Περί μοριοδότησης και τοποθέτήσεων/μεταθέσεων

ΘΕΜΑ : Σύστημα Μεταθέσεων Στρατιωτικού Προσωπικού
ΣΧΕΤ : α. Ν. 2772/1997

β. Ν. 3883/2010


γ. Φ. 411/150326/Σ.1373/30-04-12/ΑΝΥΕΘΑ


δ. Ο Κανονισμός του Σωματείου (κυρώθηκε με την 223/12 Απόφαση Πρωτοδικείου Τριπόλεως)


1. Σε συνέχεια ανωτέρω (β) και (γ) σχετικών, αναφέρεται η υποχρεωτική μοριοδότηση των στελεχών για την μετάθεσή τους. Από τα διαλαμβανόμενα σε αυτές προκύπτουν τα εξής:
α. Αναντιστοιχία στην μοριοδότηση μεταξύ των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων...
με αποτέλεσμα την μη εφικτή τυποποίηση, προκειμένου να επιτευχθεί η Διακλαδικότητα, μέσω της Κάθετης Δομής Διοίκησης απόρροια της (β) όμοιας. Προς επίρρωση σας παραθέτουμε παράδειγμα επιθυμίας μετάθεσης στελέχους του Στρατού Ξηράς, στο Διακλαδικό Κέντρο Εκπαίδευσης 124 ΠΒΕ, της Πολεμικής Αεροπορίας. Στον Σ.Ξ. σε Μονάδα Εκστρατείας το στέλεχος μοριοδοτείται με τρία (3) μόρια για κάθε μήνα παραμονής του στην αυτή Μονάδα, ενώ αντίστοιχα στην Π.Α. με δέκα (10) μόρια. Αποτέλεσμα αυτού το στέλεχος του Σ.Ξ. να μην μπορεί να μετατεθεί σε διακλαδική Μονάδα, εφόσον τα στελέχη της Π.Α. έχουν πάντα περισσότερα μόρια. Το ίδιο ισχύει και για Μονάδες του ΓΕ.Ε.ΘΑ.β. Αδιαφάνεια στο σύστημα μοριοδότησης των στελεχών των Ε.Δ. Σύμφωνα με (β) και (γ) σχετικές τα μόρια των στελεχών είναι απόρρητα. Απόρρητη σύμφωνα με το Εθνικό Κανονισμό Ασφαλείας είναι οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να βλάψει σοβαρά την Εθνική Ασφάλεια και Άμυνα της Χώρας. Σύμφωνα με (α) σχετική στο άρθρο (2) υποπαράγραφο (α), Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα νοούνται, κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, ενώ δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων. Στην ίδια παράγραφο και στο ίδιο άρθρο στην υποπαράγραφο (θ) ως «τρίτος» νοείται, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία ή για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας. Συνεπαγωγή των ανωτέρω πως δεν υφίσταται λόγος απόκρυψης των μορίων κάθε στελέχους.γ. Τα στελέχη μέχρι και τον βαθμό του Ανθυπασπιστή δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις. Επίσης τα στελέχη αυτά δεν τελούν καθήκοντα διοίκησης μεγάλης κλίμακας ή δεν συμμετέχουν συμμετοχή σε επιτροπές, διαγωνισμούς κτλ.2. Για την παράγραφο (1) άρθρο (α) προτείνουμε την τυποποίηση των μορίων με κοινό συντελεστή υπολογισμού καθώς και κοινών κριτηρίων απόδοσής του σε κάθε έκαστο στέλεχος.

3. Για την παράγραφο (1) άρθρο (β) προτείνουμε την διαφανή μοριοδότηση για κάθε στέλεχος με αναλυτικό προσδιορισμό αυτών, σύμφωνα με το ένθετο παράδειγμα του σχ. 1 και ανάρτησή τους στο δικτυακό τόπο του ΓΕ.ΕΘ.Α. σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν τις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις, με δυνατότητα πρόσβασης των στελεχών στις ενοποιημένες ειδικότητες των κλάδων των Ε.Δ. με κωδικό πρόσβασης τον Αριθμό Μητρώου του.

4. Για την παράγραφο (1) άρθρο (γ) προτείνουμε την πρόβλεψη συστήματος αρχικών τοποθετήσεων και νυν μεταθέσεων σύμφωνα με την περιοχή προτίμησης (συμφερόντων), καθ’ έκαστου στελέχους, Υπαξκου –Ανθστη και την υποχρεωτική παραμονή του στην Φρουρά αυτή από μέρους της Υπηρεσίας μέχρι υπέρβασης των δύο (2) αυτών κατηγοριών από τα στελέχη ή την αμοιβαία μετάθεση του ή τα τυχόν κοινωνικά κριτήρια που θα προκύψουν. Υπόδειγμα όπως στον πίνακα που ακολουθεί.5. Ο Σ.Υ.Σ.Μ.Ε.Δ. παρακαλείτε για την κοινοποίηση της παρούσας αρμοδίως.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΜ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ 5 ΜΟΡΙΑ
ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ 7 ΜΟΡΙΑ
ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ 10ΜΟΡΙΑ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΤΥΧΙΑ
ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΗΝΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
000001

ΕΤΕΤΗ

ΠΑ

20 Χ 5
10 Χ 7
10 Χ 9
1 Χ 80
--
250
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
00002

Τ/ΤΗΛ

ΣΞ

10 Χ 5
5 Χ 7
--
2 Χ 80
10 Χ 100
345
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
00003
ΣΜΡΟΣ
ΠΝ
---
---
10 Χ 50
---
---
500


Σχ. 1


(Τα μόρια είναι ενδεικτικά και μη αληθή)
Για το Διοικητικό ΣυμβούλιοΟ Πρόεδρος

Ιωάννης Τσιώλης
Λγός (ΕΜ)
6932731711
Ο Γεν. ΓραμματέαςΕυάγγελος Κουτρουφίνης
Εσμίας (ΕΤΕΤΗ)
6983506837 (vpn)
6985647472 (wu)
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά