ΠΟΜΕΝΣ: Εξαγορά Τριετίας Ν.3865/2010. Εμείς προτείναμε λύσεις. Αναμένουμε το Υπουργείο Εργασίας

 

    Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. με τα (δ)  LINK1, (στ) LINK2 και (ζ) LINK3 σχετικά υπέβαλλε τεκμηριωμένες, εμπεριστατωμένες και στοιχειοθετημένες με επιχειρήματα προτάσεις για την αναπροσαρμογή των απαιτούμενων εισφορών με ποσοστό 6,67% , αντί του 20%, για την αναγνώριση της θεσμοθετημένης πλασματικής τριετίας της παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν.3865/2010, σύμφωνα με τις προτάσεις του ΓΕΕΘΑ και του ΥΠΕΘΑ προς το Υπουργείο Εργασίας, που αφορά όλους τους Στρατιωτικούς, Αστυνομικούς, Πυροσβέστες και Λιμενικούς που κατατάχθηκαν από 01-07-1990 έως 31-12-1995 και θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 01-01-2015 και εφεξής.

2.  Με την παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.4387/2016από 01-01-2017 ορίζεται σε ποσοστό 20% το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου σύνταξης υπέρ e-ΕΦΚΑ το οποίο κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του Δημοσίου.  Για όσους υπηρετούσαν ήδη κατά την 31-12-2016, ίσχυσαν μεταβατικά ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη για το χρονικό διάστημα από 01-01-2017 έως 31-12-2019 (ποσοστό εισφοράς εργοδότη για το έτος 2017:3,33%, για το έτος 2018:6,67%,   για   το  έτος  2019:10%   και  από  το  έτος   2020  και  εφεξής   13,33%).

Έτσι με το άρθρο 38 του Ν.4387/2016 από την 01-01-2020 έχει ορισθεί ως ποσοστό εισφοράς το 20% και απαιτείται η καταβολή από τον ίδιο τον στρατιωτικό το σύνολο της εισφοράς ασφαλισμένου (6,67%) και εργοδότη (13,33%). Ποσό 12-18 χιλιάδες ευρώ περίπου.

3.  Με την παρ.1β του άρθρου 15 του Ν.4387/2016η ως άνω εισφορά υπολογίζεται επί των συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά το μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς και το  συνολικό ποσό της κατά τα ανωτέρω εξαγοράς καταβάλλεται σε τόσες μηνιαίες δόσεις, όσοι είναι οι μήνες που αναγνωρίζονται. Το ποσό αυτό μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς.

4.  Με την Εγκύκλιο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 27135/0092/17 Φεβ 11/Υπουργείο Οικονομικών/ΓΛΚ/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, διευκρινίστηκε ότι ο ανωτέρω χρόνος της πλασματικής τριετίας αναγνωρίζεται με τη διαδικασία της αναγνώρισης του χρόνου σπουδών και με την Φ. 80000/102641/10 Δεκ 21/Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διευκρινίστηκε ότι για όλους τους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α., η αίτηση αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης προς θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης ή/και προσαύξηση του ποσού της σύνταξης μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους, του οποίου τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης επιθυμούν να κατοχυρώσουν, ακόμη και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης, αλλά σε καμία περίπτωση μετά την αίτηση συνταξιοδότησης, εφόσον, βεβαίως, καταστούν συνταξιούχοι με την αίτησή τους αυτή.

5.  Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. σας υπενθυμίζει ότι μέχρι την 31-12-2016 η Υπηρεσία δεν ενημέρωσε  τα στελέχη των Ε.Δ. για τη δυνατότητα υποβολής αναφοράς κατοχύρωσης της εισφοράς σε ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών και το τρέχων έτος 2022 είναι το πρώτο έτος που στελέχη  συμπληρώνουν το 32ο έτος της υπηρεσίας και έχουν τη δυνατότητα να αποστρατευτούν έχοντας συμπληρώσει 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας σε συνδυασμό με την εξαγορά της μάχιμης πενταετίας και την εξαγορά της πλασματικής τριετίας και την (32+5+3).

    Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

6.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ είναι η θεσμική εκπρόσωπος των ε.ε. στελεχών των Ε.Δ. και για την οριστική επίλυση του θέματος, η οποία είναι προς όφελος και της Υπηρεσίας και των στελεχών  προτείνει:

     α. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ παρακαλείται όπως  προβεί σε έκδοση διευκρινιστικής Εγκυκλίου εφαρμογής της Διοικητικής διαδικασίας αναγνώρισης - εξαγοράς της θεσμοθετημένης πλασματικής τριετίας της παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν.3865/2010, διότι από την ισχύουσα Νομοθεσία και τις εκδοθείσες Εγκυκλίους δεν καθορίζεται επαρκώς με σαφήνεια και ακρίβεια αυτή η διαδικασία. Ανάλογες εγκύκλιοι είχαν εκδοθεί και στο παρελθόν για την διαδικασία εξαγοράς της μάχιμης πενταετίας.

      β. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρακαλείται όπως εξετάσει και προβεί στην αναπροσαρμογή του ποσού σε 6,67%, αντί του 20%, των απαιτούμενων εισφορών ή στην τρίμηνη παράταση υποβολής αναφοράς – αίτησης για κατοχύρωση με τα ισχύοντα μέχρι την 31-12-2016, λαμβάνοντας υπόψη την  Φ.846/9/16570/Σ.4925/ 05 Μαρ 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ πρόταση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

      γ. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρακαλούνται για την έμπρακτη συμβολή του στην επίλυση του θέματος, που αφορά όλους τους Στρατιωτικούς, Αστυνομικούς, Πυροσβέστες και Λιμενικούς που κατατάχθηκαν από 01-07-1990 έως 31-12-1995 και θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 01-01-2015 και εφεξής.

7. Χειριστές θέματος: Λγός (ΜΧ-ΕΥ) Μητσάκος Νικόλαος Τομεάρχης Γραμματείας Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ τηλ. 6974483724 και Ανθστής (ΕΜ) Σπαράγγης Ιωάννης  τηλ. 6906040436 Τομεάρχης Γραμματείας ΕΜΘ και Αναπληρωτής Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής ΕΦΚΑ.

 

Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία     

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γιώργος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

1 σχόλια:

  1. Μήπως να ενδιαφερθει να ισχύσειο νόμος της 3ετίας για όλους τους συναδέλφους και πέραν τους καταταγέντων του 1990-1995?υπάρχουν συναδελφοι που θελουν να αναγνωρίσουν και την 3ετία.Μηοως να πιεσει και για την 2ρη 5ετία (ουτως η αλως δουλευμενες ωρες ειναι σε νυχτερινα υπηρεσιες ασκησεις καο αποστολες )που ειναι ψηφισμένη απο την προηγούμενη κυβέρνηση και αντιπολιτευση .Να έχει την δυνατότητα οποίος δεν μπορεί να φεύγει με την συμπληρωση 30ετη συν τις 5ετίες όλοι δεν είναι το ίδιο οι κύριοι που κάθονται στις πλατιες καρέκλες ασ καθησουν και στα 50...δεν γίνεται να αποδώσει κάποιος 50 χρόνον ούτε μάχημος μπορεί να είναι ούτε όλοι μπορούν να γίνουν στρατιγοι.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά