ΠΟΕΣ: Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Θέματα Στρατιωτικού ΠροσωπικούΠΡΟΣ : ΓΕΑ/ΟΛΚΑ Αρ. Πρωτ. 344/2016 Αθήνα, 21 Δεκ 2016

ΚΟΙΝ : - κ.κ. ΥΕΘΑ, ΑΝΥΕΘΑ- ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

- κ. Α/ΓΕΑ

- ΓΕΑ/Δ6

ΘΕΜΑ : Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Θέματα Στρατιωτικού Προσωπικού

ΣΧΕΤ : α. Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85, «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»)β. Φ.900/ΑΔ.9257/Σ.2028/30-11-2016/ΓΕΑ/ΟΛΚΑ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του σχετικού (α), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι: «Ο λογιζόμενος στο διπλάσιο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας των υπαλλήλων - λειτουργών του Δημοσίου και των στρατιωτικών, καθώς και οι αναγνωριζόμενοι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όπου για την αναγνώριση των πλασματι-κών αυτών χρόνων ασφάλισης προβλέπεται καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλι-σης της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται επί των συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά το μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς και, εφόσον έχει διακοπεί η απασχόληση, επί των αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης αναπροσαρμοσμένων κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Το συνολικό ποσό της κατά τα ανωτέρω εξαγοράς καταβάλλεται σε τόσες μηνιαίες δόσεις, όσοι είναι οι μήνες που αναγνωρίζο-νται. Το ποσό αυτό μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς».

2. Σύμφωνα με οδηγίες σας, που εδόθησαν με το σχετικό (β) έγγραφό σας και συγκεκριμένα στην παράγραφο 2β αυτού, δεν παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης στις περιπτώσεις εφάπαξ καταβολής χρηματικών ποσών για την αναγνώριση στο διπλάσιο ή τριπλάσιο σε καιρό πολέμου, χρόνου πτητικής ή πτωτικής ενέργειας κλπ καθώς και του χρόνου σε Μονάδες εκστρατείας.

3. Εκτιμούμε ότι η ανωτέρω οδηγία, προφανώς εδόθη εκ παραδρομής και εσφαλμένης ερμηνείας του νόμου, δεδομένου μάλιστα ότι ο νομοθέτης δεν εξουσιοδότη-σε κανένα για διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος και ερμηνείας του, τουναντίον ήθελε Π α ν ε λ λ ή ν ι α Ο μ ο σ π ο ν δ ί α Ε ν ώ σ ε ω ν Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν – Έ τ ο ς ι δ ρ ύ σ ε ω ς 2 0 1 3και τελικά νομοθέτησε ενιαίους κανόνες.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την απαλοιφή από το έγγραφό σας της ανωτέρω ερμηνείας (δια ορθής επαναλήψεως) και ως εκ τούτου της υιοθέτησης από την Υπηρεσία σας της δυνατότητας των υπηρετούντων στην Πολεμική Αεροπορία συναδέλφων μας, που επιθυμούν να καταβάλλουν εφάπαξ το ποσό της εξαγοράς του χρόνου συντάξιμης υπηρεσίας τους, όπως άλλωστε συμβαίνει και στους έτερους 2 Κλάδους (ΣΞ και ΠΝ).

5. Η ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, προς την οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για την παρέμβασή της και διευθέτηση του θέματος.

6. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.


Για την Εκτελεστική Γραμματεία Ο Πρόεδρος
Τσουκαράκης Ανέστης
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800
Ο Γεν. Γραμματέας
Μαστρογιαννάκης Χρίστος
Λοχαγός (ΠΒ)
6931116066
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά