ΠΟΜΕΝΣ:Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων Στελεχών Στρατού Ξηράς.

 

Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

           

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων της, επιθυμεί να αναδείξει ένα θέμα που αφορά την παραμετροποίηση των κριτηρίων μεταθέσεων στελεχών του Στρατού Ξηράς  που συνδέεται με την μοριοδότηση του κάθε στελέχους και είναι άρρηκτα συσχετισμένη με τις τοποθετήσεις - μεταθέσεις των στελεχών οι οποίες διενεργούνται με βάση το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο και τις ισχύουσες πάγιες διαταγές.

2. Ο σχεδιασμός των μεταθέσεων πραγματοποιείται με στόχο την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών, με ταυτόχρονο σεβασμό των προσωπικών και οικογενειακών αναγκών των στελεχών και η παραμετροποίηση των κριτηρίων μεταθέσεων των στελεχών του Στρατού Ξηράς έχει ως συντελεστές βαρύτητας κατά σειρά τα υπηρεσιακά, τα κοινωνικά, τα αντικειμενικά και τα ειδικά κριτήρια επιλογής. Ωστόσο από την εφαρμογή της (α) σχετικής Υπουργικής Απόφασης, διαπιστώθηκε με την πάροδο του χρόνου ότι είναι επιβεβλημένη ανάγκη η επικαιροποίηση της, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα προβλήματα που έχουν προκύψει τόσο σε βάρος της υπηρεσίας όσο και σε βάρος των στελεχών.                                                      

3. Ο υπολογισμός και η μοριοδότηση των κριτηρίων των μεταθέσεων αφορά το σύνολο των ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας των στελεχών και στα πλαίσια της αξιοπρέπειας, της ισονομίας, του αισθήματος δικαίου και της συνεχής μέριμνας για το στρατιωτικό προσωπικό διαπιστώθηκε ότι έχουν προκύψει τα παρακάτω θέματα τα οποία οφείλουν να εξεταστούν αμερόληπτα για να εξαλειφθούν οι όποιες διακρίσεις:  

    α. Στα υπηρεσιακά κριτήρια όπου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της τελευταίας δεκαετίας (γενική ικανότητα στον κατεχόμενο βαθμό), σύμφωνα με τις εκθέσεις αξιολόγησης για τους Αξκούς και τις εκθέσεις ικανότητας για τους Ανθστές – Υπξκούς, δεν λαμβάνονται μόρια για βαθμολογίες κατ΄ απόλυτη αντιστοιχία (π.χ. για βαθμολογία Αξκού 96-100 λαμβάνονται χ μόρια ενώ για βαθμολογία Ανθστή – Υπξκού για βαθμολογία 10 λαμβάνονται χ μόρια και για βαθμολογία από 9,6 έως 9,9 λαμβάνονται λιγότερα μόρια).

    β. Στα κοινωνικά κριτήρια διαπιστώνεται ότι λαμβάνουν ίδιο αριθμό μορίων όσοι επιμελούνται από τέσσερα (4) τέκνα και άνω, χωρίς να έχει προβλεφθεί  η σχετική αριθμητική αναλογική μοριοδότηση όσων επιμελούνται πέντε (5) ή έξι (6) ή επτά (7) τέκνα κ.ο.κ. ενώ θα έπρεπε να δίνονται επιπλέον κίνητρα από την Πολιτεία για να αναστραφεί το αρνητικό πρόσημο των γεννήσεων την Ελλάδα.

   γ. Στα κοινωνικά κριτήρια για τα στελέχη που επιμελούνται τέκνα που θα φοιτήσουν κατά το επόμενο από την υλοποίηση των μεταθέσεων σχολικό έτος στη Β΄ ή Γ’ Τάξη Λυκείου, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα για το επιθυμητό σχολικό περιβάλλον και προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις στα πλαίσια της μέριμνας υπέρ στρατιωτικού προσωπικού διαπιστώθηκε ότι δεν επαρκεί ο ήδη υπάρχων αριθμός των λαμβανομένων μορίων προκειμένου να εξασφαλίσουν την παραμονή ή τη μετάθεσή τους στη Φρουρά επιθυμίας τους.

   δ. Στα αντικειμενικά κριτήρια έχει διαπιστωθεί ότι ενώ η Φρουρά Ιωαννίνων είναι παραμεθόριος περιοχή, με βάση τον συντελεστή βαρύτητας λαμβάνει λιγότερα μόρια από τις γειτονικές παραμεθόριες Φρουρές Καστοριάς και Φλώρινας οι οποίες λαμβάνουν τα εξαπλάσια μόρια. Επίσης λαμβάνει λιγότερα μόρια συγκριτικά με τη Φρουρά Αθηνών που λαμβάνει τα υπερδιπλάσια και της Φρουράς Χαλκίδας όπου λαμβάνει τα πενταπλάσια. Η Ε.Σ.ΠΕ. Ηπείρου με συνεχείς αναφορές στο συγκεκριμένο θέμα προτείνει  να αποκατασταθεί επιτέλους αυτή η οφθαλμοφανέστατη αδικία για τα στελέχη που υπηρετούν στη Φρουρά Ιωαννίνων και  παρακαλεί για τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου η εν λόγω Φρουρά να συμπεριληφθεί στην αντίστοιχη  τουλάχιστον κατηγορία που ανήκουν οι Φρουρές Καστοριάς και Φλώρινας.

   ε. Στα αντικειμενικά κριτήρια παρατηρήθηκε ότι στις Φρουρές των μεγάλων ακριτικών νήσων (Λήμνου - Μυτιλήνης - Χίου – Σάμου – Κώ και Ρόδου) όλοι όσοι υπηρετούν στο ίδιο νησί δεν λαμβάνουν τον ίδιο αριθμό μορίων. Εάν λάβουμε υπόψη τις αντικειμενικές δυσκολίες της παραμεθορίου που είναι ίδιες για όλους όσους διαμένουν στο νησί καθώς και ότι ορισμένες δυσμενείς Φρουρές συμπεριλαμβάνονται στους ειδικούς πίνακες μεταθετικότητας θεωρούμε ότι όλοι όσοι υπηρετούν στο ίδιο νησί επιβάλλεται να λαμβάνουν τον ίδιο αριθμό μορίων.

   στ.  Στα αντικειμενικά κριτήρια τα στελέχη του Μουσικού Σώματος που υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής σε περίπτωση που παραμείνουν έως 6 έτη λαμβάνουν λόγω ιδιαιτεροτήτων επιπλέον μόρια και για παραμονή πλέον των 6 ετών χωρίς δική τους επιθυμία συνεχίζουν να λαμβάνουν λιγότερα μόρια. Διαπιστώνεται ότι στελέχη που υπηρετούν σε άλλες Φρουρές είναι αδύνατο να υπηρετήσουν και να τοποθετηθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής διότι υπολείπονται αρκετά του αριθμού τον μορίων σε οποιαδήποτε Φρουρά και να υπηρετήσουν.

   ζ. Στα αντικειμενικά κριτήρια τα στελέχη του Υγειονομικού Σώματος (πλην Ιατρικού Προσωπικού), που υπηρετούν στα 401 ΓΣΝΑ, 414 ΣΝΕΝ, 417 ΝΙΜΤΣ και 424 ΓΣΝΕ σε περίπτωση που παραμείνουν έως 6 έτη  λαμβάνουν λόγω ιδιαιτεροτήτων επιπλέον μόρια και για παραμονή πλέον των 6 ετών χωρίς δική τους επιθυμία συνεχίζουν να λαμβάνουν λιγότερα μόρια. Διαπιστώνεται ότι εκ παραδρομής δεν έχει συμπεριληφθεί στην εν λόγω διάταξη ένα μεγάλο στρατιωτικό νοσοκομείο το 404 ΓΣΝ, που εξυπηρετεί σε θέματα εξετάσεων, νοσηλείας, εκπαίδευσης κ.α. κυρίως ολόκληρη την Θεσσαλία. 

   η. Στα αντικειμενικά κριτήρια για τους Ανθστές και Υπξκούς που υπηρέτησαν σε θέσεις Κύπρου και εξωτερικού με την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθλγού καταχωρούνται στους πίνακες μοριοδότησης τα αρνητικά μόρια που λαμβάνουν οι Αξκοί αντί να καταχωρούνται τα πραγματικά αρνητικά μόρια που λαμβάνουν οι Ανθστές - Υπξκοί με αποτέλεσμα σε ολόκληρο το χρονικό διάστημα της σταδιοδρομίας τους να υπολείπονται εμφανώς αρκετά σε θετικά μόρια έναντι των ομοιοβάθμων τους και δεν έχουν την δίκαιη και ισοδύναμη δυνατότητα να επιλεγούν για τις θέσεις επιθυμίας εσωτερικού ή να επανεπιλεγούν για τις θέσεις Κύπρου και εξωτερικού. Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης προτείνει  να επανέλθει το πρότερο καθεστώς που υπολογίζονται ξεχωριστά τα μόρια εσωτερικού με τα μόρια εξωτερικού.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων Αξιότιμε  κ.  Γενικέ  Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

4. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ κατόπιν εμπεριστατωμένης μελέτης θεωρεί ότι η Φ.411/1/294483/Σ.797/14 Φεβ 18/ΓΕΕΘΑ/Β1 (ΦΕΚ τ.Β’ 468/14-2-18) Υπουργική Απόφαση που αφορά την παραμετροποίηση των κριτηρίων μεταθέσεων στελεχών του Στρατού Ξηράς χρήζει εκσυγχρονισμού, βελτίωσης και επικαιροποίησης γι΄ αυτό προτείνουμε τις παρακάτω τροποποιήσεις: 

   α. Στις Εκθέσεις Ικανότητας των Ανθστών - Υπξκών να λαμβάνονται μόρια για βαθμολογίες κατ΄ απόλυτη αντιστοιχία με τον τρόπο που λαμβάνονται στις Εκθέσεις Αξιολογήσεως για του Αξκούς (π.χ. 96-100 ή 9,6-10: χ μόρια).

   β. Τα στελέχη που επιμελούνται πέντε (5) ή έξι (6) ή επτά (7) τέκνα κ.ο.κ. να λαμβάνουν την αντίστοιχη επιπλέον αριθμητική μοριοδότηση ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων που επιμελούνται.

   γ. Τα στελέχη που επιμελούνται τέκνα που θα φοιτήσουν κατά το επόμενο από την υλοποίηση των μεταθέσεων σχολικό έτος στη Β΄ ή Γ’ Τάξη Λυκείου, να λαμβάνουν πενήντα (50) μόρια ανά τέκνο (αποκλειστικά για το εσωτερικό) και να προβλεφθεί η κατ΄ εξαίρεση  παραμονή ή η μετάθεσή τους στη Φρουρά επιθυμίας τους ακόμα και ως υπεράριθμοι.

   δ. Η Φρουρά Ιωαννίνων η οποία είναι παραμεθόριος περιοχή να συμπεριληφθεί στην αντίστοιχη κατηγορία που ανήκουν οι Φρουρές Καστοριάς και Φλώρινας και να λαμβάνουν τον ίδιο αριθμό μορίων προκειμένου να αποκατασταθεί αυτή η οφθαλμοφανέστατη αδικία.

   ε. Στις Φρουρές των μεγάλων ακριτικών νήσων (Λήμνου - Μυτιλήνης - Χίου - Σάμου - Κώ και Ρόδου), όλοι όσοι υπηρετούν στο ίδιο νησί να λαμβάνουν τον ίδιο αριθμό μορίων.

   στ. Για τα στελέχη του Μουσικού Σώματος που υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής να εξεταστεί η αριθμητική επιπλέον μοριοδότηση κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δίνεται η δυνατότητα να τοποθετούνται και στελέχη που υπηρετούν σε άλλες Φρουρές  και υπολείπονται αρκετά του αριθμού των μορίων.

   ζ. Στην διάταξη που αφορά τα στελέχη του Υγειονομικού Σώματος (πλην Ιατρικού Προσωπικού), που υπηρετούν στα 401 ΓΣΝΑ, 414 ΣΝΕΝ, 417 ΝΙΜΤΣ και 424 ΓΣΝΕ και  λαμβάνουν λόγω ιδιαιτεροτήτων επιπλέον μόρια, να συμπεριληφθεί και άλλο ένα μεγάλο στρατιωτικό νοσοκομείο το 404 ΓΣΝ.

   η. Να επανέλθει το πρότερο καθεστώς που υπολογίζονται ξεχωριστά τα μόρια εσωτερικού με τα μόρια εξωτερικού.

5. Παρακαλούμε την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την θέσπιση των υπόψη τροποποιήσεων στα πλαίσια της δικαιοσύνης, των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης αντιμετωπίζοντας τις όποιες διακρίσεις.

6. Εισηγητές θέματος Λγός (ΠΒ) Γκούγκλιας Δημήτριος Γραμματεάς Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ τηλ. 6978868220 και Λγός (ΜΧ-ΕΥ) Μητσάκος Νικόλαος Τομεάρχης Γραμματείας Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ τηλ. 6974483724.

7. Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Τχης (ΑΠΒ) Κουτσίδης Θεόδωρος τηλ. 6944055135.

 

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Ρώτας

Επγός (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά