ΣτΕ και Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης

Σας γνωρίζεται ότι σήμερα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015, ο νομικός μας εκπρόσωπος κ. Γεώργιος Αντωνακόπουλος, εμφανίστηκε ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης, μετά από την ορισθείσα του τελευταίου ημερομηνία και κατέθεσε υπόμνημα με τα επιχειρήματα των εν ενεργεία στρατιωτικών επί της από 21-08-2014 και με αριθμ. καταθ. Π4825/22-08-2014 αιτήσεως περί διαπίστωσης της μη συμμόρφωσης της Διοίκησης προς την υπ’ αριθμ. 2193/2014 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Υπενθυμίζεται ότι επί της από 21-08-2014 ανωτέρω αιτήσεώς μας, εξεδόθη το υπ’ αριθμ. 12/2014 πρακτικό του Συμβουλίου της Επικρατείας, με το οποίο διαπιστώθηκε η μη συμμόρφωση του Δημοσίου προς την ακυρωτική απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας και κλήθηκε το Υπουργείο Οικονομικών να συμμορφωθεί προς την εν λόγω απόφαση εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση του ως άνω πρακτικού. Νέα ημερομηνία συζήτησης της υποθέσεως ορίσθηκε με το ανωτέρω πρακτικό η 28η Νοεμβρίου 2012, κατόπιν, δε, αναβολής, η αίτηση συζητήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2015. 
Η Διοίκηση, μετά τη δημοσίευση της προαναφερθείσας ακυρωτικής απόφασης, είχε την υποχρέωση να θεωρήσει ως ισχύουσες τις προ του ν. 4093/2012 μισθολογικές διατάξεις και να καταβάλει στους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις για τον εφεξής χρόνο τις αποδοχές που δικαιούνται βάσει των διατάξεων, που ίσχυαν προ της τροποποιήσεως τους με τις αντισυνταγματικές  διατάξεις του ν. 4093/2012. 
Αντ΄ αυτού, με τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4037/2014 (ΦΕΚ τ. Α’ 246/15-11-2014), σε φερόμενη συμμόρφωση προς την ανωτέρω ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία διεγνώσθη η αντισυνταγματικότητα των προμνησθεισών ρυθμίσεων του ν. 4093/2012, θεσπίζεται νέο μισθολόγιο για τους στρατιωτικούς, το οποίο αντικατέστησε τις ανίσχυρες ρυθμίσεις του ν. 4093/2012 αναδρομικά από 1-08-2012. Με τις ανωτέρω ρυθμίσεις, θεσπίστηκαν αναδρομικά αποδοχές για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες είναι μειωμένες σε ποσοστό περίπου πενήντα τοις εκατό (50%) σε σχέση με τις αποδοχές που ελάμβαναν έως την 31-07-2012, ήτοι προ της θέσης σε ισχύ των αντισυνταγματικών ρυθμίσεων του ν. 4093/2012. Ειδικότερα, συνεπεία των ανωτέρω διατάξεων επιστρέφεται στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων μόνον το πενήντα τοις εκατό (50%) των αναδρομικών διαφορών αποδοχών, οι οποίες προέκυψαν από την 1-08-2012 έως τις 30-06-2014, και μάλιστα σε βάθος τριετίας. 
Η απερίφραστη και απροκάλυπτη άρνηση της Διοίκησης να συμμορφωθεί προς το δεδικασμένο της ακυρωτικής απόφασης, προφασιζόμενη διαφόρους λόγους που δεν εδράζονται σε συνταγματικές διατάξεις, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει δεκτό ότι αιτιολογείται με την επίκληση της αμιγώς τεχνικής φύσεως γνωμοδότησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η οποία δεν είναι καθ’ ύλην αρμόδια για να γνωμοδοτεί για τον τρόπο συμμόρφωσης της Διοίκησης προς την απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας.
Ζητήσαμε να διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση της Διοίκησης προς την υπ’ αριθμ. 2193/2014 απόφαση της Ολομελείας του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης και να κληθεί η Διοίκηση σε άμεση πλήρη συμμόρφωση προς την ανωτέρω ακυρωτική απόφαση, όπως ορίζεται στο υπ’ αριθμ. 12/2014 Πρακτικό Συμμόρφωσης και να επιβληθεί εις βάρος της η δέουσα χρηματική κύρωση  σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 Ν. 3068/2002 και το άρθρου 3 του π.δ. 61/2004. 
Αναμένουμε με ενδιαφέρον την απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης και θα σας ενημερώσουμε σχετικά.
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά