Παναγιωτόπουλος: Το ΥΠΕΘΑ και το ΓΕΑ πήραν διοικητικά μέτρα εναντίον του ¨στρατιωτικού συνδικαλιστή¨ για το θέμα σεξιστικής εκφοβιστικής επίθεσης κατά της Γενικής Γραμματέα της Γραμματείας Ισότητας της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ»

 Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Καταγγελία για σεξιστική εκφοβιστική επίθεση κατά της Γενικής Γραμματέα της Γραμματείας Ισότητας της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ», σας γνωρίζω τα ακόλουθα: 

Κατ’ αρχάς το περιεχόμενο των επιστολών και δημοσιευμάτων, που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από στρατιωτικό προσωπικό που χρησιμοποιεί την επωνυμία «στρατιωτικός συνδικαλιστής», αξιολογήθηκε πειθαρχικά στο σύνολό του και ελήφθησαν τα προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα σε βάρος στελέχους της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), με εντολή του κυρίου Α/ΓΕΑ. 

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ, δια του Τμήματος Ισότητας και Μέριμνας, και τα αντίστοιχα τμήματα των Γενικών Επιτελείων, επιβλέπει την ορθή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, παρακολουθεί την ενσωμάτωση και διάχυση της οπτικής του φύλου στις εφαρμοζόμενες καθημερινές πρακτικές στις Ένοπλες Δυνάμεις, παρέχει πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο και τηρεί στατιστικά στοιχεία. Μάλιστα κατά καιρούς έχουν εκδοθεί οδηγίες σχετικά με την απαγόρευση οιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης διάκρισης λόγω φύλου, στο χειρισμό του συνόλου του στρατιωτικού προσωπικού σε θέματα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, εκπαίδευσης, ανάθεσης καθηκόντων, μεταθέσεων και αξιολόγησης. 

Στις τάξεις των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων έχουν καταγραφεί ελάχιστα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης, ενώ δεν έχει καταγραφεί κανένα περιστατικό βιασμού. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση καταγγελίας τα περιστατικά διερευνώνται, κατ’ αρχάς σε διοικητικό επίπεδο, παράλληλα δε από τις στρατιωτικές δικαστικές αρχές και την τακτική δικαιοσύνη, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. -3- ./. Ανεξαρτήτως των παραπάνω, το ΥΠΕΘΑ παρουσιάζει σε ετήσια βάση δράσεις, μέτρα και προγράμματα που σχετίζονται με την ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας των φύλων και της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές και υιοθετεί ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες για τα θέματα φύλου, όπως αυτά καθορίζονται από διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα. Περαιτέρω, τελεί υπό επεξεργασία Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για τις Γυναίκες την Ειρήνη και την Ασφάλεια (Women, Peace and Security - WPS) το οποίο πηγάζει άμεσα από το Ψήφισμα 1325/2000 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τα συναφή Ψηφίσματα (Women, Peace and Security Agenda – WPS Agenda). Οι δράσεις της χώρας μας αξιολογούνται στο επίπεδο της Συμμαχίας του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (North Atlantic Treaty Organization - NATO) κάθε χρόνο στην ετήσια Έκθεση - Αναφορά, που υποβάλει στην καθ' ύλη αρμόδια Ειδική Επιτροπή της Συμμαχίας (ΝΑΤΟ Committee on Gender Perspectives - NCGP).

 Στο πλαίσιο αυτό έχει ορίσει Εθνικό Αντιπρόσωπο, ο οποίος συμμετέχει στην «Επιτροπή για τις Γυναίκες στις Δυνάμεις του ΝΑΤΟ» (Committee Of Women in NΑΤΟ Forces). Επιπρόσθετα, το ΥΠΕΘΑ έχει ήδη προχωρήσει σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με σκοπό τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού πλαισίου επιμόρφωσης του προσωπικού του. Σε κάθε περίπτωση, το ΥΠΕΘΑ στο πλαίσιο της αποστολής του, επιζητά την συνεχή επιμόρφωση των στελεχών του σε θέματα που άπτονται της ισότητας των φύλων και προτρέπει τη συμμετοχή τους, στα σεμινάρια ισότητας που διοργανώνονται από το ΕΚΔΔΑ και είναι ελεύθερα προς παρακολούθηση στο ευρύ κοινό. 

Αναφορικά με τον συνδικαλισμό στις Ένοπλες Δυνάμεις, σε ό,τι αφορά στην πειθαρχική διάσταση του θέματος, σας γνωρίζουμε ότι, στην παρ. 8 του άρθρου 30Γ του ν.1264/82, όπως αυτό προστέθηκε με το ν.4407/16 και τροποποιήθηκε με το ν.4494/17 και το ν.4609/19, ορίζονται οι απαγορεύσεις που διέπουν τις ενώσεις στρατιωτικών και τα μέλη τους, ενώ στην παρ. 13 του ιδίου άρθρου, ορίζονται οι επιβαλλόμενες ποινές για τυχόν παραβιάσεις του νόμου αυτού και του καταστατικού της Ομοσπονδίας. Ειδικότερα, ορίζεται ότι: -4-  «Τα παραπάνω σωματεία καθώς και τα μέλη τους, δεν επιτρέπεται ιδίως: Να προβαίνουν σε δημόσιες αντιπαραθέσεις, αντιδικίες ή προστριβές, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο, μέσω των ΜΜΕ ή/και του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/και των παντός είδους μέσων κοινωνικής δικτύωσης».  «Τα μέλη της διοίκησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων απολαμβάνουν πλήρη προστασία έναντι κάθε δίωξης, λόγω της συνδικαλιστικής τους δράσης». Όσον αφορά στη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος στρατιωτικού, ισχύουν οι οικείοι Κανονισμοί Πειθαρχίας των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων οπότε ορθώς ανελήφθησαν τα προαναφερόμενα διοικητικά μέτρα στο στέλεχος της ΠΑ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά