Γράφει ο Γιάννης Κοκκινίδης

Ριζικές αλλαγές δρομολογούνται στην καριέρα των στρατιωτικών και αναμένονται προσεχώς να κατατεθούν στη Βουλή, υπό μορφή σχεδίου νόμου, που θα ψηφιστεί από την Ολομέλεια.

Σύμφωνα με αυτές τις αλλαγές, κανένας αξιωματικός -στις τακτικές και έκτακτες ετήσιες κρίσεις- δεν θα κρίνεται «ευδοκίμως τερματίσας» τη σταδιοδρομία, από τα Συμβούλια των Κλάδων, σε ηλικία μικρότερη των 58 ετών.


Επίσης στα 53 τους έτη οι αξιωματικοί θα έχουν τη δυνατότητα και το δικαίωμα να επιλέξουν σε ποια «δεξαμενή» θα μπαίνουν.
Η μία θα αφορά αυτούς που θα επιθυμούν να παραμείνουν στάσιμοι έως το βαθμό του Συνταγματάρχη και να αποστρατεύονται με το βαθμό του ταξιάρχου και η άλλη δεξαμενή στην οποία θα εντάσσονται όσοι αξιωματικοί εκτιμούν ότι μπορούν να ανέλθουν στα ανώτατα αξιώματα και να φτάσουν έως και αρχηγοί του Κλάδου τους. Την επιλογή αυτή θα την κάνουν έχοντας γνώση της μέχρι τότε σταδιοδρομίας τους και το πώς θα έχουν πάει στις σχολές που έχουν φοιτήσει.