ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020- ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Καθώς η διαδικασία υπολογισμού των μορίων των στελεχών είναι σε εξέλιξη, έχει μεταφορτωθεί έγγραφο σχετικό με τη κοινοποίηση της αναλυτικής καρτέλας μορίων (μία σελίδα) ανά στέλεχος και των αντίστοιχων επετηρίδων μοριοδότησης. 

Υπενθυμίζεται ότι οι ημερομηνίες κοινοποίησης των μορίων είναι όπως παρακάτω: 
 – Για τους Αξκούς, από 20 έως 28 Φεβ 20.
–  Για τους Ανθστές – Υπξκούς, από 18 έως 27 Μαρ 20.
---
1. Σας γνωρίζουμε ότι, επί της διαδικασίας υπολογισμού των μορίων των
στελεχών καθώς και της ορθής κοινοποίησης των επετηρίδων μοριοδότησής τους,
επισημαίνονται τα κάτωθι:
α. Η κοινοποίηση της αναλυτικής καρτέλας μορίων (μία σελίδα) ανά
στέλεχος και των αντίστοιχων επετηρίδων μοριοδότησης τους θα πραγματοποιηθεί,
με τους καθορισθέντες με το (α) σχετικό τρόπους, κατά τις παρακάτω ημερομηνίες:
(1) Για τους Αξκούς, από 20 έως 28 Φεβ 20.
(2) Για τους Ανθστές - Υπξκούς, από 18 έως 27 Μαρ 20.
β. Το εκάστοτε στέλεχος αφού λάβει γνώση της μοριοδότησής του και
εφόσον έχει ένσταση επί οιουδήποτε στοιχείου της:
(1) Αρχικώς να επικοινωνεί τηλεφωνικά με την οικεία ∆νση Ο-Σ,
ώστε να του επιλυθούν τυχόν απορίες.
(2) Εφόσον εξακολουθεί να έχει ένσταση επί της μοριοδότησής του,
να υποβάλλει έγγραφη αναφορά στη Μονάδα - Υπηρεσία του, ανυπερθέτως μέχρι
28 Φεβ για τους Αξκούς και 27 Μαρ 20 για τους Ανθστές - Υπξκούς.
γ. Οι παραπάνω αναφορές για λόγους οικονομίας χρόνου και μείωσης
γραφειοκρατίας να υποβάλλονται από τις Μονάδες - Υπηρεσίες απευθείας στις
οικείες ∆νσεις Ο-Σ/ΓΕΣ, με κοινοποίηση στα ενδιάμεσα κλιμάκια, με προσφορότερο
κατά σειρά μέσο [τηλεομοιότυπο (fax) ή ΕΘΣΥΣΑΝ - ΠΥΡΣΕΙΑ (με μήνυμα)].
2. Μετά την εξέταση των υποβαλλόμενων ενστάσεων, είναι πιθανή η
διαφοροποίηση του αριθμού μορίων και της σειράς κατάταξης στην αντίστοιχη
επετηρίδα για οποιοδήποτε στέλεχος, καθόσον διόρθωση στον τρόπο υπολογισμού
που θα επέλθει κατόπιν αναφοράς ενός στελέχους ενδεχομένως να μεταβάλει την
μοριοδότηση και λοιπού προσωπικού.
./.
-2-
3. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, οι ∆κσεις - ∆νσεις όλων των επιπέδων
του ΣΞ θα πρέπει, την 28 Φεβ και την 27 Μαρ 20 (καταληκτικές ημερομηνίες
κοινοποίησης των επετηρίδων), να εισέλθουν εκ νέου στην εφαρμογή του WEB -
ΕΣΕΠ και να προβούν στη διαδικασία λήψης των επετηρίδων μοριοδότησης, οι
οποίες θα είναι και οι τελικές ισχύουσες. Τυχόν διαφοροποιήσεις μετά τις
καταληκτικές ημερομηνίες θα κοινοποιούνται στα εμπλεκόμενα στελέχη με μέριμνα
των οικείων ∆νσεων Ο-Σ/ΓΕΣ, όπως καθορίζεται στο (α) σχετικό.
4. Συναφώς επισημαίνεται ότι, μετά το πέρας των παραπάνω ημερομηνιών,
οι υπόψη επετηρίδες δεν θα είναι διαθέσιμες προς λήψη από την εφαρμογή του
WEB - ΕΣΕΠ.
5. Κατόπιν των παραπάνω, το κάθε στέλεχος θα πρέπει να:
α. Εισέλθει με τα διαπιστευτήριά του (username - password) στην
επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ, στην «Ηλεκτρονική Πύλη ∆ιαδικτυακών Υπηρεσιών»,
προκειμένου να ενημερωθεί για την τελική ατομική - αναλυτική κατάσταση μορίων
του.
β. Μεριμνήσει για την εκ νέου ενημέρωση του, σχετικά με την θέση
κατάταξης του στην τελική επετηρίδα όπου εντάσσεται.
6. Τα Γ ́- ∆ ́ ΣΣ να ελέγξουν την πιστή εφαρμογή των καθοριζομένων στο
παρόν καθώς και στα σχετικά, από τις υφιστάμενες ∆ιοικήσεις τους.
7. Το ΓΕΣ, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλείται για την
ενημέρωσή του.
8. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

armylib.gr
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά