ΠΟΜΕΝΣ: Όχι στις διακρίσεις απασχόλησης υγειονομικού προσωπικού των ΕΔ στα Προ-αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών


Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,
  1. Σκοπός της παρούσας επιστολής είναι η ενημέρωσή σας, για το κλίμα έντονης δυσαρέσκειας που επικρατεί στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων σχετικά με τον διαχωρισμό του προσωπικού που απασχολείται στα Προ-αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών ως προς τη θέσπιση μισθολογικών κινήτρων, που ουσιαστικά κατατάσσουν τους στρατιωτικούς σε πολίτες Β΄ κατηγορίας.
  1. Συγκεκριμένα, με την υπ΄αριθμ. 124/1 12.12.2019 τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Υγείας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο ‘’Ρυθμίσεις Θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας’’, ψηφίσθηκε η Τροποποίηση του άρθρου 99 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115) με την οποία θεσπίζονται μισθολογικά κίνητρα για τους ιατρούς και το λοιπό προσωπικό που απασχολείται στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών. Ειδικότερα προστίθενται οι παρακάτω παράγραφοι:

      «3..οι ιατροί και οδοντίατροι που απασχολούνται στα ανωτέρω Κέντρα λαμβάνουν τις αποδοχές  των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' του Μέρους Α' του ν.4472/2017 (Α΄74). Πλέον των αποδοχών του προηγούμενου εδαφίου στους ιατρούς και οδοντιάτρους που συμμετέχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα καταβάλλεται:

              α.  ένας (l) επιπλέον μηνιαίος μισθός ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου, όπως καθορίζεται στην παραγρ. 3 του άρθρου 138 του ν. 4472/2017

              β. το μηνιαίο επίδομα που έχει καθοριστεί κατ' εξουσιοδότηση της παρ.5 του άρθρου 28 του ν.2646/Ι998, (Α’ 236) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

              γ. επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Α' Κατηγορίας, οριζόμενο σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται σωρευτικά υπό τους ανωτέρω προβλεπόμενους όρους καταβολής.

       4. όλο το λοιπό προσωπικό, που απασχολείται στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών λαμβάνει επίσης, πλέον των αποδοχών που καθορίζονται από τις διατάξεις του ν.4354/2015 (Α΄176). Πλέον των αποδοχών του προηγούμενο εδαφίου στο ανωτέρω προσωπικό καταβάλλεται:

                 α. ένας (l) επιπλέον μηνιαίος μισθός εισαγωγικού κλιμακίου της κατηγορίας του,

              β. επίδομα απομακρυσμένων — παραμεθόριων περιοχών, οριζόμενο σε εκατό (100) ευρώ μηνιαίως και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι εργάζονται σε Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, τα οποία εδρεύουν σε απομακρυσμένες — παραμεθόριες περιοχές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και

              γ. επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Α' Κατηγορίας, οριζόμενο σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, εφόσον δεν συντρέχει άλλο επίδομα που χορηγείται για τον ίδιο λόγο.

        Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται σωρευτικά υπό τους ανωτέρω προβλεπόμενους όρους καταβολής.
      5. Τα επιδόματα των περιπτώσεων 3γ και 4γ δεν καταβάλλονται σε περίπτωση που συντρέχουν με άλλο επίδομαπου χορηγείται για τον ίδιο δικαιολογητικό λόγο».

  1. Προς έκπληξη όλων, διαπιστώνουμε ότι καμία ανάλογη πρόβλεψη δεν υπάρχει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Σχέδιο Νόμου (Σ/Ν) που κατατέθηκε και ψηφίσθηκε, τόσο για τους στρατιωτικούς ιατρούς όσο και για το λοιπό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο απασχολείται στα Προ-αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών.
  1. Η ανάγκη ένταξης των στρατιωτικών, στο ίδιο ειδικό καθεστώς με το προσωπικό άλλων υπουργείων που απασχολούνται στα ανωτέρω Κέντρα, καθίσταται αναγκαία, καθώς αυτό θα εξισορροπήσει την άνιση μεταχείριση που υφίσταται, την παρούσα χρονική στιγμή, το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εξαίρεση των στρατιωτικών ιατρών από την ανωτέρω ρύθμιση, παρά το όμοιο των υπηρεσιών που παρέχουν στα ανωτέρω Κέντρα, με τους μη στρατιωτικούς συναδέλφους τους, αποτελεί ενέργεια απαξίωσης που σαφώς δεν απορρέει από την αρχή της ισότητας των πολιτών απέναντι στο νόμο.  
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

Για ποιο λόγο να απολαμβάνουν την εν λόγω ευνοϊκή ρύθμιση όλοι οι Έλληνες πολίτες πλην των στρατιωτικών; Οι στρατιωτικοί δεν αποτελούν ισότιμα μέλη της κοινωνίας; Δεν αποτελεί αυτό πρόδηλη παράβαση της αρχής της ισότητας;
  1. Σας υπενθυμίζουμε ότι οι ένοπλες δυνάμεις ανταπεξήλθαν στο δύσκολο έργο της διαχείρισης των δομών φιλοξενίας των προσφυγικών ροών όταν άλλες υπηρεσίες αδυνατούσαν να το επωμιστούν και σίγουρα τέτοιες ενέργειες δεν αντικατοπτρίζουν την αναγνώριση του ιδιαίτερου έργου που προσφέρουν. Τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων, πιστά στις υποχρεώσεις μας, θα συνεχίσουμε να εκτελούμε στο ακέραιο τα καθήκοντά μας, φέροντας σε πέρας την αποστολή μας, ευελπιστώντας πως θα διαψεύσετε την παρούσα επιστολή, θα σταματήσετε να μας αντιμετωπίζετε ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας και θα υλοποιήσετε τις αυτονόητες δεσμεύσεις σας περί ίσης μεταχείρισής μας στον εργασιακό χώρο.
  1. Εισηγητής θέματος, Τομεάρχης Ισότητας Φύλων, Αικατερίνη Κιουρτσίδου, τηλ. 6983513068.
  2. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377  

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά