Έχουν προταθεί απο το ΥΠΕΘΑ οι ειδικότητες που θα πρέπει να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά

 


Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης, με θέμα «Προβλήματα στο προσωπικό του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

 Κατ’ αρχάς, για το τρέχον έτος έχει εγκριθεί, με απόφαση του ΣΑΓΕ, η πρόσληψη δεκαπέντε (15) επικουρικών υγειονομικών υπαλλήλων, για ενίσχυση του έργου του 251 ΓΝΑ.

 Περαιτέρω, η διάθεση υγειονομικών στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας στα Εμβολιαστικά Κέντρα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, εκτελείται στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), εν προκειμένω δε, στη συνδρομή της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» του Υπουργείου Υγείας, που αφορά στον ταχύτερο εμβολιασμό έναντι της Covid-19.

 Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 του ν.3883/2010 (Α΄ 167), τα στελέχη των ΕΔ τοποθετούνται, μετατίθενται και αποσπώνται με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από γνώμη του αρμόδιου κατά Κλάδο Συμβουλίου Μεταθέσεων. Οι τοποθετήσεις και μεταθέσεις του στρατιωτικού, άρα και υγειονομικού προσωπικού, καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 Σε ό,τι αφορά στην απόδοση των κανονικών αδειών στο προσωπικό του 251 ΓΝΑ, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη σχετική Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) Φ.400/34/292616/Σ.4753/6-9-2016 (Β΄ 2808), προβλέπεται ότι η χορήγηση των κανονικών αδειών πραγματοποιείται με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό τους, σε κάθε Μονάδα και Υπηρεσία των ΕΔ. Η χορήγηση των δικαιούμενων αδειών κατανέμεται σε όλη τη διάρκεια του έτους. -2- 

Αναφορικά με την αναγνώριση της πενταετούς μάχιμης υπηρεσίας, ανεξάρτητα από γεωγραφικό προσδιορισμό, για τα στελέχη υγειονομικού των ΕΔ, κατά τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 11 του ν.4609/2019 (Α' 67), για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, πέραν των μονάδων και υπηρεσιών της παρ.5 του άρθρου 40 του ΠΔ 169/2007 (Α΄210), προσμετράται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι πέντε (5) έτη και ο χρόνος υπηρεσίας σε μονάδες και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού, στις οποίες στελέχη των ΕΔ έχουν υπηρετήσει ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς τους.

 Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διαβίβασε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠΕΚΥ), που είναι αρμόδιο για την συνταξιοδοτική πολιτική, επομένως και για το υπόψη ζήτημα, εμπεριστατωμένες προτάσεις για την ορθή εφαρμογή της προαναφερθείσας διάταξης, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη λύση προς όφελος του συνόλου των στελεχών των ΕΔ. 

Μάλιστα έγιναν ειδικότερες αναφορές για το εν λόγω ζήτημα, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα εφαρμογής τους, το συντομότερο δυνατόν και στη βάση των παραπάνω προτάσεων τελούμε εν αναμονή ενεργειών του υπόψη Υπουργείου.

 Αναφορικά με την ένταξη του νοσηλευτικού, εργαστηριακού και λοιπού προσωπικού των στρατιωτικών νοσοκομείων στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, με τις διατάξεις της ΥΑ υπό στοιχεία Αριθμ.Φ10221/οικ.26816/929 (Β΄ 2778), καθορίστηκαν οι ειδικότητες που υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, στην οποία δεν προβλέπονται όλες οι ειδικότητες για τους στρατιωτικούς. 

Το ζήτημα υφίσταται, καθώς δεν έχει γίνει αντιστοίχιση ειδικοτήτων των στελεχών των ΕΔ, με τις αντίστοιχες ειδικότητες των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, εφόσον βρίσκονταν στον ιδιωτικό τομέα. 

Ομοίως και για το ζήτημα αυτό, το ΥΠΕΘΑ έχει προτείνει στο αρμόδιο ΥΠΕΚΥ, μετά τον καθορισμό των ειδικοτήτων του στρατιωτικού προσωπικού που θα πρέπει να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, όπως τροποποιηθεί η υπόψη ΥΑ και μέχρι σήμερα τελούμε εν αναμονή των ενεργειών του υπόψη Υπουργείου.

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά