"Οι σφετεριστές του Ελληνικού Έθνους" Αντιστρατήγου ε.α. Ι. Ασλανίδη

Ο ΣΦΕΤΕΡΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 -Η παρούσα ιστορική αναδρομή είναι απόρροια ερεθίσματος και αγανάκτησης, επειδή η τουρκική προπαγάνδα, δυστυχώς και η παιδεία της γείτονος χώρας, έφθασε σε τέτοιο σημείο θράσους, υποκρισίας ακόμη και κακίας, ώστε ούτε λίγο ούτε πολύ, δια διαφόρων εκδοθέντων κατά καιρούς βιβλίων, δημοσιεύσεων, ακόμη και δηλώσεων υψηλοβάθμων στελεχών, να προσπαθούν να πείσουν την παγκόσμια κοινή γνώμη ότι, είναι αυτόχθονες στη Μ. ΑΣΑ.      -Τελευταία είχαμε το βιβλίο του πρώην προέδρου της Τουρκίας Οζάλ, στο οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ, έτσι αυθαίρετα υποστηρίζει:
• Οι Τούρκοι είναι αυτόχθονες στην Μ. ΑΣΑ (Αιώνια Ελλάς).
• Είναι κληρονόμοι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
• Είναι κληρονόμοι μιας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που έφθανε μέχρι τη Βιέννη.
• Το Ελληνικό κράτος δημιουργήθηκε επάνω σε εδάφη της Τουρκίας.
• Ο Όμηρος ήταν Τούρκος, ο πποκράτης ήταν μαθητής του Τούρκου αρχαίου φιλοσόφου - ατρού Ανάχαρσις Χότζα και πολλά άλλα τέτοια κατάπτυστα ιστορικά ψεύδη. Και!
• Τέλος! οι πρόσφατες αμφισβητήσεις για την ελληνικότητα των νήσων του Αιγαίου πελάγους (Γκρίζες Ζώνες)     -Σήμερα έχουμε τον κ. Ερντογάν ο οποίος στις 9-12-1019, στην ομιλία του στα εγκαίνια του αρχαιολογικού Μουσείου της Τροίας, μεταξύ


άλλων είπε: “….Το Μουσείο αυτό έχει μεγάλη σημασία για την Τουρκία, οι νέες γενεές του Τουρκικού Λαού, θα έρχονται εδώ για να μαθαίνουν ποιοι ήταν οι πρόγονοι των και πολλά άλλα ευτράπελα και ανιστόρητα, για τα οποία θα αναφερθούμε παρακάτω.             -Τελευταία ακούμε επίσης τον κ. Ερντογάν ν’ αναφέρεται συνεχώς για την ΓΑΛΑΖΑ ΠΑΤΡΔΑ, Πράγματι κ. Ερντογάν η Μικρά Ασία ήταν κάποτε γαλάζια, αλλά οι πρόγονοι σας την έκαναν κόκκινη με ανεξίτηλο χρώμα, από το αίμα χιλιάδων σφαγιασθέντων, απ’ αυτούς, Ελλήνων και Αρμενίων και άλλων αυτοχθόνων κατοίκων της Μικράς Ασίας.  -Θα χρειασθεί να κάνουμε έστω μία λίαν συνοπτική αναδρομή στην ιστορία, για να δούμε την προέλευση των σημερινών κατοίκων της Μ. Ασίας (Τουρκία) και ποιος είναι ιστορικά ο πραγματικός κτήτορας του εδάφους του σημερινού τουρκικού κράτους.  -Σύμφωνα με την παγκόσμια ιστορία, που ανεγράφη από ιστορικούς διαφόρων εποχών και ακόμη από τα σημερινά κυκλοφορούντα ιστορικά βιβλία και εγκυκλοπαίδειες, οι οποίες αποτελούν συλλογική εργασία επιστημόνων, δεν αναφέρεται πουθενά χώρα ή κράτος με το όνομα Τουρκία. Οι Τούρκοι εμφανίστηκαν στο ιστορικό προσκήνιο ως νομαδικός λαός διάσπαρτος, που περιφέρετο στις χώρες των Τατάρων και Μογγόλων. Δεν υπήρξαν γηγενείς και αυτόχθονες συγκεκριμένης χώρας ή χώρου με επίσημο ιστορική παρουσία και ονομασία, αναγνωρισμένη από την ιστορία.


 -Οι Πέρσες ονόμαζαν ράν τις χώρες όπου επικρατούσε, κατά τις θρησκευτικές αντιλήψεις της εποχής εκείνης, το αγαθοποιό πνεύμα του Ομοσπόνδου, το δε Τουράν ήτο η χώρα του κακοποιού πνεύματος του Αριμάν.         -Εκεί στην κακοποιό χώρα, αυτή του Τουράν περιφέρονταν οι Τούρκοι, ζώντες νομαδικά, άνευ κράτους, άνευ κοινωνίας, άνευ νόμων και πολιτισμού. Από το ΤΟΥΡΑΝ ονομάσθηκαν και ΤΟΥΡΑΝΟ. Η λέξη ΤΟΥΡΚΟΣ προφανώς προήλθε εκ του ονόματος ηγέτη των ΤΟΥΡΓΟΥΤ ή ΤΟΥΡΓΚΟΥΤ. Εθνολογικά οι Τούρκοι ανήκουν στην ΤΟΥΡΑΝΚΗ ΦΥΛΗ, κλάδος της ΟΥΡΑΛΑΛΤΑΪΚΗΣ ΟΚΟΓΕΝΕΑΣ (δηλ. ΟΥΡΑΛΑ και ΑΛΤΑΑ ΟΡΗ) ανατολικά της Ρωσσίας και βορείως της Μαντζουρίας.            -Από το Τουράν έχουμε κάθοδο των αγρίων αυτών Τούρκων νομάδων προς Νοτιοδυσμάς, προς την γεωγραφικώς καλουμένη Μ. ΑΣΑ και ιστορικώς καλουμένη ΩΝΑ ΕΛΛΑΣ, την οποία οι Τούρκοι στη γλώσσα των ονόμαζαν ΓΟΥΝΑΝΣΤΑΝ δηλ. χώρα των ΩΝΩΝ (υπ' όψιν και σήμερα ακόμη την Ελλάδα την λένε ΓΟΥΝΑΝΣΤΑΝ, χώρα των ΕΛΛΗΝΩΝ) και τους Έλληνες ΓΟΥΝΑΝ δηλ. ΩΝΕΣ.  -Η ΜΚΡΑ ΑΣΑ από την 3η π. Χ. χιλιετηρίδα κατοικήθηκε από τους ΩΝΕΣ, αυτόχθονες κάτοικοι της ΑΤΤΚΗΣ, της ΜΕΓΑΡΔΟΣ και των Β.Δ. και Δυτικών παραλίων της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και από τα μέρη αυτά εξαπλώθηκαν στην Δ. παραλία της Μ. Ασίας, χώρα η οποία από αυτούς ονομάστηκε "ΩΝΑ", οι οποίοι μάλιστα έφθασαν μέχρι τα σύνορα του ΡΑΚ και μέχρι την σημερινή Κύπρο.

     -Άποικοι οι Έλληνες, όχι κατακτητές, δεν αποίκησαν δια πολέμων στον χώρο αυτό. Εξάλλου είχαν ήδη προηγηθεί από τη Ηπειρωτική Ελλάδα οι ΠΕΛΑΣΓΟ πριν των ΩΝΩΝ. Ίδρυσαν πόλεις, εκπολίτισαν εντόπιους ημιάγριους λαούς, εδίδαξαν καλλιέργεια, ναυσιπλοΐα και τελικά απορρόφησαν τους ολίγους προϋπάρχοντες κατοίκους τους οποίους και εξελλήνισαν.     -Η Μ. Ασία από το 3000 π. Χ. μένει καθαρά πλέον με Ελληνικό Στοιχείο, γλώσσα, ήθη, έθιμα, πολιτισμός και θρησκεία Ελληνική. Η ΩΝΚΗ αυτή ΕΛΛΑΔΑ παραμένει Ελληνική μέχρι το 1453 μ. Χ. και με Έλληνες να κατοικείται μέχρι το 1922, περίοδος σφαγών των Ελλήνων από τους Τούρκους.      -Το συνημμένο σκαρίφημα δείχνει την πορεία του Αποστόλου Παύλου στη Μικρά Ασία, όπου φαίνεται καθαρά ότι, όλες οι πόλεις είναι Ελληνικές, οι Τούρκοι μέχρι και σήμερα δεν έχουν κτίσει, ούτε μία πόλη καθαρά Τουρκική.  -Ο ΤΟΥΡΚΟ ιστορικά δεν αναφέρονται πουθενά, στην ΠΑΛΑΑ ΔΑΘΗΚΗ των Αρχαίων Εβραίων, ως και τους πρώτους μεταχριστιανικούς χρόνους. Δεν αναφέρουν τίποτε γι' αυτούς ούτε οι Ρωμαίοι στορικοί. ΦΛΑΒΟΣ, ΩΣΗΠΟΣ, ΠΛΝΟΣ, ΤΑΚΗΤΟΣ κ.λπ. όσο για την ΤΟΥΡΚΑ δεν αναφέρεται ιστορικά ούτε στα μεταχριστιανικά χρόνια. Διότι, απλά δεν υπήρχε τουρκικό κράτος ή έθνος.

 -Περί το τέλος του 10ου μ. Χ. αιώνα, πρωτοεμφανίζονται στην στορία. Τους βρίσκουμε σε ημιάγρια κατάσταση στην πεδιάδα του Μαχάν και Κορασάν, φέρουν δε το όνομα ΚΑΓΧΑΝΔΕΣ Τούρκοι.         -Τον13ο αιώνα μ. Χ. κάνουν την παρουσία τους ως μισθοφόροι της ΠΕΡΣΑΣ με αρχηγό κάποιο ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΣΑΧ. Αργότερα επί Μογγόλου ΤΖΓΣΧΑΝ ΤΕΜΟΥΤΖΝ συγχωνεύθηκαν με αυτούς και εγκαταστάθηκαν το πρώτον εις την περιοχήν των Ελληνικών ΑΔΑΝΩΝ της Μ. ΑΣΑΣ. Εκ της συγχωνεύσεως των ΚΑΓΧΑΝΔΩΝ Τούρκων και των Μογγόλων του ΤΖΓΣΧΑΝ, προήλθαν οι σημερινοί Ασιάτες ΤΟΥΡΚΟ της ΩΝΚΗΣ Ελλάδος.            -Με την πάροδο των ετών οι Τούρκοι αναμίχθηκαν μετά των Αράβων, όπου και ασπάστηκαν τον Μωαμεθανισμό, το ΜΟΥΣΛΜ ή ΣΛΑΜ, που αμφότερα σημαίνουν πλήρη υποταγή στο Θεό και έτσι δημιουργούνται οι ονομασίες ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΣΜΟΣ και ΣΛΑΜΣΜΟΣ. Κατ' εξοχήν, την εποχή εκείνη, θρησκεία, κακώς ερμηνευομένη μισαλλοδοξίας και φανατισμού!          -Το πρώτο Τουρκικό κράτος ιδρύεται επάνω στην ΩΝΚΗ Ελλάδα το 1300 περίπου μ. Χ., από τον ΟΣΜΑΝ ή ΟΘΩΜΑΝ εξ' ου και ΟΣΜΑΝΛΔΕΣ ή ΟΘΩΜΑΝΟ.     -Το Τουρκικό κράτος δια συνεχών σφαγών επεκτείνεται προς το Βυζαντινό Κράτος. Μετά τον θάνατο του Οσμάν το 1326 μ.Χ. αναλαμβάνει ο ΟΡΧΑΝ ο οποίος μεταξύ άλλων καθιστά πρωτεύουσα του Τουρκικού Κράτους την Προύσσα, ιδρύει τα σώματα των Γενιτσάρων (προερχόμενοι

από το παιδομάζωμα, ήταν τόσο φανατισμένοι, ώστε μπορούσαν να σκοτώσουν ακόμη και τους γονείς των). Ο Ορχάν λεηλατεί σφάζει και καταστρέφει τα πάντα στο διάβα του και εξισλαμίζει λαούς με το γιαταγάνι. Επίσης το 1337 και το 1340 μ. Χ. αλληλοδιαδόχως οι Τούρκοι επιδρομείς επιτίθενται κατά των Κρατών της Ευρώπης.      -Τον Ορχάν διαδέχεται ο ΜΟΥΡΑΤ Α' το 1353 μ. Χ. Αυτός καταλαμβάνει το Διδυμότειχο και την Αδριανούπολη, την οποία και καθιστά Πρωτεύουσα. Με συνέχεια κατακτητικούς πολέμους κατά των Βουλγάρων, Σέρβων, κατοίκων Κοσσυφοπεδίου και Βοσνίας κατακτά τα εδάφη και εξισλαμίζει δια της βίας κατοίκους των περιοχών αυτών.     -Το 1389 τον Μουράτ Α΄ διαδέχεται ο ΒΑΓΑΖΗΤ ο οποίος καταλαμβάνει ολόκληρο τον Βαλκανικό χώρο, δηλ. την χερσόνησο του ΑΜΟΥ. Το 1396 μ. Χ. ο Βαγιαζήτ αποφασίζει να πολιορκήσει την ήδη εξασθενημένη Βασιλεύουσα την ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΥΠΟΛΗ. Το 1402 μ. Χ. εις την Μικρά Ασία επέρχεται η Μογγολική Μάστιξ του ΤΜΟΥΡ τρομερός σφαγέας λαών, τύχη αγαθή ο Τιμούρ επιβάλλεται των Τούρκων και γίνεται γενικός Αρχηγός και των Τούρκων.  -Μετά τον Μογγολικό όλεθρο στο θρόνο του Τουρκικού κράτους ανεβαίνει ο υιός του Βαγιαζήτ, ο ΜΩΑΜΕΘ Α΄ με την ίδια κατακτητική συμπεριφορά.    -Το 1414 στο τουρκικό θρόνο ανέρχεται ο Μουράτ Β΄ αυτός καταλαμβάνει την Θεσσαλονίκη και τα ωάννινα το 1430, φθάνει μέχρι την Κόρινθο και τη Πάτρα μολύνοντας πλέον με την τουρκική βαρβαρότητα την ερότητα της Ελλάδος. Επίσης επιτίθεται ο ίδιος το 1444 μ. Χ. και κατά της Αλβανίας εκεί όμως αποκρούεται σθεναρά από τον ΓΕΏΡΓΟ ΚΑΣΤΡΏΤΗ τον επιλεγόμενο ΣΚΕΝΤΕΡΜΠΕΗ.  -Το τεράστιο Ελληνορωμαϊκό κράτος και αργότερα Ελληνοβυζαντινό συρρικνώνεται μπρος στη Τουρκομογγολική πλημμυρίδα και την εσκεμμένη δυτικοευρωπαϊκή απροθυμία και ολιγωρία για βοήθεια, αλλά και την κακή διακυβέρνηση, την χαλάρωση της πάλαι ποτέ Στρατιωτικής ισχύος, την ανεξήγητο θρησκειολογία της εποχής και την ασυγχώρητη αδιαλλαξία του κλήρου για τα "πρωτεία". Συρρικνούται η Βασιλεύουσα, κοσμοκράτειρα της εποχής, σε μία μόνο πόλη, με ένα Ήρωα Εθνομάρτυρα τον ΚΩΝ/ΝΟ ΠΑΛΑΟΛΟΓΟ. Τότε πλέον ο ΜΩΑΜΕΘ Β΄ ή ΜΩΧΑΜΕΤ ή ΜΕΧΜΕΤ το 1453 την 29η Μαΐου ημέρα Τρίτη και ώρα 3 μ.μ., κυριεύει την άλλοτε πρωτεύουσα της Οικουμένης. Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΎΠΟΛΗ πέφτει στα χέρια του πιο βάρβαρου τότε στρατού.  -Έτσι λοιπόν το κράμα των Οσμανλίδων ή Οθωμανών, Μογγόλων και λοιπών εξισλαμισθέντων, δημιουργούν το Τουρκικό κράτος επάνω στα Ελληνικά εδάφη της ΩΝΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.  Η Μικρή σχεδόν χρονικά ιστορία του τουρκικού κράτους, δεν έχει να επιδείξει τίποτε το αξιόλογο, παρά μόνο σφαγές, καταστροφές, λεηλασίες κ.λπ. εν αντιθέσει με την μακραίωνη ιστορία της Ελλάδος, η οποία πέραν των έργων και αθανάτων μνημείων που άφησε στην Ανθρωπότητα, κατέκτησε και δια του πνεύματος την Οικουμένη.        Τέλος! Απευθυνόμενοι στους Τούρκους ηγέτες τους επισημαίνουμε, κάποτε πρέπει να σταματήσουν, την χονδροειδή αυτή, πέρα για πέρα ψευδή ιστορική προπαγάνδα και στηριζόμενοι σ’ αυτήν να μιλούν συνεχώς για διεκδικήσεις προς τα όμορα κράτη των. Διατηρώντας ισχυρό Στρατό εις βάρος του λαού των και να μας αφήσουν και εμάς ήσυχους για ν’ ασχοληθούμε με τα τεράστια κοινωνικά προβλήματα όλοι μας.         -Όταν η δύναμη της αγάπης νικήσει την αγάπη της δύναμης, μόνο τότε οι λαοί θα έχουν ειρήνη.

                                          Ιωάννης Μ. Ασλανίδης                                                                           Αντγος ε.α.                                                              Επίτιμος Δκτης της Σ. Σ. Ε.
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά