Π.Ο.Ε.Σ. - Διευκολύνσεις στρατιωτικών με τέκνα προσχολικής - σχολικής ηλικίας

Π.Ο.Ε.Σ. - Διευκολύνσεις στρατιωτικών με τέκνα προσχολικής - σχολικής ηλικίας
ΘΕΜΑ Διευκολύνσεις Στρατιωτικού Προσωπικού
α. Φ.400/5/332017/Σ.8668/29 Σεπ 15/ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/5β
β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 165/2019 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ. (Ο.Σ.Σ.)
γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 247/2016 και 521/2018 έγγραφά μας
δ. Υπ΄ αριθμ. Φ.400/34/292616/Σ.4753/31.8.2016 ΚΥΑ Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 2808, «Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων»)
1. Με το σχετικό (α) δίδεται το δικαίωμα στις Διοικήσεις όλων των κλιμακίων να διευκολύνουν τις οικογένειες των οποίων και οι δύο (2) γονείς είναι στρατιωτικοί που υπηρετούν στο ΣΞ (συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών οικογενειών), σχετικώς με τη μεταφορά των τέκνων τους από και προς το χώρο του βρεφονηπιακού ή παιδικού σταθμού και των δημοτικών σχολείων, με διαφοροποίηση της ώρας προσέλευσης και αναχώρησης, στις περιπτώσεις που δεν επηρεάζεται η λειτουργία της Μονάδας ή της Υπηρεσίας.
2. Με αφορμή το σχετικό (β) και προκειμένου το ανωτέρω μέτρο να εφαρμοστεί καθολικά σε όλο το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό (και όχι μόνο στο ΣΞ), η Ομοσπονδία μας επανέρχεται στα (γ) όμοια έγγραφά της και δια αυτών παλαιότερη πρότασή της και προτείνει την τροποποίηση της σχετικής (δ), με προσθήκη νέου άρθρου, ως εξής:
«Άρθρο …..
Άδεια απουσίας ολιγόωρη
1. Στα στελέχη των Ε.Δ., καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, ολιγόωρη άδεια απουσίας μέχρι τριών (3) ωρών, με πλήρεις αποδοχές.
2. Οι ολιγόωρες άδειες απουσίας δεν μπορούν να υπερβούν τις εννέα (9) ώρες το μήνα.
3. Στα στελέχη των Ε.Δ., καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, που έχουν ή επιμελούνται τέκνα τα οποία παρακολουθούν μαθήματα σε δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή βρεφονηπιακούς σταθμούς, χορηγείται καθημερινώς ολιγόωρη άδεια προσέλευσης και αναχώρησης προς και από τη Μονάδα προκειμένου να συνοδεύσουν τα τέκνα τους στα ανωτέρω ιδρύματα.
4. Σε περίπτωση που και οι δύο (2) γονείς είναι δικαιούχοι, η άδεια της παραγράφου 3 χορηγείται στον έναν από τους δύο.
5. Για τη χορήγηση της αδείας της παραγράφου 3, το στέλεχος, καθώς και ο Επαγγελματίας Οπλίτης και ο Οπλίτης Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία του υποβάλλει κάθε φορά στη Μονάδα – Υπηρεσία, στην οποία υπηρετεί, σχετική αίτηση, δηλώνοντας ταυτόχρονα εάν ο άλλος γονέας είναι δικαιούχος (ιδιότητα, φορέας εργασίας), καθώς και ότι δεν θα κάνει χρήση της αδείας. 
6. Η άδεια της παραγράφου 3 δεν χορηγείται σε περιόδους που τα ανωτέρω ιδρύματα έχουν διακοπές εργασίας.».

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά