Παναγιωτόπουλος: υπάρχει αντικειμενικότητα στις μεταθέσεις- Επιπλέον δίνονται μόρια για επιχειρησιακή ετοιμότητα

 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Αντώνιος Μυλωνάκης, με θέμα «Αδικία προκαλεί η παραμετροποίηση κριτηρίων μεταθέσεων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων», σας γνωρίζω τα ακόλουθα: 

Το πλαίσιο των μεταθέσεων των στελεχών των ΕΔ, ρυθμίζεται με τον Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και εξειδικεύεται με την Φ.411/12/362832/Σ.8977/26 Νοε 21 (Β΄ 5700) Υπουργική Απόφαση (ΥΑ), με τα οποία εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αντικειμενικότητα στις μεταθέσεις. 

Με την ως άνω ΥΑ, έχει καθορισθεί ότι ο σχεδιασμός των μεταθέσεων για την κάλυψη των κενών θέσεων λαμβάνει υπόψη το σύνολο των κριτηρίων του άρθρου 5 του Ν. 3883/2010, δηλαδή υπηρεσιακά, κοινωνικά και αντικειμενικά, εκ των οποίων τα πρώτα, έχουν το απόλυτο προβάδισμα έναντι των υπολοίπων. Τα εν λόγω κριτήρια, παραμετροποιούνται στο Παράρτημα «Α» της ως άνω ΥΑ, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τις ειδικότερες ανάγκες της Υπηρεσίας, δηλαδή καθορίζονται συντελεστές βαρύτητας και αντίστοιχα μοριοδοτούνται με συγκεκριμένους αριθμητικούς συντελεστές, οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση των πινάκων μετατιθεμένων στελεχών. 

Συνακόλουθα, η μοριοδότηση των στελεχών που υπηρετούν, τόσο σε εξαιρετικά δυσμενείς Φρουρές (Μεγίστη, Σύμη, Τήλος), όσο και στις λοιπές Μονάδες, Ανεξάρτητες Υπομονάδες και Υπηρεσίες του ΣΞ ανά την Επικράτεια, συνιστά παράμετρο που σχετίζεται με τη δυνατότητα της Στρατιωτικής Υπηρεσίας να εκτιμά τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες και να καθορίζει προτεραιότητες, επιδεικνύοντας την απαραίτητη για κάθε περίσταση ευελιξία και την ενδεδειγμένη ικανότητα προσαρμογής σε ιδιαίτερες απαιτήσεις, που υπαγορεύονται από ζητήματα εθνικής σημασίας, τα οποία μόνον εκείνη είναι σε θέση να γνωρίζει. 

Οι εν λόγω προτεραιότητες, -2- έχουν ως σημείο αναφοράς τα ίδια τα στελέχη, αποσκοπώντας στη διασφάλιση τους, σε ό,τι αφορά την υπηρεσιακή τους εξέλιξη. 

Συναφώς, τα στελέχη, πλέον της μοριοδότησης που λαμβάνουν από τη Φρουρά υπηρέτησης, εν προκειμένω στις Φρουρές Μεγίστης, Σύμης και Τήλου, ήτοι στο πεδίο «αντικειμενικά κριτήρια», μοριοδοτούνται ομοίως στο πεδίο «επιχειρησιακή βαρύτητα», κατά τα καθοριζόμενα στην Προσθήκη «1» του Παραρτήματος «Α» της ανωτέρω ΥΑ. 

 Τέλος, με τις προβλέψεις της νέας ΥΑ, λαμβάνουν επιπλέον μόρια στο πεδίο «επιχειρησιακή ετοιμότητα», κατά τα καθοριζόμενα στην Προσθήκη «2» του ιδίου Παραρτήματος, λογιζομένου του έργου, της αποστολής και των ιδιαίτερων απαιτήσεων που η Μονάδα - Ανεξ. Υπομονάδα, στην οποία υπηρετούν, καλείται να φέρει εις πέρας. 


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑ

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά