Επίδομα Εορτών Πάσχα 2013 και μη μονιμοποιηθέντες ΕΠΟΠ και ΕΜΘ


ΘΕΜΑ  :    Επίδομα Εορτών Πάσχα 2013 και μη μονιμοποιηθέντες ΕΠΟΠ και ΕΜΘ

ΣΧΕΤ   :    α.    Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222, «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»)

                   β.    Ν.2936/2001 (ΦΕΚ Α΄ 166, «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις»)

                   γ.    Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»)

                   δ.    Υπ΄ αριθμ. Φ.411/27/81060/9-3-2011 απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 378, «Συγκρότηση και λειτουργία των κατά κλάδο συμβουλίων μεταθέσεων, εξειδίκευση κριτηρίων και λοιπών θεμάτων σχετικά με τις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»)

 

1.  Σύμφωνα με την υποπαράγραφο Γ.1 της παραγράφου Γ του σχετικού (α) ορίζεται ότι: «1. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και Ο.Τ.Α., καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχους της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, καταργούνται από 1.1.2013».

 

2.  Σύμφωνα, επίσης, με το άρθρο 5 του σχετικού (β), ορίζεται ότι: «1. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες αναλαμβάνουν υποχρέωση "επταετούς" παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις, εκτός αν γίνει δεκτή η παραίτησή τους πριν συμπληρωθεί η "επταετία". Μετά τη συμπλήρωση της "επταετούς" υπηρεσίας μπορούν να μονιμοποιηθούν, ύστερα από αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν, εφόσον: α. Επιτύχουν σε γραπτές εξετάσεις δοκιμασίας και β. Κριθούν για μονιμοποίηση από τα αρμόδια γι' αυτούς Συμβούλια Κρίσεων των οικείων Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τους ατομικούς τους φακέλους».

 

3.  Από την παράθεση των ανωτέρω προκύπτει σαφέστατα το συμπέρασμα ότι οι μη μονιμοποιηθέντες Επαγγελματίες Οπλίτες, αλλά και οι Εθελοντές Μακράς Θητείας που δεν μονιμοποιήθηκαν κάνοντας χρήση τις διατάξεις του άρθρου 69 του σχετικού (γ), δεν αντιμετωπίζονται ως μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Ενισχυτική, δε, αυτού του συμπεράσματος είναι και η σχετική (δ) η οποία δεν αφορά και δεν έχει εφαρμογή στους μη μονιμοποιηθέντες ανωτέρω καθόσον σύμφωνα με το άρθρο (1) ορίζεται ότι: «1. Η παρούσα απόφαση αφορά τους Αξιωματικούς όλων των κατηγοριών, τους Ανθυπασπιστές, τους Μονίμους και Εθελοντές Υπαξιωματικούς, τους Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και τους μονιμοποιηθέντες Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ)…..».

 

4.  Συνάδελφοί μας μη μονιμοποιηθέντες Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.), μέλη του Συνδέσμου μας, αναμένοντας ότι η Πολιτεία κατά την τελευταία μισθοδοσία θα τους κατέβαλλε το, λιγοστό έστω, επίδομα εορτών Πάσχα που προβλέπεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθόσον τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 1 δεν αναφέρονται σε αυτούς, διαπίστωσαν ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη και ευλόγως αναρωτήθηκαν τους λόγους.

 

5.  Κατόπιν των ανωτέρω και θεωρώντας ότι οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες προφανώς εκ παραδρομής συμπεριέλαβαν στις μη δικαιούχους του επιδόματος εορτών του Πάσχα του έτους 2013 τους μη μονιμοποιηθέντες Επαγγελματίες Οπλίτες και μη μονιμοποιηθέντες Εθελοντές Μακράς Θητείας παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαιτούμενες εκείνες ενέργειες προς αποκατάσταση της αβλεψίας ή παράλειψης τούτης.

 

6.  Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία.

 

7.  Τα κόμματα του Ελληνικού κοινοβουλίου, προς τα οποία αποστέλλεται το παρόν, παρακαλούνται για την υποβολή σχετικού ερωτήματος προς τα αρμόδια Υπουργεία.

 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

 

Ο Πρόεδρος
 
Τσουκαράκης Ανέστης
Αντισυνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800
Ο Γεν. Γραμματέας
 
Τσάκαλος Αναστάσιος
Αρχικελευστής ΕΜΘ (ΜΗΧ)
6943487931
 
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά