Γράφει ο Γιάννης Κοκκινίδης 
Χρειάστηκαν να περάσουν έξι ολόκληροι μήνες για να επιβεβαιωθεί πλήρως δημοσίευμα του newpost.gr όπου αναφερόταν σε αυτό ότι οι τροϊκανοί μεταξύ άλλων πιέζουν να παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία οι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και να μην αποστρατεύονται σε ηλικία 45 και 48 ετών. 

Σύμφωνα με ανώτατη πηγή του ΓΕΕΘΑ, που δεν επιδέχεται διάψευση, ανέφερε ότι έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση και προσεχώς θα πάρει και τη μορφή σχετικού νόμου, σύμφωνα με τον οποίο οι αξιωματικοί πλέον δεν θα κρίνονται από τις ηγεσίες τους ως ακατάλληλοι και «ευδοκίμως τερματίσαντες».
Δεν θα οδηγούνται υποχρεωτικά σε αποστρατεία, όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται ,οι αξιωματικοί όπως αναφέραμε και σε χτεσινή ανάρτηση, θα παραμένουν έως και το 58ο έτος ηλικίας τους.
Οικονομικά θα είναι τέτοια τα κίνητρα που ελάχιστοι αξιωματικοί θα αποφασίζουν να αποστρατευτούν πριν συμπληρώσουν 40 έτη στην ενεργό υπηρεσία. Τα δεδομένα δεν θα τους επιτρέπουν να κρεμούν το πηλήκιο πριν το 58ο έτος ηλικίας τους.
Συγκεκριμένα αυτό το νέο σχέδιο νόμου που θα πάει για ψήφιση στη Βουλή, θα εμφανιστεί ως τροποποίηση του νόμου 3883 «περί ιεραρχίας και εξέλιξης» που είχε συντάξει ο Ευάγγελος Βενιζέλος όταν το 2010 ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας.
Συγκεκριμένα τέσσερα χρόνια μετά την ισχύ του 3883 διαπιστώθηκε η ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι διαφαινόμενες λειτουργικές και ερμηνευτικές δυσχέρειες που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του. Επίσης με τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν, διαφάνηκε η ανάγκη να αξιοποιηθεί καλύτερα το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.
Παλαιότερα αρκετοί αξιωματικοί που αποστρατεύονταν σε νεαρή σχετική ηλικία συνέχιζαν να εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα δεν υπάρχει ζήτηση
Επιπλέον όσοι αποστρατεύονται χωρίς να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τα 35 έτη υπηρεσίας στο Στράτευμα, μειώνεται κατά 55% το ποσό της σύνταξής τους που είναι πάνω από τα 1.200 ευρώ. Επιπλέον τα μερίσματα μειώθηκαν κατά πολύ ενώ οι εν ενεργεία αξιωματικοί μπορεί να έχουν κρατήσεις αλλά παίρνουν ολόκληρο το μισθό τους και τα επιδόματα. Επίσης οι αξιωματικοί που έχουν αποκτήσει εφόδια και εμπειρία θα συνεχίσουν να νιώθουν παραγωγικοί και να προσφέρουν στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας αντί να αποσυρθούν στο σπίτι τους και να μην ξέρουν τι να κάνουν.
Έτσι από το ΓΕΕΘΑ συντάχτηκε το εν λόγω προσχέδιο νόμου και δόθηκε στα Γενικά Επιτελεία με σκοπό την υποβολή από πλευράς τους προτάσεων σχολίων και επισημάνσεων. Λόγω της σοβαρότητας και της σπουδαιότητας του θέματος ζητήθηκε από τα Επιτελεία να μελετήσουν την πρότασή του και να απαντήσουν έως τις 20 Οκτωβρίου με τυχόν παρατηρήσεις εάν έχουν. Σκοπός είναι να υπάρξει όσο το δυνατόν πληρέστερη πρόταση ώστε αυτή να δοθεί στη συνέχεια στον υπουργό Εθνικής Άμυνας ώστε μετά να πάει στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση.
Τα κυριότερα σημεία της πρότασης αυτής είναι:
  • Στο πλαίσιο της ισονομίας και της ανάδειξης των πλέον ικανών στελεχών εισάγεται και στα στελέχη του ν. 2439/1996 ο θεσμός της κρίσης « κατ’ απόλυτη εκλογή ». Παρέχεται δε εξουσιοδότηση για την έκδοση κανονιστικών πράξεων με σκοπό τη συγκεκριμενοποίηση των θέσεων ευθύνης των ανώτατων Αξιωματικών ως προσόν για τη κρίση αυτή, αλλά και των κριτηρίων που οδηγούν στον ανώτερο αυτό είδος κρίσης. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου των στελεχών και η αντικειμενική κρίση των συμβουλίων κρίσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με την οριοθέτηση ευκρινούς και πλήρους σταδιοδρομικής οδού με συγκεκριμένα βήματα υπηρεσιακής εξέλιξης και κατάρτισης, με αποτέλεσμα αφενός τα στελέχη να γνωρίζουν έγκαιρα τα απαιτούμενα για την εξέλιξή τους προσόντα και αφετέρου να διευκολύνεται η διαπίστωση από τα αρμόδια συμβούλια κρίσεων της κτήσης των προσόντων αυτών.
  • Tο σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού δύναται να τίθεται εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ), ούτως ώστε να συμπληρώνεται, εφόσον και μόνο το επιθυμεί, το σχήμα: 35 χρόνια υπηρεσίας ( κατά κανόνα όταν το στέλεχος θα είναι 53 ετών) – 40 χρόνια υπηρεσίας (58 ετών). Η δυνατότητα αυτή σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με τις ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις ούτε τα ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ η άμεση και υποχρεωτική αποστρατεία των στελεχών (πλην Αρχηγών και Αντιστρατήγων και αντιστοίχων) και αντιμετωπίζεται μια χρόνια παθογένεια στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία οδηγούσε στην αποστρατεία ικανά και παραγωγικά στελέχη και μάλιστα αιφνίδια, προκαλώντας αναστάτωση όχι μόνο στην επαγγελματική τους κατάσταση αλλά τόσο στην προσωπικού τους ζωή όσο και στον οικογενειακό τους προγραμματισμό. Πλέον ουδείς αποστρατεύεται, εφόσον δεν το επιθυμεί, πριν το 58ο έτος της ηλικίας του. Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζεται, αυταπόδεικτα πλέον, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του στρατιωτικού επαγγέλματος, ο οποίος ενέχει τον χαρακτήρα τρόπου ζωής με αποτέλεσμα την απροθυμία διακοπής του συναισθηματικού δεσμού που αναπτύσσεται μεταξύ των στελεχών και της υπηρεσίας, σε χρόνο που δεν έχει επιλεγεί από το ίδιο το στέλεχος.
  • Διευκρινίζονται οι περιπτώσεις της αυτεπάγγελτης αποστρατείας Αξκων, οι οποίες αφορούν τους επαγγελματικά ακατάλληλους ή ανεπαρκείς Αξκους των οποίων οι πράξεις και οι συμπεριφορές χαρακτηρίζονται ως τέτοιες στα αρχικά στάδια της σταδιοδρομίας τους.
  • Με σκοπό την κατοχύρωση της συνέχειας της διοικήσεως στις Ένοπλες Δυνάμεις και την παροχή για όλα τα στελέχη μέχρι και του βαθμού του Αντιστρατήγου και αντιστοίχων ( πλην Αρχηγών) επαρκούς χρόνου για την άσκηση των καθηκόντων τους, την αξιοποίηση των ιδιαίτερων ικανοτήτων τους αλλά και της εν γένει δοκιμασίας τους, καθορίζεται:
  • Ότι η αποστρατεία των ανωτάτων Αξκων βαθμού Ταξιάρχου, Υποστρατήγου και αντιστοίχων με κρίση «ευδοκίμως τερματίσας», είναι δυνατή μόνο για όσους συμπληρώνουν τέσσερα (4) έτη στο βαθμό τους.
  • Ως ελάχιστη θητεία των Αντιστρατήγων και αντιστοίχων (πλην Αρχηγών) αυτή του ενός (1) έτους.
  • Υποχρέωση διετούς παραμονής όπου είναι δυνατόν, στις θέσεις στις οποίες συμπληρώνεται ο απαραίτητος χρόνος διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας, δεδομένου ότι το ένα (1) έτος στις θέσεις αυτές κρίνεται ανεπαρκές για τη δοκιμασία του προσωπικού και την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.
Επαναλαμβάνεται και τονίζεται ότι το σύνολο των παραπάνω προτάσεων όσο και ο υπόψη νόμος σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται και δεν επηρεάζουν οποιαδήποτε μισθολογική ή συνταξιοδοτική κατάσταση των στελεχών των ΕΔ.
Μία τέτοια εξέλιξη βέβαια θα ενισχύσει τα Μετοχικά αλλά και τα συνταξιοδοτικά ταμεία των αξιωματικών.
http://kranosgr.blogspot.gr/2014/09/blog-post_978.html?spref=fb