Από την Δευτέρα 30 Μαΐου έως την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022, πραγματοποιήθηκε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο «Διοίκηση και Ηγεσία Μικρών Κλιμακίων» (Junior Command and Leadership Course), που διοργάνωσε η νεότευκτη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων στην Νέα Πέραμο Αττικής.

Την εκτέλεση της εκπαίδευσης ανέλαβε η Κινητή Ομάδα Εκπαίδευσης British Military Advisory and Training Team (BMATT) και συμμετείχαν σε αυτή 30 Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί της ΔΕΠ του ΓΕΕΘΑ.

Σκοπός του προγράμματος, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών των Ενόπλων Δυνάμεων σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΓΕΕΘΑ, ήταν η προετοιμασία και επιμόρφωση των στελεχών που υπηρετούν ή πρόκειται να υπηρετήσουν ως επικεφαλής τμημάτων Ειδικών Δυνάμεων – Ειδικών Επιχειρήσεων (ΕΔ-ΕΕ) επιπέδου Ομάδος έως και Λόχου, με επιχειρησιακά διδάγματα από φίλες και σύμμαχες Χώρες.