Το 2022 θα προσληφθούν εξήντα (60) ΕΠΟΠ Υγειονομικού

 


Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης, με θέμα «Στελέχωση του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών (401 ΓΣΝΑ) με μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

 Από την αρχική εκδήλωση της υγειονομικής κρίσης και μέχρι σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) καταβάλει, διαρκώς και σε συνέργεια με το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ, κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση των υπαγόμενων σε αυτό νοσοκομείων σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού. Για τον σκοπό αυτό, κατά τα έτη 2020-21, προσλήφθηκαν συνολικά τριακόσια εβδομήντα επτά (377) άτομα ως επικουρικό προσωπικό, τα οποία καλύπτουν τις επιτακτικές ανάγκες των στρατιωτικών νοσοκομείων (ΣΝ). 

Ειδικότερα, στο 401 ΓΣΝΑ εργάζονται σήμερα πενήντα δύο (52) άτομα ως νοσηλευτικό προσωπικό. Επίσης, τόσο κατά τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, τακτικού και εποχικού, πολιτικού προσωπικού για το προηγούμενο έτος, όσο και για το τρέχον έτος, τα Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) και το ΝΙΜΤΣ υπέβαλαν τα αιτήματά τους με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθητοποίηση για την κάλυψη των πάγιων αναγκών, σε υγειονομικό προσωπικό, των νοσοκομείων αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ, εντός του υφιστάμενου πλαισίου της δημοσιονομικής πολιτικής. 

Τον ετήσιο προγραμματισμό του έτους 2021 ακολούθησε η υπ’αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./17/3238/11.03.21 Απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, με την οποία εγκρίθηκε η κίνηση της διαδικασίας για πρόσληψη εκατό τριάντα οκτώ (138) μονίμων υπαλλήλων διαφόρων κλάδων και κατηγοριών για το ΥΠΕΘΑ και επίκειται η -2- έκδοση σχετικής προκήρυξης από το ΑΣΕΠ. Από τις προαναφερθείσες θέσεις, οι πενήντα εννέα (59) αφορούν στην κάλυψη αναγκών σε προσωπικό των ΣΝ και των τριών ΓΕ. 

Συγκεκριμένα, οι εννέα (9) εξ αυτών αφορούν σε προσλήψεις, κυρίως υγειονομικών ειδικοτήτων, για το 401 ΓΣΝΑ. Περαιτέρω, στον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων τρέχοντος έτους αναφορικά με το στρατηγικό τετραετή σχεδιασμό πολιτικής προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ετών 2022-2025, υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών από τα ΓΕ συνολικά τριακόσια είκοσι (320) αιτήματα, που αποτυπώνουν τις ανάγκες σε προσωπικό διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων των νοσοκομείων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΥΠΕΘΑ. Ειδικότερα, το ΓΕΣ υπέβαλε απαίτηση για ογδόντα τέσσερις (84) θέσεις, εκτιμώμενων αναγκών σε προσωπικό για το 401 ΓΣΝΑ. 

Αναφορικά με τους εισακτέους στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), όπως και εσείς διαπιστώνετε στην Ερώτησή σας, παρατηρείται αυξητική τάση των εισακτέων.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, εντός του έτους 2021, προσελήφθησαν συνολικά σαράντα δύο (42) ΕΠΟΠ ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτή για την περαιτέρω ενίσχυση των νοσηλευτικών υπηρεσιών του Στρατού Ξηράς, εκ των οποίων οι είκοσι έξι (26) τοποθετήθηκαν στο 401 ΓΣΝΑ και οι δεκαέξι (16) στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως (ΓΣΝΕ), ενώ για το έτος 2022 αναμένεται η πρόσληψη επιπλέον εξήντα (60) ΕΠΟΠ Υγειονομικού, η κατανομή των οποίων σε ειδικότητες δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά