Καυτά ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεων για το ΜΤΣ‏


              κε Υπουργέ.

 

                   Σύμφωνα με δηλώσεις του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Στγού Παναγιώτη Καράμπελα, απαντώντας σε ερωτήματα δημοσιογράφων, όπως προκύπτει και από το από 28-12-2012 δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών: «Με τα 183.000.000,00 ευρώ που υπόγραψε η κυβέρνηση και πήραμε για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε μερισματούχους, καθώς και τα άλλα 158.000.000,00 ευρώ, που διευθετήθηκαν επί υπουργίας στο ΥΠΕΘΑ του Δ. Αβραμόπουλου και θα πρέπει να δοθούν μέχρι το 2027, συνολικά 341.000.000,00 ευρώ, εκμηδένισε τα χρέη του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) και τώρα προχωράμε σε ενέργειες για τη βιωσιμότητά του».

 

                   Ποσό 155.000.000,00 ευρώ περίπου δεν εγγράφηκε στον προϋπολογισμό του 2013 στην ομάδα 0700 (αποζημίωση των μετακινήσεων και γενικά των παγίων ΗΕΕ). Άμεσο  αποτέλεσμα είναι να μην είναι εφικτή ακόμη έως και σήμερα η χορήγηση των μηνιαίων ημερών εκτός έδρας (ΗΕΕ), που δίνονταν τα προηγούμενη έτη στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, για αποζημίωση των πραγματοποιηθεισών υπηρεσιακών μετακινήσεων που πηγάζουν από τις ποικίλες δραστηριότητες - υποχρεώσεις κατά την εκτέλεση των καθημερινών καθηκόντων τους (βραδινές εκπαιδεύσεις, εκτέλεση 24ωρων υπηρεσιών, εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας με υπηρεσιακό όχημα, υπερωριακή απασχόληση κλπ) και οι οποίες δεν αποζημιώνονταν με την αντίστοιχη αμοιβή για νυχτερινή και πέραν του πενθήμερου απασχόληση που καταβάλλεται στο ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας. 

 

                   Όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού τα χρηματικά Διαθέσιμα του ΜΤΣ, με 31 Δεκ 2012, ανέρχονται στο ποσό των 29.269.531,85 ευρώ ενώ οι υποχρεώσεις του ΜΤΣ, με την 31 Δεκεμβρίου 2012,  ανέρχονται στο   ποσό  των 393.809.636,67 ευρώ. Μια διαφορά, δηλαδή, της τάξης των - 364.540.104,82 ευρώ.

 

                   Η υφιστάμενη υποχρέωση του ΜΤΣ προς το Υπουργείο Οικονομικών (158.692.652,05 ευρώ), τακτοποιήθηκε νομοθετικά με το Ν.4058/2012 και έχει πλέον μεταπέσει σε δάνειο διαρκείας 15 ετών το οποίο θα αποπληρώνει το ΜΤΣ κάθε έτος από τα έσοδα του.

 

                   Κατόπιν των ανωτέρω γεννιούνται εύλογα ερωτήματα και παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε προκειμένου εν συνεχεία να ενημερώσουμε τα μέλη μας, τα οποίο εγκλωβίζονται ολοένα και περισσότερο στην ανέχεια και στη φτώχεια.

 

                        -    Από πού προήλθαν τα 183.000.000,00 ευρώ που υπέγραψε η κυβέρνηση και έδωσε στο ΜΤΣ προκειμένου να εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του σε μερισματούχους;

                        -    Θα αποδώσει το ΜΤΣ στο μέλλον τα 183.000.000,00 ευρώ στην Κυβέρνηση ή σε όποιον του τα έδωσε ή αποτελούν έκτακτη επιχορήγηση; Ποιο το αντάλλαγμα της έκτακτης επιχορήγησης, πως θα αναπληρωθεί; Επιχορηγείται από τον κρατικό Π/Υ το ΜΤΣ;

                        -    Εάν δεν είναι έκτακτη επιχορήγηση αυτά τα 183.000.000,00 ευρώ που δόθηκαν, θα εξοφληθούν με νέο δάνειο, όπως έχει τακτοποιηθεί η προηγούμενη οφειλή των 158.000.000,00 ευρώ προς το Υπουργείο Οικονομικών, από το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων των περίπου 390.000.000,00 ευρώ; Θα επαρκούν τα έσοδα του να το καλύψουν και να δίνεται μέρισμα στους απόστρατους συναδέλφους;

                        -    Τα ταμειακά διαθέσιμα του ΜΤΣ με την 31 Δεκ 2012 είναι περίπου 29.000.000,00 ευρώ, εκ των οποίων τα 10.000.000,00 ευρώ ήταν διαθέσιμα για καταβολή του ΒΟΕΑ. 183.000.000,00 ευρώ περίπου είναι οι υποχρεώσεις του για ΒΟΕΑ και οι υποχρεώσεις του συνολικά 390.000.000,00 ευρώ; Πως προέκυψε αυτή η διαφορά ανάμεσα στα διαθέσιμα και στις υποχρεώσεις; Ήταν τόσο μικρές οι κρατήσεις που κατέβαλλαν τα στελέχη σε σχέση με τα ποσά που δικαιούνταν να λάβουν;

                        -    Εάν  σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον Τύπο αυτά τα 183.000.000,00 ευρώ ‘’ΧΑΡΙΣΤΗΚΑΝ - ΔΟΘΗΚΑΝ ΔΩΡΟ’’ προκειμένου να εξυγιανθεί το ΜΤΣ, ερευνήθηκε μήπως υπήρξε λανθασμένη πληροφόρηση στο κοινό, και προβληθήκαμε  ως προνομιούχοι, έναντι άλλων κοινωνικών τάξεων, με χρήματα που μας οφείλονται σε μισθούς, οδοιπορικά;

                        -    Ερευνήθηκε εάν, δηλαδή, ενδεχομένως υπήρξε κάποια μεγαλύτερη επιβάρυνση στις περικοπές των αποδοχών των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών, ώστε να εξοικονομηθούν περισσότερα κονδύλια από το μισθολογικό κόστος και εν συνέχεια να δοθούν στο ΜΤΣ;

                        -    Μήπως αντί για μεγαλύτερη μείωση στο μισθολογικό κόστος υπήρξε ανάλογη εξοικονόμηση  ποσού  περίπου ίδιου με αυτού που δόθηκε στο ΜΤΣ, από τον λειτουργικό Π/Υ του ΥΠΕΘΑ, μέσω δηλαδή του κονδυλίου ΚΑΕ 0711 που καταβάλλονταν έως το 2012 οι χορηγούμενες ΗΕΕ;

                        -    Η διαφορά περίπου των 155.000.000,00 ευρώ λιγότερα που εγγράφηκαν στο Π/Υ 2013 στο κονδύλιο των οδοιπορικών (ΚΑΕ 0711) σε σχέση με το 2012 συμπεριλήφθηκε στο μεσοσταθμικό 8% των μειώσεων των αποδοχών που αποφασίστηκε από 1-8-2012;

                        -    Το ΓΛΚ στο έγγραφο του που αναφέρει για περίπου 10% από 1-1-2014. Υπολογίζει το ΓΛΚ αυτές τις περικοπές των παγίων οδοιπορικών που αντιστοιχεί σε 12% απώλεια.

 

                        -    Στη Βουλή των Ελλήνων δόθηκε απάντηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο ότι η καταβολή των μηνιαίως χορηγούμενων ΗΕΕ κατά τα προηγούμενα έτη δεν αποσκοπούσε στην οικονομική ενίσχυση του στρατιωτικού προσωπικού των Ε.Δ αλλά στην αποζημίωση του για πραγματοποιηθείσες υπηρεσιακές μετακινήσεις που πηγάζουν από τις ποικίλες δραστηριότητες - υποχρεώσεις κατά την εκτέλεση των καθημερινών καθηκόντων τους και οι οποίες δεν αποζημιώνονταν (βραδινές εκπαιδεύσεις, εκτέλεση 24ωρων υπηρεσιών, εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας με υπηρεσιακό όχημα, υπερωριακή απασχόληση κλπ). Οι βραδινές εκπαιδεύσεις, η εκτέλεση 24ωρων υπηρεσιών, η εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας με υπηρεσιακό όχημα, η υπερωριακή απασχόληση κλπ δεν υφίστανται το 2013, ώστε να μην χρειάζεται να αποζημιωθούν; Διακόπηκαν;


                        -    Με ποια κονδύλια ή και με ποια μορφή αποζημίωσης θα καταβληθούν το 2013;

 

                        -    Που πήγαν δηλαδή τα 155.000.000,00 ευρώ που περικόπηκαν από τα οδοιπορικά όταν μέχρι και σήμερα δεν αποζημιώνεται η υπερωριακή εργασία, η 24ωρη υπηρεσία κ.λ.π;

 

                        -    Έχουν γίνει ενέργειες για νομοθετική ρύθμιση θέσπισης της υπόψη αποζημίωσης;

 

                        -    Πότε θα καταβληθούν τα ποσά που οφείλονται στους υπηρετούντες στο ΣΞ από Νοε 2012 και στους υπηρετούντες στο ΠΝ και ΠΑ από την 1-1-2013;


                        -    Στον Τύπο παρουσιάστηκαν ως προνομιούχοι οι στρατιωτικοί με τίτλους «Μποναμάς 185.000.000,00 ευρώ στους στρατιωτικούς ή 185.000.000,00 ευρώ ήταν το δώρο της κυβέρνησης προς τους δικαιούχους του ΜΤΣ, οι οποίοι αναμένουν από το 2009 την καταβολή του βοηθήματος που αφορά στα παιδιά τους». Ποιος χρωστάει σε ποιον;


                        -   
Αλλά ακόμη και για την «τρύπα» των 350.000.000,00 ευρώ του ΜΤΣ ευθύνονται οι μέτοχοι του;


                        -    Ποια φυσικά πρόσωπα πήραν αποφάσεις τα τελευταία χρόνια που είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτό το μεγάλο άνοιγμα; Ελέγχθηκαν για αυτές τις αποφάσεις τους;

 

                   Ευελπιστώντας στην απάντησή σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία, επαναφέροντας το αίτημά μας για συνάντηση μαζί σας.

 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

 

Ο Πρόεδρος
 
Τσουκαράκης Ανέστης
Αντισυνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800
Ο Γεν. Γραμματέας
 
Τσάκαλος Αναστάσιος
Αρχικελευστής ΕΜΘ (ΜΗΧ)
6943487931
 
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά