ποια η κατάσταση των ΕΜΘ που αιτήθηκαν την μονιμοποίηση;

ΘΕΜΑ : Ονομασία Κατηγορίας Προσωπικού (Πρώην Ε.Μ.Θ.)

ΣΧΕΤ : α. Ν. 3883/2010
β. Καταστατικό Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Πελοποννήσου (αναγνωρισμένο με την 223/2012 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Τριπόλεως)
1. Συνέχεια του (α) σχετικού αναφέρεται, στο άρθρο (1), στην παράγραφο (ια) κατηγορία προσωπικού «Εθελοντές Μακράς Θητείας», ενώ στο ίδιο σχετικό, στο άρθρο (69), στην παράγραφο (1), δίνεται η δυνατότητα (εφόσον υπηρετούν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου), να μονιμοποιούνται με το βαθμό που φέρουν κατόπιν αιτήσεώς τους.


2. Μετά την χρήση των ευεργετημάτων του άρθρου (69) της ανωτέρω (α) σχετικής από τους δικαιούμενους (πρώην Ε.Μ.Θ.), τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, αρνούνται να πράξουν το προβλεπόμενο από τον υπόψη Νόμο και να μετονομάσουν σε «Μονίμους εν Ενεργεία Υπαξιωματικούς» όσους έκαναν χρήση της δυνατότητας και με αίτησή τους ζήτησαν να μονιμοποιηθούν. Επιπλέον σε κάποιους κλάδους δεν έχει τροποποιηθεί η ονομασία των ειδικοτήτων που κατέχουν έως σήμερα, σύμφωνα με τις ειδικότητες της κατηγορίας των λοιπών «Μονίμων εν Ενεργεία Υπαξιωματικών».


3. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μεταφερθούν στον κ. ΥΠ.ΕΘ.Α. οι κάτωθι ερωτήσεις :


α. Προτίθεται (αν ναι, πότε) να προβεί στην εκπόνηση ρυθμιστικής εγκυκλίου διαταγής, προκειμένου οι έχοντες κάνει χρήση των ευεργετημάτων του άρθρου (69), του Ν. 3883/2010, να ονομαστούν όπως αυτός ορίζει σε : «Μόνιμοι εν Ενεργεία Υπαξιωματικοί» καθότι δεν μπορεί κάποιος να τελεί σε κατάσταση “Μόνιμος και Εθελοντής Μακράς Θητείας” (εφόσον οι όροι παραμένουν αντιφατικοί στην Ελληνική Γλώσσα);


β. Προτίθεται (αν ναι, πότε) να προβεί στην εκπόνηση ρυθμιστικής εγκυκλίου διαταγής, προκειμένου οι έχοντες κάνει χρήση των ευεργετημάτων του άρθρου (69), του Ν. 3883/2010, να μετονομαστούν οι ειδικότητες που κατέχουν, σε ειδικότητες όμοιες με αυτές των «Μονίμων εν Ενεργεία Υπαξιωματικών», στους Κλάδους και τις ειδικότητες, όπου τέτοιες διαφοροποιήσεις υπάρχουν;


γ. Προτίθεται (αν ναι, πότε) να προβεί σε νομοθετική πράξη, ώστε να ισχύσει αναλογικά σε αυτή την κατηγορία στελεχών ότι και στους λοιπούς «Μονίμους εν Ενεργεία Υπαξιωματικούς» αναφορικά με τους «Κανονισμούς Πολιτικής Χρησιμοποίησης» τους, καθ’ έκαστου Κλάδου των Ε.Δ.;


4. Επισημαίνεται πως για την συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού που μονιμοποιήθηκε, ισχύει αναλογικά ότι αφορά για την υποχρέωση παραμονής τους στο στράτευμα, ότι και για τις λοιπές κατηγορίες προσωπικού που μονιμοποιούνται. Τα δε καθήκοντα που τους ανατίθενται, είναι όμοια με αυτά των Μονίμων Υπαξιωματικών προέλευσης ΑΣΣΥ.


5. Παρακαλείται ο ΣΥΣΜΕΔ για την κατά την κρίση του διαβίβαση του παρόντος σε κάθε αρμόδια αρχή.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Τσιώλης
Λγός (ΕΜ)
6932731711
Ο Γεν. Γραμματέας
Ευάγγελος Κουτρουφίνης
Εσμίας (ΕΤΕΤΗ)
6983506837(vpn)
6985647472 (wu)
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά