ΠΟΜΕΝΣ: Μέριμνα Υπέρ Στρατιωτικού Προσωπικού που επιμελείται ΑμεΑ



Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

  1.  Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του (γ) σχετικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, οι παρακάτω κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού εκτελούν μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους σε ασκήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των καθηκόντων τους και της άσκησης, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητή της Μονάδας ή Υπηρεσίας τους:
      α. Όσοι έχουν ανήλικο τέκνο που είναι ΑμεΑ.
      β. Όσοι έχουν την επιμέλεια ατόμου που είναι ΑμεΑ, κατόπιν δικαστικής απόφασης.
      γ. Όσοι έχουν σύζυγο που είναι ΑμεΑ.
  1.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, σας ενημερώνει κατόπιν σχετικής επιστολής της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας (ΕΣΠΕΕΚΑ), ότι από την μέχρι τώρα εφαρμογή αυτών των ευεργετικών μέτρων των παραπάνω κατηγοριών διαπιστώνεται ότι όσοι επιμελούνται ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας από 80% έως και 100% επιβαρύνονται πρόσθετα και υπερβολικά διότι έχουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη των αναγκών των ατόμων αυτών. Έτσι καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες των σοβαρών κοινωνικών και οικονομικών δυσκολιών που προκύπτουν από αυτή την συνεχή και αδιάλειπτη ανάληψη της ευθύνης και της ταυτόχρονης εργασιακής ζωής των συναδέλφων μας. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την ανάληψη οποιασδήποτε πρόσθετης υπηρεσιακής υποχρέωσης πέραν του ωραρίου εργασίας διότι δεν είναι εύκολη υπόθεση η «αναπλήρωση» του έχοντα την επιμέλεια.
  1.  Επίσης σύμφωνα με τα (δ) και (ε) σχετικά ρυθμίζονται τα θέματα που σκοπό έχουν την άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας και τα διοικητικά όργανα και οι αρχές υποχρεούνται να λαμβάνουν ενδεδειγμένα μέτρα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες ενός ή περισσότερων ΑμεΑ προκειμένου να διασφαλιστεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Στις ως άνω εύλογες προσαρμογές, οι οποίες παρέχονται υπό την προϋπόθεση της μη επιβολής δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους, περιλαμβάνονται ενδεικτικά, μέτρα παροχής υποστηρικτικής τεχνολογίας, προσωπικής βοήθειας και ενδιαμέσων, εξατομικευμένη προσαρμογή διαδικασιών ή πρακτικών, εξειδικευμένες υπηρεσίες και βοηθητικές υπηρεσίες για την επικοινωνία.
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,
  1.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, στο πλαίσιο της στήριξης των ΑμεΑ, της μέριμνας υπέρ στρατιωτικού προσωπικού και των διοικητικών και άλλων ευεργετικών μέτρων για τις κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα και επιμελούνται ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας από 80% έως και 100%, προτείνει να απαλλάσσονται από την εκτέλεση κάθε είδους υπηρεσιών και να μην συμμετέχουν στις ασκήσεις.
Το συγκεκριμένο αίτημα των στρατιωτικών για απαλλαγή τους από την υποχρέωση να μην εκτελούν υπηρεσίες και να μη συμμετέχουν στις ασκήσεις, δεν αφορά τη δική τους επιθυμία ούτε ικανότητα, αλλά πηγάζει από την εξαιρετικής σημασίας υποχρέωση τους να προστατεύουν και να καλύπτουν τις ανάγκες είτε του τέκνου είτε της συζύγου τους, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα αναπηρίας.
  1.  Εισηγητής θέματος, Τομεάρχης Παραγωγικών Σχολών: Λοχαγός (ΜΧ-ΕΥ) Μητσάκος Νικόλαος, τηλέφ. 6974483724
  1.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983503377.

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά