Δημιουργείται Σχολή Εκπαίδευσης Τεχνιτών Αεροπορικού Υλικού – ΣΕΤΑΥ στο Σ.Ξ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 80/2018

ΦΕΚ 150/Α/21-8-2018

Συγκρότηση Σχολής Εκπαίδευσης Τεχνιτών Αεροπορικού Υλικούα π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε:


Άρθρο 1

Συγκρότηση Σχολής Εκπαίδευσης Τεχνιτών Αεροπορικού Υλικού


Στο Στρατό Ξηράς, συγκροτείται και λειτουργεί Σχολή Εκπαίδευσης Τεχνιτών Αεροπορικού Υλικού (ΣETAY).


Άρθρο 2

Αποστολή


1. Η ΣΕΤΑΥ έχει ως αποστολή:


α) Την παροχή εκπαίδευσης, στην περίοδο της ειρήνης, στο προσωπικό του Όπλου της Αεροπορίας Στρατού και του Σώματος του Τεχνικού, στη συντήρηση αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Ειδικότερα, στη Σχολή παρέχεται:


αα) Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στους αξιωματικούς του Σώματος του Τεχνικού και στο τεχνικό προσωπικό του Όπλου της Αεροπορίας Στρατού και του Σώματος του Τεχνικού, με σκοπό την απόδοση σε αυτούς τεχνικών ειδικοτήτων συντήρησης μηχανικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων αεροπορικού υλικού.


ββ) Εκπαίδευση εξειδίκευσης στους αξιωματικούς του Σώματος του Τεχνικού και στο τεχνικό προσωπικό του Όπλου της Αεροπορίας Στρατού και του Σώματος του Τεχνικού αντίστοιχης ειδικότητας, στη συντήρηση συγκεκριμένου τύπου αεροσκαφών και ελικοπτέρων ή επί μέρους συγκροτημάτων - συστημάτων αυτών (ιδίως μηχανικών δυναμικών - δομικών συγκροτημάτων, κινητήρων, ηλεκτρικών, οπλικών και ηλεκτρονικών συστημάτων).


γγ) Εκπαίδευση στους οπλίτες θητείας, με σκοπό την απόδοση σε αυτούς ειδικοτήτων συντήρησης αεροπορικού υλικού.


β) Την ενημέρωση των αξιωματικών του Όπλου της Αεροπορίας Στρατού και του Σώματος του Τεχνικού επί του συστήματος συντήρησης καθώς και επί των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας συντήρησης αεροπορικού υλικού.


γ) Τη διοργάνωση σεμιναρίων - ημερίδων με σκοπό την ανάπτυξη και διατήρηση τεχνικής συνείδησης καθώς και την ανάδειξη της σημασίας και των ιδιαιτεροτήτων της τεχνικής υποστήριξης αεροπορικού υλικού.


δ) Την ανάπτυξη σχέσεων με την ακαδημαϊκή κοινότητα, ιδίως με σχολές συναφούς γνωστικού αντικειμένου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (αεροναυπηγικής - συντήρησης αεροσκαφών), με σκοπό την παρακολούθηση της εξέλιξης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μεθόδων και μέσων διδασκαλίας.


ε) Τη σύνταξη μελετών επί θεμάτων συντήρησης αεροπορικών μέσων με έμφαση στον τομέα της εκπαίδευσης.


στ) Τη σύνταξη εκπαιδευτικών εγχειριδίων επί της συντήρησης αεροπορικού υλικού.


2. Σε καιρό πολέμου η λειτουργία της Σχολής αναστέλλεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.


Άρθρο 3

Κατηγορία - Αυτοτέλεια


1. Η ΣΕΤΑΥ ανήκει στην κατηγορία των Σχολών Ειδικής Εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς, όπως αυτή καθορίζεται στην περίπτ. γ΄ της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.1394/1983.


2. Η Σχολή είναι επιπέδου Μονάδας και είναι διοικητικά και οικονομικά ανεξάρτητη.


Άρθρο 4

Λοιπές διατάξεις


Οι διατάξεις του ν.1394/1983, που διέπουν τις Σχολές Ειδικής Εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς ή παρέχουν εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων, εφαρμόζονται και για την ΣΕΤΑΥ.


Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος


Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως...

ΠΗΓΗ

https://staratalogia.blogspot.com/2018/08/blog-post_58.html
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά