοιχείων που υποβλήθηκαν από τα ΓΕ, με σκοπό την έγκαιρη και απρόσκοπτη καταβολή της εν λόγω έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους. Περαιτέρω, αναφορικά με τους δικαιούχους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των επιδομάτων κινδύνου, αυτοί καθορίζονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’αριθμ. Φ.841/38/26939/Σ.5184/23-3-2018 (Β΄ 1119). 

Εντούτοις, το ΥΠΕΘΑ έχοντας ως στόχο τη ρεαλιστική αντιμετώπιση των αιτημάτων των στελεχών, διαβίβασε αρμοδίως τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί για τη νομοτεχνική βελτίωση των διατάξεων της ανωτέρω ΚΥΑ, μεταξύ των οποίων και η αύξηση του επιδόματος για τους δικαιούχους της Κατηγορίας 18μηνου, προκειμένου να αξιολογηθεί συνολικά το επιχειρησιακό έργο των δικαιούχων. 

 Συναφώς, προς αποφυγή αποσπασματικών ρυθμίσεων αλλά και για ασφάλεια δικαίου, η ανωτέρω ΚΥΑ βρίσκεται στο στάδιο επιτελικής επεξεργασίας, προκειμένου να εξεταστούν τυχόν τροποποιήσεις των εν θέματι διατάξεων, κατόπιν υποβολής επικαιροποιημένων προτάσεων από τα ΓΕ, ώστε να ρυθμιστούν όλες οι περιπτώσεις προσωπικού των ΕΔ, μηδέ εξαιρουμένου του υγειονομικού προσωπικού, που δικαιούνται επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων. Σε κάθε περίπτωση, η αποφασιστική αρμοδιότητα για την πολιτική μισθών και αποζημιώσεων ανήκει στο ΥΠΟΙΚ, το οποίο την εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη μισθολογική και δημοσιονομική πολιτική. 

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το ΠΔ 11/2014 (Α’ 17), η περιοδικότητα της τακτικής υγειονομικής εξέτασης εξαρτάται από την κατηγορία πτητικής καταλληλότητας του εξεταζομένου, ενώ η ένταξη στις κατηγορίες πτητικής καταλληλότητας (Α΄,Β΄,Γ΄) εξαρτάται από το αν ο εξεταζόμενος αποτελεί απαραίτητο μέλος πληρώματος κατά την προεκτεθείσα ΚΥΑ, στην οποία προβλέπεται ότι, εκ του Υγειονομικού Προσωπικού μόνο οι Αξιωματικοί Υγειονομικοί Ιατροί με εξειδίκευση Ιπτάμενου Ιατρού Αεροπορικής Ιατρικής θεωρούνται απαραίτητα μέλη πληρώματος, εμπίπτοντας στη Β΄ κατηγορία πτητικής καταλληλότητας. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑ

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά